Daily Archives: September 22, 2021

เมื่อ Freelance อยากมีบ้าน ต้องทำอย่างไร

การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารนั้น จะพิจารณาจากความมั่นคงทางรายได้และความสามารถในการผ่อนชำระ ซึ่งความมั่นคงทางการเงินจะ พิจารณาจากการมีรายได้สม่ำเสมอ และมีหลักฐานรายได้ชัดเจน

jumbo jili

ข้าราชการ คือกลุ่มที่ถือว่ามีความมั่นคงมากที่สุด รองลงมาคือพนักงานประจำของบริษัทที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเจ้าของกิจการที่จะทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักการเหล่านี้เอง ที่ทำให้คนประกอบ อาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ หลายๆ คนไม่สามารถขอสินเชื่อบ้านได้ เนื่องจากลักษณะการทำงานของฟรีแลนซ์หลายๆ อาชีพ จะเป็นการทำงานแบบพูดคุยตกลงกับนายจ้างเป็นงานๆ ไป เมื่อเสร็จงานก็จะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ ในหนึ่งเดือนอาจจะมีหลายงานหรือมีเพียงงานเดียวก็ได้ รายได้ของฟรีแลนซ์จึงไม่มีเอกสารยืนยันรายได้ที่ชัดเจน

สล็อต

ซึ่งนี่คือสาเหตุที่ทางสถาบันการเงินจะจัดให้คนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์อยู่ในกลุ่มที่ไม่ความมั่นคง ซึ่งอาจส่งผลไปถึงการไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระไปด้วย แม้รายได้ของฟรีแลนซ์หลายๆ อาชีพจะสูงกว่าคนทำงานประจำก็ตาม

ฟรีแลนซ์มักได้รับการปฏิเสธสินเชื่อเสมอ ตั้งแต่ของชิ้นเล็กอย่างบัตรเครดิต ที่หลายคนเพียรขอหลายครั้งก็ถูกปฏิเสธ จนอดคิดไม่ได้ว่าแล้วของชิ้นใหญ่ๆ อย่างการขอสินเชื่อบ้าน จะมีโอกาสบ้างไหม คำตอบคือ การขอสินเชื่อบ้านสำหรับฟรีแลนซ์นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ แต่เราก็มีวิธีแนะนำ เพื่อให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อง่ายขึ้น ด้วยวิธีการต่อไปนี้

  1. จดทะเบียนพานิชย์หรือทะเบียนพานิชย์อิเลคทรอนิคส์

การจดทะเบียนลักษณะนี้ จะเหมือนกับการจดทะเบียนเป็นจ้าของกิจการ เมื่อจดทะเบียนแล้ว อาชีพที่ทำอยู่จะเป็นที่รับรู้และถูกรับรองตามกฎหมายขึ้นมาทันที รายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนจะมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางธนาคารจะยอมพิจารณาสินเชื่อที่ยื่นขอไปได้ง่ายขึ้น การจดทะเบียนพานิชย์ดังกล่าว ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่ม จึงเป็นสิ่งที่ฟรีแลนซ์หลายคนไม่อยากทำ แต่ถ้าแลกกับการขอสินเชื่อบ้านง่ายขึ้น ก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

สล็อตออนไลน์

  1. มีเงินในบัญชีมากกว่าที่ขอกู้

ในกรณีที่มีทุนมากอยู่แล้ว แต่ต้องการกู้มาเสริมอีกเล็กน้อย เงินในบัญชีที่มีมากกว่ายอดขอสินเชื่อ จะทำให้ทางธนาคารใจอ่อนยอมพิจารณาสินเชื่อให้กับฟรีแลนซ์ง่ายขึ้น เพราะถ้ามีเงินมากกว่าที่กู้ ก็หมายความว่าสามารถคืนเงินกู้ที่ขอไปได้ เพราะมีหลักประกันอยู่แล้ว

แต่หลายคนไม่สามารถทำข้อนี้ได้ เพราะมีเงินเย็นอยู่ไม่มากนัก ดังนั้นให้พิจารณาที่ทางเลือกต่อไป

  1. เงินฝากค้ำประกัน หรือการฝากประจำ

สถาบันการเงินบางแห่งเช่น ธนาคารไทยพานิชย์ (SCB) จะพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าที่มีการฝากประจำเป็นยอดเงินจำนวนหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและไม่มีการผิดสัญญา เพราะนั่นจะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีรายได้แน่นอนและมากพอจะจ่ายทั้งเงินฝากและการชำระหนี้ได้

jumboslot

ซึ่งลูกค้าประเภทนี้ต้องเปิดบัญชีด้วยยอดเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งสูงพอสมควร และฝากประจำกับธนาคารทุกเดือน เมื่อครบกำหนดสัญญา นอกจากจะได้สินเชื่อแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และเงินออมก้อนใหญ่ในบัญชีอีกด้วย

  1. ยื่นขอเสียภาษี

จุดนี้คือสิ่งที่ฟรีแลนซ์หลายๆ คนไม่ได้คิดถึง หากไม่ได้จดทะเบียนพานิชย์ ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ถือเป็นหลักฐานอย่างดีที่จะยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีรายได้จริงๆ ในการขอสินเชื่อให้แนบเอกสารนี้ไปด้วย ก็จะได้รับการพิจารณาง่ายขึ้น

5 . มีเงินเดินบัญชีครบ 1 ปี

การเดินบัญชีคือการมียอดเงินเข้าออกในบัญชีแต่ละเดือนอย่างสม่ำเสมอ รับค่าจ้างโดยผ่านสถาบันการเงินให้มากที่สุด เพื่อเลี้ยงบัญชีให้ครบ 1 ปี แล้วหลายๆ ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อให้ง่ายขึ้น ฟรีแลนซ์ที่เลือกวิธีนี้ต้องใจเย็นและมีวินัยเพราะต้องรักษาการใช้จ่ายให้สม่ำเสมอ ในจำนวนเงินที่เอื้อต่อการอนุมัติสินเชื่อ คือทางธนาคารพิจารณาแล้วว่าจำนวนเงินที่ผ่านบัญชีเป็นจำนวนทมี่สามารถชำระหนี้ที่ขอสินเชื่อไปได้

slot

  1. การกู้ร่วม

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และเป็นวิธีสุดท้ายสำหรับคนที่ลองพึ่งตัวเองมาแล้วตามวิธีข้างต้นทั้งหมด แต่ทางธนาคารก็ยังปฏิเสธอยู่ดี การหาผู้กู้ร่วมที่มีรายได้แน่นอนจะทำให้ทางธนาคารอนุมัติสินเชื่อในเงื่อนไขของการกู้ร่วม ยอดสินเชื่อที่จะอนุมัติจะถูกประเมินจากรายได้ของสองคนรวมกัน ซึ่งอาจจะได้มากกว่ากู้คนเดียว รายละเอียดของการกู้ร่วมดูได้จาก การกู้ร่วม (ทำลิงค์ไปหัวข้อนี้) แต่ฟรีแลนซ์ที่จะขอกู้ร่วมก็ต้องมีเอกสารแสดงรายได้เช่นกัน

การเป็นฟรีแลนซ์ มีอิสระในการทำงานสูง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะขาดโอกาสในด้านอื่นๆ ไปบ้าง แต่ถ้ามีการบริหารจัดการให้ดี การเป็นฟรีแลนซ์ที่เครดิตดี จนขอสินเชื่อบ้านราคาแพงได้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย

ความลับ กู้ธนาคารให้ผ่าน

Application Score
คือ การให้คะแนนจากใบสมัครขอสินเชื่อ รายละเอียดที่กรอกจะเป็นข้อมูลส่วนตัว อายุ เพศ อาชีพ ที่มาของรายได้ ทรัพย์สมบัติที่มี ฯลฯ แล้วใช้ Score Engine เป็นผู้ประเมิน การ กรอกใบสมัครขอสินเชื่อในบางประเด็นที่ทำให้คะแนนออกมาสูงคือ ก.ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันถ้าเป็นบ้านของตนเองจะดีกว่าเช่าอยู่หรืออยู่กับพ่อแม่ ข. อายุงานยิ่งนานจะดีกว่าเพิ่งเริ่มงาน

jumbo jili

Income Recognition
คือ การพิจารณาที่มาของรายได้ สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กับผู้สมัครที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำง่ายกว่าพวกที่เป็น ก.ผู้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือมาเป็นช่วง ข.เป็นเจ้าของกิจการเอง ค.ผู้ที่ไม่เคยเสียภาษีรายได้ ง.ผู้ที่รายได้รับเป็นเงินสดแล้วไม่เคยเดินบัญชีกับสถาบันการเงิน

สล็อต

Credit Score
คือ การตรวจสอบการชำระเงินเมื่อใช้บัตรเครดิต หรือการใช้บัตรเครดิตผ่อนชำระสินค้ามีข้อแนะนำเพื่อให้ได้คะแนนออกมาดีดังนี้ ก.อย่าใช้จ่ายเกิน 70% ของวงเงินเครดิตการ์ดในแต่ละบัตร ถ้าจะเกินก็เปลี่ยนใช้บัตรของแบงก์อื่น ข.คนที่เคยมีประวัติเคยใช้สินเชื่อจะได้คะแนนดีกว่าคนที่ขอสินเชื่อเป็นครั้งแรก ค.คนที่มีประวัติหนี้เสียกับสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะไม่สามารถกู้จากสถาบันการเงินไหนได้ ง. คนที่ประวัติชำระค่างวดไม่ตรงเวลา คะแนนจะไม่ดี และในกรณีที่ชำระตรงเวลาเหมือนกันคนที่ผ่อนชำระบัตรเครดิตงวดละ 5-10% จะมีคะแนนสูงกว่าคนที่ชำระทั้งก้อน 100%

สล็อตออนไลน์

Credit Issue
คือ ผู้ที่ส่งค่างวดไม่ตรงเวลาหรือเกินกำหนด ผู้ที่ขาดส่งค่างวด หรือผู้ที่ใช้บัตรเครดิตเกินวงเงิน คนเหล่านี้จะขอสินเชื่อได้ยาก

jumboslot

Bad Status in CCRIS
หรือ ผู้ที่ติด Credit Bureau คือ คนที่มีประวัติหนี้เสียร้ายแรงในหัวข้อที่ทางสถาบันการเงินไม่ยอมให้สินเชื่อเด็ดขาด ท่านจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้

Bounced cheque
คือ ผู้ที่มีประวัติปล่อยให้เช็คเด้งถึง 2 ครั้ง โดยทางสถาบันการเงินจะเช็กประวัติย้อนหลัง 12 เดือน จะขอสินเชื่อได้ยากหรือไม่ได้เลย

slot

DSR (Debt Service Ratio)
คือ สัดส่วนระหว่างภาระที่ต้องส่งทั้งหมด (ภาระเดิมที่มีอยู่+ภาระที่ต้องส่งใหม่) ต่อรายได้สุทธิ (หลังหักภาษี) โดยปกติแต่ละแบงก์จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ผู้สมัครจะขอ สินเชื่อได้ง่ายกว่าในแบงก์ที่มีค่า DSR สูง และยังขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อด้วย เช่น ผู้สมัครที่มีเงินเดือนประจำก็จะมีค่า DSR ที่สูงกว่า คนที่มีรายได้ ไม่สม่ำเสมอ

เมื่อเรารู้แล้วว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ผู้อ่านที่ต้องการขอ สินเชื่อในอนาคตลองเอาแนวทางที่แนะนำเหล่านี้ไปลองปรับใช้กับตัวเองดูครับ

เคล็ดลับเลือก “สินเชื่อ” เพื่ออยู่อาศัย

เดี๋ยวนี้คนซื้อบ้านอย่างเรา สบายใจไปได้เปราะใหญ่เลยล่ะค่ะ เพราะบรรดาบริษัททางการเงินต่างๆ ขยันจัดโปรโมชั่น ออกมาแข่งขันแย่งชิงตลาดกัน เรียกได้ว่า ลูกค้าอย่างเรา สามารถเปรียบเทียบเงื่อนไข และผลประโยชน์กันได้อย่างจุใจกันเลยทีเดียว แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า

jumbo jili

พอมันมีให้เลือกเยอะเกินไป ก็ทำให้เราตัดสินใจลำบาก กันใช่มั้ยล่ะคะ…ดังนั้น วันนี้เรามี 7 เงื่อนไขที่ควรรู้เมื่อจะขอ “สินเชื่อ” เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ มาแชร์กันค่ะ

วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ
หากท่านขอสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยนั้น จะเป็นประโยชน์และง่ายต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้กู้
การที่จะได้รับอนุมัติแบบราบรื่นจากทางสถาบันการเงินนั้น คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน เช่น บรรลุนิติภาวะ, มีประวัติทางการเงินที่ดี, มีรายได้ประจำที่แน่นอน เป็นต้น

ทำเลที่ตั้งหลักประกัน
หากทำเลที่ตั้งของคุณตั้งอยู่ในที่ชุมชน เป็นบ้านจัดสรรที่มีสาธารณูปโภคพร้อม มีประกันอัคคีภัย ฯลฯ คุณก็สบายใจได้ไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะค่ะ

สล็อต

วงเงินให้กู้
– ปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเอง สถาบันทางการเงินจะให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
– ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
– ต่อเติม และรีไฟแนนซ์ กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ คุณสามารถพูดคุยเป็นกรณีๆไปกับสถาบันทางการเงินได้โดยตรงค่ะ

สล็อตออนไลน์

เงื่อนไขการผ่อนชำระ
จำนวนเงินผ่อนชำระต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ หลังหักภาระหนี้อื่นๆ ส่วนระยะเวลาผ่อนชำระนั้น แบ่งได้ ดังนี้

– กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, รีไฟแนนซ์ ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี
– อาคารชุด ผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี
– กู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี
– กู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 15 ปี
– กู้เพื่อต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี

jumboslot

ค่าธรรมเนียม
– ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ 1,500-2,500 บาท
– ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ คิดในอัตรา 0-1% ของยอดวงเงินกู้
– ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด กรณีคืนเงินกู้ก่อน 3 ปี คิดในอัตรา 0-2%
– ค่าประกันอัคคีภัยประมาณ 2,000 บาท ต่อ ราคาบ้าน 1 ล้านบาท
– ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ หรือ มูลค่าการจดจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และอากรแสตมป์เสียในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

slot

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจจะแยกได้เป็น 6 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่

– อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือ ขึ้นลงตามสภาวะตลาด
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก จากนั้นเปลี่ยนเป็นลอยตัว
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา
– อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อย หากคุณพร้อมตามที่เราแนะนำ พูดเลยว่า การยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนค่ะ

ผ่อนปรนมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม

(15 ส.ค. 62) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ และได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

jumbo jili

ให้ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น ธปท. จึงพิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัวรายละเอียดเพิ่มเติม: สนส.24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ข้อ 18)

คำถาม : กรณีที่มีการกู้ร่วมจะให้นับสัญญาการกู้ร่วมอย่างไร
คำตอบ : หลักการนับสัญญาสำหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาตามผู้กู้ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลัก

คำถาม : กรณีที่ 1 ผู้กู้ A มีสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว 1 สัญญา และในครั้งนี้มาขอกู้ร่วมกับ B ซึ่ง B ยังไม่เคยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก่อน
คำตอบ : หากทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสำหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาการกู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 2 ของ A (LTV 90% หรือ 80%) แต่หากกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของ B แต่เพียงผู้เดียว จึงถือว่าสัญญาการกู้ร่วมในครั้งนี้ เป็นสัญญาแรกของ B และไม่นับเป็นสัญญาที่ 2 ของ A

สล็อต

คำถาม : กรณีที่ 2 ผู้กู้ A และ B กู้ร่วมมาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
คำตอบ : ในการกู้ร่วมครั้งแรก หาก A มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียว จะนับสัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาแรกของ A โดยไม่นับเป็นสัญญาแรกของ B ดังนั้น ในการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็นสัญญาแรกของ B แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรก B มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วย ก็จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ เป็นสัญญาที่ 2

สำหรับชีวิตบั้นปลายในวัยเกษียณนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนก็คือ การมีเงินไม่พอใช้ มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนสมัยหนุ่มสาว จนทำให้ต้องเป็นภาระลูกหลาน และยังต้องกลัวการถูกทอดทิ้งอีกด้วย

ซึ่งด้วยเพราะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมาตอบโจทย์เพื่อช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณของทุกคนมีความสุขได้มากขึ้น มั่นคงมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ “สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุ”

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย คืออะไร?

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ “ย้อนกลับ” ที่ธนาคารจะเป็นฝ่าย “จ่ายเงิน” ให้กับเรา โดยเรานำเอาบ้านของตัวเองไปเป็นหลักค้ำประกัน เหมือนธนาคารมาผ่อนซื้อบ้านของเรา ทำให้เรามีเงินก้อนกลับมาใช้จ่ายเป็นรายเดือน ต่างจากสินเชื่อบ้านแบบปกติ ที่เราจะเป็นผู้ต้อง “จ่ายเงิน” ให้กับธนาคาร เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของบ้าน

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีประโยชน์อย่างไร?

แต่เดิมพอได้ยินคำว่า “สินเชื่อ” แล้วเรามักจะคิดถึง “หนี้” ที่เป็นภาระให้ต้องผ่อนจ่ายทุกเดือนทันที แต่สำหรับ Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยนั้น จะเป็นเสมือน “กระแสเงินสดรายรับ” คืนกลับมาให้เพื่อนำเอาไปต่อยอดใช้จ่ายได้ตามต้องการ เปรียบได้กับการที่เราทำงานมีรายได้ประจำทุกเดือน แต่ต่างตรงที่ เราไม่ต้องทำอะไรเลย แต่มีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ทุกๆ เดือน ซึ่งในภาพรวมแล้วจะสรุปข้อดีของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยได้ ดังนี้

เป็นกองทุนเลี้ยงชีพในวัยเกษียณ เป็นเงินเก็บฉุกเฉินสำหรับผู้สูงวัยไว้ใช้ยามจำเป็นในบั้นปลายชีวิต
เป็นรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือใช้เป็นเงินหมุนสำหรับการชำระหนี้สินส่วนบุคคล
ยังอยู่อาศัยในบ้านได้ตามปกติ ยังมีสิทธิ์ในบ้านและสามารไถ่ถอนบ้านคืนได้
อยากขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สล็อตออนไลน์

แน่นอนว่าแม้จะเป็นสินเชื่อที่เกิดมาเพื่อผู้สูงอายุวัยเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงวัยทุกคนจะสามารถขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ได้ โดยหากต้องการขอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็จำเป็นต้องมีเงื่อนไข และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติเช่นกัน โดยตัวอย่างเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข

ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง

jumboslot

ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

slot

การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ถือเป็นภารกิจสำคัญสุดท้าย ที่ไม่ใช่ดีต่อเพียงตัวเราเท่านั้น แต่จะดีต่อลูกหลาน คนสำคัญในครอบครัวใกล้ชิดเราด้วย เพราะจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนการเงินแล้ว การวางแผนซื้อที่อยู่อาศัย ก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว โดยจากคุณประโยชน์ของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็ทำให้ตระหนักได้ว่า จำเป็นต้องวางแผนซื้อบ้านเสียตั้งแต่เนิ่น ผ่อนให้ปลอดภาระ แล้วบ้านหลังนั้นก็จะกลายมาเป็นหลักค้ำประกันให้เราได้สินเชื่อก้อนสุดท้ายไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย เกษียณแบบมีเงินใช้ไม่เป็นภาระลูกหลาน

สำหรับชีวิตบั้นปลายในวัยเกษียณนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนก็คือ การมีเงินไม่พอใช้ มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนสมัยหนุ่มสาว จนทำให้ต้องเป็นภาระลูกหลาน และยังต้องกลัวการถูกทอดทิ้งอีกด้วย

jumbo jili

ซึ่งด้วยเพราะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมาตอบโจทย์เพื่อช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณของทุกคนมีความสุขได้มากขึ้น มั่นคงมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ “สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุ”

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย คืออะไร?

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ “ย้อนกลับ” ที่ธนาคารจะเป็นฝ่าย “จ่ายเงิน” ให้กับเรา โดยเรานำเอาบ้านของตัวเองไปเป็นหลักค้ำประกัน เหมือนธนาคารมาผ่อนซื้อบ้านของเรา ทำให้เรามีเงินก้อนกลับมาใช้จ่ายเป็นรายเดือน ต่างจากสินเชื่อบ้านแบบปกติ ที่เราจะเป็นผู้ต้อง “จ่ายเงิน” ให้กับธนาคาร เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของบ้าน

สล็อต

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีประโยชน์อย่างไร?

แต่เดิมพอได้ยินคำว่า “สินเชื่อ” แล้วเรามักจะคิดถึง “หนี้” ที่เป็นภาระให้ต้องผ่อนจ่ายทุกเดือนทันที แต่สำหรับ Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยนั้น จะเป็นเสมือน “กระแสเงินสดรายรับ” คืนกลับมาให้เพื่อนำเอาไปต่อยอดใช้จ่ายได้ตามต้องการ เปรียบได้กับการที่เราทำงานมีรายได้ประจำทุกเดือน แต่ต่างตรงที่ เราไม่ต้องทำอะไรเลย แต่มีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ทุกๆ เดือน ซึ่งในภาพรวมแล้วจะสรุปข้อดีของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยได้ ดังนี้

เป็นกองทุนเลี้ยงชีพในวัยเกษียณ เป็นเงินเก็บฉุกเฉินสำหรับผู้สูงวัยไว้ใช้ยามจำเป็นในบั้นปลายชีวิต
เป็นรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือใช้เป็นเงินหมุนสำหรับการชำระหนี้สินส่วนบุคคล
ยังอยู่อาศัยในบ้านได้ตามปกติ ยังมีสิทธิ์ในบ้านและสามารไถ่ถอนบ้านคืนได้
อยากขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สล็อตออนไลน์

แน่นอนว่าแม้จะเป็นสินเชื่อที่เกิดมาเพื่อผู้สูงอายุวัยเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงวัยทุกคนจะสามารถขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ได้ โดยหากต้องการขอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็จำเป็นต้องมีเงื่อนไข และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติเช่นกัน โดยตัวอย่างเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข

ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง

jumboslot

ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

slot

การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ถือเป็นภารกิจสำคัญสุดท้าย ที่ไม่ใช่ดีต่อเพียงตัวเราเท่านั้น แต่จะดีต่อลูกหลาน คนสำคัญในครอบครัวใกล้ชิดเราด้วย เพราะจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนการเงินแล้ว การวางแผนซื้อที่อยู่อาศัย ก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว โดยจากคุณประโยชน์ของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็ทำให้ตระหนักได้ว่า จำเป็นต้องวางแผนซื้อบ้านเสียตั้งแต่เนิ่น ผ่อนให้ปลอดภาระ แล้วบ้านหลังนั้นก็จะกลายมาเป็นหลักค้ำประกันให้เราได้สินเชื่อก้อนสุดท้ายไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น

ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เก็บเงินซื้อบ้านได้สำเร็จ

“บ้าน” ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝัน และพยายามมุ่งมั่นทำงาน ขยันสร้างรายได้เพื่อเก็บออมซื้อบ้านในฝันมาเป็นของตัวเองให้ได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบ้านหรือคอนโด ถือเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายเก็บออมที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นระบบ มิเช่นนั้นแล้ว โอกาสในการที่จะซื้อบ้านได้สำเร็จนั้น ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆ โดยแนวทางในการตั้งเป้าหมายเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านให้สำเร็จนั้น ควรปฏิบัติ ดังนี้

jumbo jili

ระบุเป้าหมาย “ราคาบ้าน” เป็นตัวเลขชัดเจน
โดยปกติแล้วคนที่ฝันอยากมีบ้านนั้น มักจะคิดตั้งใจเพียงแต่ว่า “จะเก็บเงินซื้อบ้านสักหลัง” ซื้อคอนโดสักห้อง แต่มักไม่ค่อยได้กำหนดให้ชัดเจนว่า “ราคาเท่าไร” ซึ่งเมื่อไม่ได้มีการกำหนดราคาบ้านที่ต้องการเอาไว้ จึงไม่มีแผนการชัดเจนว่าจะต้องเก็บออมอย่างไร เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับซื้อบ้านที่ต้องการ

ดังนั้น เพื่อให้การเก็บออมของเราเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น จึงควรกำหนดราคาบ้านที่ต้องการเป็นตัวเลขเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น อยากได้บ้านมูลค่าหลังละ 2,000,000 บาท เราจะได้วางแผนต่อได้ว่า จะต้องเก็บเงินอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ฝันให้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดตัวเลขเป้าหมายนั้น ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เป็นไปได้ด้วย เพื่อให้เป้าหมายเป็นความฝันกระตุ้นให้เรามีแรงบันดาลใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันที่ทำให้เราหมดไฟในการพยายามทำให้สำเร็จเป็นจริง

สล็อต

กำหนดเส้นตายในการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อมีเป้าหมายเป็นราคาบ้านที่จับต้องได้แล้ว ลำดับต่อไปคือการกำหนดระยะเวลาสำหรับการทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริง ซึ่งก็ต้องระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับราคาบ้าน อาทิ ต้องการซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาทให้ได้ภายใน 5 ปี เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ต้องกำหนดเส้นตายเป็นกรอบระยะเวลาแบบนี้ ก็เพราะหากไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บออมเอาไว้ เราก็จะผัดผ่อนไปได้เรื่อยๆ ไม่มีวินัยในการเก็บออมที่แท้จริง ซึ่งพอเมื่อเวลาผ่านไป แล้วหันกลับมาเห็นว่ายังเก็บออมเงินได้ไม่ถึงไหน ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้และถอดใจที่จะเก็บออมเพื่อบรรลุเป้าหมายไปในที่สุด

สล็อตออนไลน์

วางแผนการเก็บออมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิถีชีวิต
เมื่อกำหนดราคาบ้านและระยะเวลาในการออมเงินได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ เราต้องเขียนแผนในการเก็บออมขึ้นมาให้เห็นชัดเจนมากที่สุด เพื่อจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติตาม และทำให้เกิดวินัยในการออมที่สม่ำเสมออันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรากำหนดว่าจะเก็บเงินเป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาท แผนการออมคร่าวๆ ที่คิดได้เลยทันทีก็คือ จะต้องเก็บเงินให้ได้ ปีละ 400,000 บาท หรือเดือนละประมาณ 34,000 บาท ซึ่งพอเห็นตัวเลขแบบนี้

jumboslot

เราก็ต้องย้อนกลับไปคำนวณดูแล้วว่ารายได้แต่ละเดือนของเรานั้น สามารถแบ่งเก็บเงินได้เพียงพอต่อการจะบรรลุเป้าหมายในการซื้อบ้านหรือไม่? ซึ่งหากรายได้ของเราน้อยเกินไป ก็แสดงว่าการตั้งเป้าหมายราคาบ้าน หรือระยะเวลาในการออมที่เราฝันไว้นั้นอาจไม่เหมาะสม เราควรต้องปรับแก้ไขเป้าหมายใหม่เพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้น หรืออีกทางหนึ่งคือเราจำเป็นต้อง “เพิ่มรายได้” จากช่องทางอื่นๆ เพื่อทำให้เป้าหมายเป็นจริงให้ได้ การเขียนแผนการเก็บออมถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆ เพื่อให้เราตรวจสอบตัวเองได้อยู่ตลอดว่า เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดแล้ว

slot

ในการจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนั้น ปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องเก็บเงินก้อนใหญ่ให้ครบเสมอไป เพราะสามารถเลือกใช้บริการขอสินเชื่อได้ ซึ่งจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธนาคารมักจะอนุมัติสินเชื่อให้เราประมาณร้อยละ 80 ของราคาขาย ดังนั้น เราก็ยังจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยร้อยละ 20-25 ของราคาขายอยู่ดีเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์ ซึ่งทำให้การตั้งเป้าหมายและวางแผนในการออมยังคงจำเป็นอยู่ไม่เปลี่ยน อีกทั้งเมื่อซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อ เราก็จะมีภาระค่าผ่อนรายเดือนผูกพันไปอีกหลาย 10 ปี ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้รัดกุม ตั้งเป้าเก็บออมรายเดือนอย่างมีวินัย มิเช่นนั้นแล้ว โอกาสที่เราจะออมเงินผ่อนบ้านได้สำเร็จจนตลอดรอดฝั่งนั้น ก็จะเป็นไปได้ไม่ง่ายแน่นอน

ผ่อนบ้านอย่างไร ให้หนี้หมดไวดอกเบี้ยไม่สูง

บ้านราคา 2 ล้านบาท หากใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน สุดท้ายแล้วจะทำให้บ้านมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะจะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ยิ่งหากเป็นในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้ว ก็อาจทำให้เกิดความลำบากในการผ่อนจ่ายแต่ละเดือนหนักขึ้นไปอีก

jumbo jili

ดังนั้นในทางที่ดีที่สุดของการจะซื้อบ้านสักหลัง จึงควรผ่อนชำระหนี้บ้าน ปลดหนี้บ้านให้หมดไวที่สุด ซึ่งเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้สามารถผ่อนบ้านให้หมดไว ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมหาศาลนั้น มีดังต่อไปนี้

ผ่อนชำระค่างวดเกินกว่าที่กำหนด
โดยปกติแล้วเราจะทราบกันดีว่าในแต่ละเดือนนั้น ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละเท่าไร ซึ่งถ้าเราผ่อนจ่ายตามกำหนดทุกเดือนก็จะเป็นการผ่อนบ้านตามระยะเวลาปกติที่ตกลงกันไว้ในตอนขอกู้ซื้อบ้าน แล้วเราก็จะเสียดอกเบี้ยแบบเต็มที่ตามระยะเวลาในสัญญากู้ซื้อ ดังนั้น หากเราต้องการผ่อนบ้านให้หมดไวกว่ากำหนด

สล็อต

และเสียดอกเบี้ยน้อยลง วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำได้ คือการผ่อนชำระมากกว่าค่างวดที่ต้องจ่ายทุกเดือน ซึ่งการผ่อนชำระค่างวดบ้านเพิ่มขึ้นอีกเดือนละแค่ 1,000 บาท อาจทำให้เราปลดหนี้บ้านเร็วขึ้นได้อีกหลายปีเลยทีเดียว ทั้งนี้ ในการผ่อนชำระค่างวดบ้านเกินกำหนดนั้น เราสามารถขอคำปรึกษาจากธนาคารที่เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อให้เราได้ ว่าควรผ่อนเพิ่มจากค่างวดเดิมเดือนละเท่าไรดี เพื่อให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้น โดยอาจตกลงกันว่าจะผ่อนชำระเพิ่มจากเดิม 5% หรือ 10% ก็ได้ ธนาคารก็จะคำนวณค่างวดผ่อนบ้านใหม่มาให้เราทราบ พร้อมทั้งสรุปให้เราได้ด้วยว่า

จะทำให้เราผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เราประเมินเป้าหมาย และวางแผนในการผ่อนชำระได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถของตัวเราเอง ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ประจำสม่ำเสมอ ที่สามารถประเมินได้ว่าจะหาเงินมาผ่อนชำระได้เป็นประจำ

สล็อตออนไลน์

โปะทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
“โปะบ้าน” เป็นคำคุ้นหูที่เรามักได้ยินกันเสมอสำหรับในแวดวงคนที่กำลังผ่อนบ้านของตัวเองอยู่ ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อเร่งผ่อนให้หนี้บ้านลดลง โดยการโปะเงินก้อนใหญ่นั้น มีผลทางตรงต่อการทำให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น และดอกเบี้ยลดตามลงไปด้วย ซึ่งเมื่อดอกเบี้ยลด ยอดผ่อนรายเดือนหลังจากโปะเงินก้อนไปแล้ว ก็จะลดตามลงไป ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเบาลง และเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีสภาพคล่องดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับแนวทางในการโปะบ้านนั้น

สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่นโปะทุกปี ด้วยการใช้เงินโบนัสประจำปี หรือจะโปะทุกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่ำก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้เราผ่อนบ้านหมดไวขึ้น รวมถึงจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงด้วย

jumboslot

หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มงวดการโปะลดหนี้
เพราะการโปะเงินก้อนใหญ่นั้น เป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้ผ่อนบ้านหมดไว และลดดอกบี้ยได้มากที่สุด ซึ่งยิ่งเราเพิ่มจำนวนครั้งของการโปะลดหนี้ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีมากขึ้นเท่านั้น โดยสำหรับพนักงานประจำที่มีโบนัสประจำปี อาจทำให้โปะหนี้ได้เพียงแค่ปีละครั้ง ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการโปะหนี้บ้านให้ได้มากขึ้น การหารายได้เสริมทางอื่นๆ เข้ามาเพื่อโปะหนี้บ้าน จึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่า แค่งานประจำก็รัดตัวมากพอแล้ว ไม่มีเวลาหารายได้เสริม “การเลือกลงทุนในกองทุน” ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี

slot

โดยเราควรแบ่งเงินเก็บจำนวนหนึ่งไปลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเป็นผลตอบแทนกลับมา และนำผลตอบแทนทุกๆ 5 ปี หรือ จะกี่ปีก็แล้วแต่ตามเห็นสมควร ซึ่งเป็นเงินก้อน มาโปะค่าบ้าน ก็จะช่วยทำให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้นเพิ่มขึ้น และยังถือเป็นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการฝากประจำสะสมทรัพย์ทั่วไปอีกด้วย

สรุป

การซื้อบ้านสักหลังนั้น แม้จะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะนำมาซึ่งความยากลำบากในการผ่อนจ่ายและใช้เงินในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เราจึงควรวางแผนในการซื้อบ้านให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม มีแนวทางที่ดีไว้สำหรับการผ่อนชำระ เพื่อให้สามารถปลดหนี้บ้านให้หมดลงได้ไวที่สุด ให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุด และกลับไปมีชีวิตที่ไม่มีหนี้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเราอย่างเป็นอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริง

อย่าเพิ่งกู้ซื้อบ้านถ้ายังไม่ผ่านการวางแผนเหล่านี้

แน่นอนว่าทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งการจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลังปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม เพราะเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเป็นล้านๆ เพื่อให้เพียงพอซื้อบ้านในคราวเดียว แต่เรามีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ให้เราเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายมากขึ้น แต่กระนั้นเราก็ยังต้องมีการเตรียมตัว ประเมินตัวเอง

jumbo jili

และพิจารณาวางแผนก่อนการกู้ซื้อบ้านอยู่ดี เพื่อไม่ให้บ้านกลายมาเป็นภาระ จนสุดท้ายอาจนำไปสู่ชีวิตที่เป็นหนี้ และไม่มีความสุข โดยสิ่งที่คนฝันอยากมีบ้านทุกคนต้องพิจารณาวางแผน ก่อนกู้ซื้อบ้าน มีดังต่อไปนี้

ประเมินสถานะการเงินและความสามารถในการกู้
บ้านหนึ่งหลังนั้น จะนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่มากมายตั้งแต่หลักหลายพันไปจนกระทั่งหลายหมื่น ขึ้นอยู่กับมูลค่าบ้าน ตลอดจนระยะเวลาในการผ่อนชำระ ดังนั้นก่อนจะกู้ซื้อบ้าน เราจึงต้องประเมินสถานะการเงินตัวเองให้ดีเสียก่อนว่า “มีความสามารถในการผ่อนชำระเท่าไร” เช่น หากเราเลือกซื้อบ้านในราคา 3 ล้านบาท ซึ่งต้องผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 15,000 บาท แต่เรามีความสามารถในการผ่อนเพียงแค่ 10,000 บาท ก็จะทำให้เราตกที่นั่งลำบากได้ ทั้งนี้ ในการซื้อบ้านนั้น ก็ไม่สามารถคิดแต่เพียงแค่งวดผ่อนชำระได้ เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกที่เราต้องรับผิดชอบ

สล็อต

เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ที่จะแพงขึ้นเมื่อบ้านใหญ่ขึ้น ค่าส่วนกลางที่จะสูงขึ้นเมื่อบ้านใหญ่ขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน จึงต้องประเมินสถานะการเงินตัวเองให้ดี คำนวณรายได้ที่แน่นอน คำนวณภาระหนี้สินค้าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ประมาณการได้ว่า เรามีความสามารถในการผ่อนชำระมากน้อยแค่ไหน จะได้เลือกซื้อบ้านตามงบประมาณได้อย่างเหมาะสม อันจะทำให้เราสามารถผ่อนชำระได้อย่างมีวินัย สม่ำเสมอ และไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

สล็อตออนไลน์

เก็บออมเงินดาวน์ให้เพียงพอ
เงินดาวน์บ้านนั้น ถือเป็นเงินก้อนสำคัญมากสำหรับการซื้อบ้าน เพราะหากเราซื้อบ้านตามโปรโมชั่นดาวน์ 0 บาท คือไม่มีการวางเงินดาวน์เลย ก็จะส่งผลทำให้ค่าผ่อนชำระต่องวดของเราสูงขึ้น และเสียดอกเบี้ยสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน หากเราไม่มีเงินดาวน์เลย นั่นหมายความว่า เราคาดหวังให้ธนาคารอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านของเรา 100% ซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะโดยส่วนมากแล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้อยู่ที่ประมาณ 80-90% กล่าวคือ ถ้าบ้านราคาหลังละ 1 ล้านบาท วงเงินที่ธนาคารอนุมัติให้กู้จะอยู่ที่ประมาณ 8-9 แสนบาท

jumboslot

นั่นหมายความว่า เรายังขาดเงินอีก 1-2 แสนบาท ในการจะซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้ ซึ่งเงินที่ขาดอยู่นี้เองที่เราต้องเก็บออมไว้ให้พร้อมเพื่อนำไปจ่ายเป็น “เงินดาวน์” เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เสมือนเป็นค่ามัดจำ ก่อนต้องผ่อนจ่ายซื้อบ้านต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำหรับโครงการบ้านใหม่ ก็จะมีแนวทางในการผ่อนดาวน์ให้ด้วย ซึ่งแม้จะช่วยลดภาระในการเก็บเงินดาวน์ก้อนใหญ่ลงไปได้ ทำให้เรามีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้มากขึ้นได้ แต่ก็ยังต้องอาศัยการวางแผนการออมเงิน และประเมินความสามารถในการแบกรับค่าใช้จ่ายที่รอบคอบอยู่ดี

สร้าง Statement ให้พร้อมสำหรับการขอกู้
Statement คือ เอกสารพื้นฐานที่ธนาคารจะเรียกขอสำหรับใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติจะมีมากหรือน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าเราสร้าง Statement หรือจัดการ “เงินเดินบัญชี” ของตัวเองได้น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับมูลค่าบ้านมากแค่ไหน เพราะ Statement จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการใช้เงิน และรายได้ที่มั่นคงของผู้ขอกู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติแล้ว ธนาคารจะขอตรวจสอบ Statement ย้อนหลังเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจยื่นกู้เพื่อซื้อบ้าน เพื่อให้โอกาสในการขอกู้นั้นอนุมัติผ่านง่ายขึ้น

slot

เราจึงต้องใช้เวลาเตรียมตัว ทำ Statement อย่างน้อย 1 ปี โดยเลือกหรือแยกบัญชีออกมาต่างหากเพื่อใช้สำหรับการขอกู้โดยเฉพาะ และดำเนินการโอนเงิน รวมถึงบริหารเงินเข้า-ออกให้ดีที่สุด ให้ธนาคารเห็นว่า เรามีพฤติกรรมการใช้เงินที่เหมาะสม มีเงินเหลือเก็บ และมีรายได้ที่มั่นคงเป็นจำนวนเงินที่สม่ำเสมอ หรือเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี เพียงพอต่อการรับผิดชอบผ่อนชำระค่าบ้านที่เราขอกู้

สรุป

ในการจะตัดสินใจขอกู้ซื้อบ้านนั้น ไม่ใช่แค่เลือกได้แล้วว่าอยากได้บ้านหลังไหน ราคาเท่าไร แล้วจะดำเนินการขอกู้ได้เลย แต่เรายังจำเป็นต้องวางแผนก่อนอย่างรอบคอบด้วย โดยต้องประเมินสถานะทางการเงินของตัวเอง ต้องเก็บออมเงินดาวน์ และต้องทำ Statement ให้พร้อมสำหรับการขอกู้ ดังนั้น เพื่อให้ความตั้งใจในการอยากซื้อบ้านของเราสำเร็จง่ายขึ้น การเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการเก็บออมเงินดาวน์ ทำบัญชีแบ่งใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ สร้าง Statement ที่สวยงาม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้เมื่อถึงวันที่เราเจอบ้านหลังที่ถูกใจ จะได้ดำเนินการติดต่อขอกู้ให้อนุมัติได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด