Daily Archives: September 26, 2021

การกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ด้วยมัลติแอสเซท

การจัดสรรเงินหรือจัดพอร์ตลงทุนให้ปลอดภัย นั่นคือการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือเรียกว่า “มัลติ แอสเซท” การลงทุนในรูปแบบที่กล่าวข้างต้น นักลงทุนบางคนอาจคิดว่านั่นเหมาะสำหรับคนที่มีเงินลงทุนจำนวนมาก

jumbo jili

และจ้างมืออาชีพทั้งการเป็นที่ปรึกษาคำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุนและนำเงินไปลงทุนให้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทจัดการกองทุนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมแบบครบเครื่องในกองทุนเดียวเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย นั่นคือกองทุนประเภทมัลติ แอสเซท ถือเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีเงินลงทุนน้อย ผู้ที่ไม่มีเวลาลงทุนเอง ตลอดจนผู้ที่ขาดความรู้เรื่องการลงทุน การลงทุนผ่านกองทุนรวมน่าจะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวที่สุด

การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ผสมผสานในหลายสินทรัพย์นั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวมผสมหรือเรียกอีกชื่อว่า บาลานซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น หรือตราสารอื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง ส่วนกองทุนรวมผสมยืดหยุ่นหรือเฟล็กซิเบิ้ล

สล็อต

พอร์ตโฟลิโอ ฟันด์ (Flexible Portfolio Fund) คือกองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ดังนั้นการจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น หรือตราสารอื่นๆ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะตลาดในขณะนั้นๆ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง ทั้งนี้การลงทุนในพอร์ตผสมที่กระจายลงไปในหลายสินทรัพย์ตอบโจทย์ได้ 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้
• ทำให้เข้าถึงสินทรัพย์ลงทุนหลากหลายได้ง่ายขึ้นด้วยกองทุนเดียว ไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เอง
• กระจายลงทุนหลายประเภทสินทรัพย์เท่ากับกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปในตัว
• เป็นการเพิ่มผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต่ำ จะเห็นได้ว่าผู้มีเงินออมยอมรับความเสี่ยงมากขึ้น เพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ ที่ดีกว่าการฝากเงินหรือการลงทุนตราสารหนี้แบบเดิมๆ

สล็อตออนไลน์

กองทุนประเภทมัลติ แอสเซท ได้รับความนิยมจากนักลงทุนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกปี 2560 หรืออาจเรียกอีกชื่อว่ากองทุนประเภทมัลติ แอสเซท อินคัม ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่เน้นกระจาย การลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่ากองทุนประเภทนี้เน้นผสมการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในเรื่องรายได้ระหว่างทาง และโอกาสในการรับผลตอบแทนตามเป้าหมายในระดับที่น่าพอใจตามประเภทสินทรัพย์และระยะเวลาที่ลงทุน จึงทำให้กองทุนประเภทดังกล่าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

jumboslot

นอกจากนี้นักลงทุนสามารถทยอยลงทุนได้ในทุกช่วงสภาวะของตลาดและเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากจะมีสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นผสมอยู่ โดยกองทุนประเภทนี้เหมาะที่จะเป็นกองทุนหลักในพอร์ตการลงทุน เพราะมีการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์และมีความผันผวนต่ำกว่า หุ้นแต่มีโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวสูงกว่าตราสารหนี้

ขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่น กรณีกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS) ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ เช่น ตราสารหนี้ต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการกระจายการลงทุนส่วนอื่นไปในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูงและสินทรัพย์ทางเลือก เช่น หุ้นต่างประเทศ และหน่วยลงทุนใน

slot

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือรีท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ หรือกองทุนอีทีเอฟ หรืออาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ และจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 4,150 ตราสาร ผ่านกองทุนของ Fidelity International ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน พร้อมกลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาด พร้อมสร้างรายรับสม่ำเสมอสูงสุด 12 ครั้งต่อปี

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในหัวหิน

“หัวหิน” เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมมากมาย ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสถานที่พักผ่อนสุดสัปดาห์ที่ทันสมัยสำหรับครอบครัวราชวงศ์ไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920

jumbo jili

ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพียง 2.5 ชั่วโมงคุณจะไปถึงเมืองที่สวยงามสงบและผ่อนคลายตรงข้ามกับกรุงเทพฯ ทำให้ “หัวหิน” เป็น Location ที่เหมาะแก่การพักผ่อนที่ไม่เหมือนใครการพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือบ้านพัก / บ้านพักหลังเกษียณหัวหินเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด และได้รับการอนุรักษ์จากการท่องเที่ยวจำนวนมาก

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในหัวหินเพื่อลงทุนดีหรือไม่ ?

ดีแน่นอน! Lazudi มองว่าหลาย ๆ ปัจจัยที่ทำให้ “หัวหิน” กลายเป็นทำเลที่น่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น วิลล่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโด

ประการแรก ราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินต่ำกว่าเมืองใหญ่อื่น ๆ ในประเทศไทย เช่น ภูเก็ตและพัทยา คุณสามารถเป็นเจ้าของที่ดิน อสังหาทั้งโซนตัวเมือง-นอกเมือง หรือทางเลียบชายหาด ได้ในราคาที่สมเหตุสมผล และค่าครองชีพในหัวหินยังถูกกว่าในเมืองใหญ่อื่น ๆ ในประเทศไทย

สล็อต

ประการที่สอง ทำเลถือเป็นจุดขายหลักอย่างหนึ่งของหัวหิน ระยะทางสั้นและง่าย 2.5 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ เดินทางเครื่องบินใช้เวลาเพียง 45 นาที จากกรุงเทพไปที่ท่าอากศยานหัวหิน และท่าเรือเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ทำให้การเดินทางจากพัทยาไปหัวหินด้วยเรือเฟอร์รี่ง่ายขึ้น และขณะนี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีหัวหินรวมอยู่ในสายการเดินทางด้วย กล่าวกันว่าจะเชื่อมต่อหัวหินกับประเทศจีนตอนใต้

ประการที่สาม อากาศที่ดีเหมาะแก่การเที่ยว พักผ่อน บรรยากาศสุดชิล หัวหินขึ้นชื่อเรื่องอากาศที่สวยงาม เมืองหัวหินตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่ยื่นออกไปทางมาเลเซียมีอากาศร้อนชื้นมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในหัวหินจะช่วยให้คุณสามารถปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณในราคาที่แข่งขันกันสูงขึ้นได้ในอนาคต

กิจกรรมที่น่าสนใจ เมื่อมาอยู่หรือพักผ่อนในหัวหิน

หัวหินมีหาดทรายขาวสวยที่สุดในประเทศไทยเหมาะสำหรับการพักผ่อนและอาบแดด พร้อมกับร้านอาหารทะเลริมทะเลรสชาติอร่อย วัตถุดิบสดใหม่ รายล้อมอยู่แทบทุกพื้นที่

กิจกรรมทางกีฬา คุณสามารถเลือกได้ตามความสนใจไม่ว่าจะขี่ม้า ตีกอล์ฟ เมืองนี้มีสนามกอล์ฟที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นจุดนัดพบหลักของนักกอล์ฟทุกคนทั่วโลก

สล็อตออนไลน์

หากต้องการช็อปปิ้ง ซื้อของใช้ ดูหนัง ในหัวหินก็มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่ง เช่น Blu Pot , Market Village รวมทั้งตลาดค่ำคืนที่ไม่เคยหลับใหลทั้งตลาดโต้รุ่ง Cicada Market หรือถนนคนเดินในวันเสาร์-อาทิตย์

หัวหิน ยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก ๆ เนื่องจากมีโรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม

หากคุณกำลังมองหา วิลล่า คอนโด หรืออสังหาอื่น ๆ เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อการพักผ่อนส่วนตัว สามารถติดต่อเอเจนท์ผู้เชี่ยวชาญโลเคชั่นหัวหินของเราที่ Lazudi.com ทีมงานของเรายินดีให้บริการและให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่คุณ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการซื้ออสังหาในหัวหินฉบับมือใหม่ จะซื้อลงทุนหรืออยู่เองอ่านไว้ไม่เสียหาย!

Hua Hin (หัวหิน) ทำเลที่ไม่มีวันล้าสมัย!

jumboslot

ในส่วนของเงินปันผล เป็นอย่างไร?

ตั้งแต่เข้าซื้อขายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบันนั้น PROSPECT มีการจ่ายเงินออกให้กับผู้ถือหน่วยไปแล้ว 3 ครั้ง

โดยจ่ายเป็นเงินปันผล 2 ครั้งคือ 0.1227 บาท, 0.2805 บาท และจ่ายออกเป็นเงินคืนทุน 0.2808 บาท ตามลำดับ รวมแล้ว 0.684 บาท

ทีนี้.. เราลองคำนวณที่ราคาเข้าซื้อ 10 บาท จนถึงตอนนี้ที่ราคาอยู่ประมาณ 9.40 บาท ถึงแม้ยังขาดทุนส่วนต่างราคา 6% แต่ก็ชดเชยด้วยเงินปันผลที่ได้รับมาแล้วถึง 6.84%

แต่ถ้าใครบังเอิญเพิ่งเข้าซื้อในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ราคาหน่วยละ 8.10 บาท มาจนถึงปัจจุบัน เราจะได้ส่วนต่างของราคาไปแล้วถึง 16%

นอกจากนี้ยังมีเงินจ่ายออกให้อีก 2 งวด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 7% ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งปีอีกด้วย

slot

ซึ่งตัวเลขดังกล่าว แม้จะยังไม่เต็มปี แต่ก็ยังสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของกอง Property Fund และ REIT ที่ซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ไทย รวมทั้งสิ้น 59 กอง และในปี 2563 ให้ผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 5.49%

จะเห็นว่าแม้จะเป็น REIT ตัวเดียวกัน แต่จังหวะของการลงทุน และการได้เข้าซื้อในภาวะที่ตลาดหุ้นให้ส่วนลดมากกว่า ได้ราคาถูกกว่า ก็อาจจะสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า ในระยะเวลาที่น้อยกว่าได้ด้วยเช่นกัน

สุดท้าย ถึงแม้เราไม่พูดถึงเรื่องสัดส่วนที่ได้รับ แต่มาพูดถึงความสม่ำเสมอก่อน ก็พบว่าเป็น REIT ที่ทำได้ดี และตรงตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น

เพราะ REIT นั้นรับรู้รายได้จากค่าเช่า หากอยู่ในภาวะปกติ สิ่งที่จะตอบแทนนักลงทุนได้ ก็คือการที่สามารถจ่ายปันผลออกมาได้ในทุกไตรมาส

ยิ่งเป็นในภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่หลายๆ กองนั้นจำเป็นต้องงดจ่ายปันผล กองไหนที่ยังจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอนั้น ก็สะท้อนถึงความมั่นคงของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการของทีมงานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย…

*ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น มิได้ให้คำแนะนำในการเสนอซื้อหรือขาย หรือส่งเสริมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

รู้จัก REIT ทางเลือกในการลงทุนเป็นเจ้าของอสังหาฯ โดยไม่ต้องใช้เงินหลักพันล้าน

ในโลกยุคใหม่มีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มาให้นักลงทุนได้เลือกมากมาย ทั้งในไทย ทั้งในต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต่างกันออกไป

jumbo jili

บทความก่อนหน้านี้ เราพูดถึงการลงทุนในหุ้น คริปโท หรือกองทุนต่างประเทศ ที่อาจจะดูมีความเสี่ยงสูงไปหน่อยสำหรับหลายๆ คน

ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง อย่างเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้าง

แต่เราไม่ได้จะพูดถึงการใช้เงินหลักล้าน ซื้อคอนโดมิเนียมทั้งห้อง หรือลงทุนหลักพันล้านซื้อห้างสรรพสินค้าทั้งห้างหรอกนะเพราะคุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น ด้วยเงินเริ่มต้นที่ไม่มากนักได้ด้วยเช่นกัน ผ่านการลงทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่า REIT

แล้ว REIT คืออะไรนะ?

คำว่า REIT นั้น ย่อมาจาก Real Estate Investment Trust หรือแปลเป็นคำไทยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งความหมายตามชื่อก็คือ กองทรัสต์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ

สล็อต

โดยจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบใด ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของกองนั้น ๆ โดยมี “ผู้จัดการกองทรัสต์” ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นผู้บริหารจัดการให้

ขั้นตอนแบบเข้าใจง่ายๆ ของการลงทุนก็คือ เริ่มจาก ผู้ก่อตั้งทรัสต์ พอตั้งกองเสร็จก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น ผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้ง REIT และเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับนักลงทุน

เงินระดมทุนนั้นก็จะถูกนำไปลงทุนในอสังหาฯ ที่ได้ระบุไว้ตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้า โรงแรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ หรือโรงงาน เป็นต้น

จากนั้นก็จะบริหารอสังหาฯ นั้น เพื่อสร้างรายได้และเก็บค่าเช่า แล้วนำเงินที่ได้มาปันผลให้กับนักลงทุนผู้ถือหน่วย ซึ่งตามปกติรายได้ค่าเช่าค่อนข้างเป็นรายได้ที่แน่นอน และจะมีเงินปันผลออกมาในทุกๆ ปี

ลงทุน REIT ต่างจากลงทุนหุ้นอสังหาฯ อย่างไร?

ถึงจุดนี้หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่า ทำไมจะเป็นเจ้าของอสังหาฯ ไม่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เอง หรือลงทุนในหุ้นบริษัทอสังหาเลยล่ะ

คำตอบแรกก็คือ การลงทุนเป็นเจ้าของอสังหานั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ยกตัวอย่างการเป็นเจ้าของคอนโดให้เช่า ที่ต้องมีเงินหลักล้าน

หรือการลงทุนเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม สำหรับคนธรรมดาที่มีเงินแค่หลักแสนหลักล้าน คงแทบจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลย

สล็อตออนไลน์

การลงทุนผ่าน REIT ร่วมกับนักลงทุนคนอื่นๆ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เรา ได้เป็น “ส่วนหนึ่ง” ของเจ้าของโดยตรงเช่นกัน

ส่วนการซื้อหุ้นบริษัทอสังหาฯ รูปแบบการทำรายได้และกำไรของบริษัทอสังหาฯ ก็จะแตกต่างออกไปจาก REIT อยู่พอสมควร

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น มีการดำเนินงานคือมุ่งเน้นการขยายโครงการใหม่ๆ และปิดการขายโครงการ เพื่อรับรู้รายได้เข้ามาในบริษัท

ในขณะที่การลงทุน REIT ส่วนใหญ่จะรับรู้รายได้จากค่าเช่า และค่าบริการ จากการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละแห่ง และส่วนใหญ่เป็นกิจการที่มีการเปิดให้บริการอยู่แล้ว มีการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย กำไรมาพอสมควร

พูดง่ายๆ คือลงทุนในบริษัทอสังหาฯ เหมือนเราไปซื้อที่ดินแล้วสร้างบ้านขาย แต่ลงทุน REIT เหมือนเราซื้ออาคารพาณิชย์ที่มีอยู่แล้ว แล้วให้ลูกค้าเช่าเปิดทำธุรกิจนั่นเอง

เพราะฉะนั้น ถ้าจะเทียบการลงทุนเป็นเจ้าของอสังหาฯ แล้วรับรายได้เป็นค่าเช่า ย่อมมีความสม่ำเสมอมากกว่า และผันผวนน้อยกว่า

REIT มีอะไรให้เลือกลงทุนบ้าง?

jumboslot

ปกติแล้ว REIT จะลงทุนในอสังหาฯ แยกออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
อาคารสำนักงาน
ศูนย์แสดงสินค้า
และอสังหาเพื่อการอุตสาหกรรม
อย่างที่กล่าวไปข้างต้น หลายคนน่าจะนึกภาพออกว่าทั้ง 5 ประเภท เป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างแน่นอน สามารถคาดการณ์รายได้ในแต่ละปีได้ง่าย ไม่หวือหวานัก

อย่างไรก็ตาม ในภาวะไม่ปกติอย่างวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น เราจะเห็นอสังหาฯ หลายประเภท ที่จำเป็นต้องหยุดให้บริการ ไม่สามารถสร้างรายได้ปกติอย่างที่เคยทำได้

ยกตัวอย่างเช่น ประเภทโรงแรม ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ก็จะเสียรายได้ไปจากการปิดบริการ ยกเลิกการจัดงาน หรือไม่มีนักท่องเที่ยว

ประเภทอาคารสำนักงาน แม้บริษัทจะ Work from home แต่ก็ยังมีรายได้จากค่าเช่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว แต่เทรนด์ของการใช้งานพื้นที่ออฟฟิศ ก็มีแนวโน้มลดลง

slot

ประเภทอสังหาเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งบางแห่งก็ได้รับผลกระทบ บางธุรกิจปิดกิจการ ทำให้รายได้จากค่าเช่าลดลง แต่บางแห่งก็ยังรับรู้ค่าเช่าได้เช่นเดิม เพราะอุตสาหกรรมต่างๆ ยังดำเนินงานได้ตามปกติ

เพราะฉะนั้น ธุรกิจประเภทหลัง จึงได้รับผลกระทบน้อยกว่า และอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการเริ่มลงทุนขณะที่วิกฤติโควิด-19 กำลังจะผ่านพ้นไปด้วยเช่นกัน

จากปีที่ผ่านมา เราพบว่า มี REIT ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO) เพียงหนึ่งกองเท่านั้น คือ PROSPECT REIT และยังพบว่าเป็นการลงทุนใน โรงงานและคลังสินค้า ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยจากสถานการณ์ โควิด-19

PROSPECT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

เป็น REIT ที่ลงทุนในบางส่วนของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ย่านบางนา มูลค่าการเข้าลงทุน 3,429 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน และอาคาร 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต

รายได้หลักก็จะมาจากค่าเช่า ของลูกค้าที่ใช้พื้นที่อาคารโรงงาน และอาคารคลังสินค้า ซึ่งได้รับผลกระทบไม่มากนักในวิกฤติโควิด-19 สะท้อนผ่านตัวเลขผู้เช่า ที่เติบโตจาก 93% เมื่อปีที่แล้ว มาสู่ 96% ในปีนี้

เทคโนโลยีการลงทุนอสังหาฯและกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน

เมื่อเทคโนโลยีด้านการเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาบรรจบกัน โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เราจึงมีการลงทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Real Estate-backed ICO” หรือ “โทเคนดิจิทัลที่มี อสังหาริมทรัพย์ หรือ กระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินอ้างอิง”

jumbo jili

กว่าจะมาเป็น Real Estate-backed ICO

Real Estate-backed ICO มีแนวคิดมาจากการแปลงทรัพย์สินเป็นโทเคนดิจิทัล (tokenization) โดยนำเทคโนโลยี เช่น บล็อกเชน มาใช้ในการออกโทเคนดิจิทัล เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Initial Coin Offering หรือ ICO) และนำเงินที่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะได้รับผลตอบแทน สิทธิ หรือประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด

การออก ICO ในประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้มีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในตลาดทุนในการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และเพิ่มทางเลือกลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อต้นปี 2564 ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกเสนอขาย Real Estate-backed ICO ซึ่งเป็นการระดมทุนที่มีโครงการหรือทรัพย์สินรองรับ ทั้งนี้ในปัจจุบัน มีผู้ยื่นคำขออนุญาตออกเสนอขายแล้ว 1 ราย มูลค่าการระดมทุน 2,400 ล้านบาท และมีผู้สนใจจะขออนุญาตที่อยู่ระหว่างหารือกับ ก.ล.ต. อีก 3-4 ราย

สล็อต

Real Estate-backed ICO ลงทุนอะไร

ผู้ออก Real Estate-backed ICO สามารถนำเงินที่ระดมทุนได้จากการออก ICO ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้ 3 วิธี ได้แก่

(1) ซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรง

(2) ซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า 75% ของบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือ

(3) ลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์

แต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบใด อสังหาริมทรัพย์อ้างอิงนั้นต้องสร้างเสร็จ 100% พร้อมหารายได้ และมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าโครงการ หรือไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะต้องมีการกำหนดอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงไว้โดยเฉพาะ ไม่สามารถเพิ่มหรือลดทรัพย์สินอีก ขณะที่กำหนดผลตอบแทนของ Real Estate-backed ICO ไม่จำกัดว่าต้องให้เป็นตัวเงินเท่านั้น โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล (Issuer) อาจกำหนดสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการเข้าพักหรือการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้

Real Estate-backed ICO คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างไร

สล็อตออนไลน์

เนื่องจาก Real Estate-backed ICO มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการรับรองและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนเหนืออสังหาริมทรัพย์นั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ต้องมี “Trustee” ซึ่งเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินโดยไม่บริหารจัดการ (Passive trust) แต่จะดูแลการทำหน้าที่ของ Issuer เช่น ติดตามการจัดการทรัพย์สินของ Issuer ให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน (White paper) และดูแลรักษาสิทธิของผู้ถือโทเคนดิจิทัลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ทั้งนี้ Trustee ต้องเป็นอิสระจาก Issuer และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อการเสนอขายในครั้งนั้น ขณะที่ Issuer จะระดมทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยได้ไม่เกิน 4 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือไม่เกิน 70% ของมูลค่าที่เสนอขาย (แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า) เนื่องจาก Real Estate-backed ICO ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย

Real Estate-backed ICO และ REIT ความเหมือนที่แตกต่างต่าง

jumboslot

Real Estate-backed ICO มีลักษณะคล้ายกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพราะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่ยังมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น เงื่อนไขการเพิ่มหรือลดอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง รูปแบบของผลตอบแทน และข้อบังคับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง โดย Real Estate-backed ICO จะกำหนดอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงไว้โดยเฉพาะ ไม่มีการเพิ่มหรือลดทรัพย์สินอีก (specific assets) ขณะที่ REIT สามารถเพิ่มหรือลดทรัพย์สินได้ (multiple assets)

ในแง่ของ ผลตอบแทน Real Estate-backed ICO จะมีความยืดหยุ่นกว่า REIT เพราะผู้ออกโทเคนสามารถกำหนดผลตอบแทนเป็นเงิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่น ๆ ก็ได้ ขณะที่ผลตอบแทนของ REIT จะเป็นเงินปันผลที่ได้จากการดำเนินงาน

รวมทั้ง Real Estate-backed ICO ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง (ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดรองอาจเป็นข้อจำกัดในการซื้อขายเปลี่ยนมือหลังจากการลงทุนไปแล้ว) ขณะที่ REIT ต้องจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

slot

Real Estate-backed ICO ยังเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับผู้ลงทุนไทย ดังนั้นผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลภาพรวมของโครงการจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อให้เข้าใจลักษณะ ความเสี่ยง ผลตอบแทน และการให้สิทธิของโทเคนดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งอาจให้สิทธิแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ รวมทั้งข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งภาระทางด้านภาษีซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยสามารถดูแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ “หนังสือชี้ชวนตราสารออกใหม่” และสามารถศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิคได้โดยดู source code ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ เช่น www.github.com

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อโทเคนดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตได้จากแอปพลิเคชัน SEC Check First หรือเว็บไซต์ ก.ล.ต. หัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัล” และสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร 1207 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เริ่มกันอย่างไร

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด แต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเพียงพอกับความผันผวนของผลตอบแทนของการลงทุน หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า ผลตอบแทนดีเพียงพอเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของการลงทุน เพราะถึงอย่างไรเราก็ยังมีทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน หรือห้องชุดที่จับต้องได้ในชื่อของเรา ไม่เหมือนกับใบหุ้นที่อาจเป็นแค่กระดาษที่ไม่มีมูลค่า หากบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่นั้นเกิดล้มละลายขึ้นมา

jumbo jili

นักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้มองการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด หากแต่กระจายความเสี่ยงหรือความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุนไปในการลงทุนประเภทต่างๆ โดยแบ่งสัดส่วนกระจายการลงทุนไปในหุ้น หุ้นกู้ ทองคำ ตราสารหนี้ ธนบัตรรัฐบาล และอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะเฉพาะของการลงทุนในแต่ละแบบ จะทำให้ผลตอบแทนของ Portfolio ของเค้าไม่มีความผันผวนมากนัก เป็นผลตอบแทนที่อยู่ในเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้เหตุการณ์ภายนอกจะผันผวน อย่างไรก็ดีการลงทุนมีความเสี่ยง เพราะมันคือธรรมชาติของการลงทุน

ที่จริงหากจะพูดให้ละเอียดขึ้นไปอีก ผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไว้ใน Portfolio ของตนเอง เพราะการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในการลงทุนส่วนใหญ่ให้ความจริงที่ว่า การใส่อสังหาริมทรัพย์ลงไปจะทำให้ผลตอบแทนของพอร์ทการลงทุนขยับสูงขึ้น และยังทำให้ค่าความผันผวนของผลตอบแทนน้อยลง หรือพอร์ทมีความเสี่ยงน้อยลง บางทฤษฎียังกล่าวว่าการถืออสังหาริมทรัพย์จะเป็นการลงทุนที่ใช้ป้องกันผลกระทบจากเงินเฟ้อ (Inflation Hedging) อธิบายเพิ่มเติมได้ว่าในภาวะเงินเฟ้อสูง มูลค่าเงินที่เราถืออยู่จะมีค่าน้อยลง เพราะนำไปใช้ซื้อสินค้าได้น้อยลง เพราะราคาสินค้าสูงขึ้นจากเงินเฟ้อ ภาวะเงินเฟ้อดังกล่าวจะดึงให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ดีดตัวสูงขึ้นด้วย ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงเพิ่มสูงขึ้นตาม

สล็อต

หากจำแนกการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยกำหนดเอาช่วงเวลาในการลงทุนมาพิจารณา อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
การลงทุนระยะสั้น (0-1 ปี) หรือก่อนโอน นักลงทุนวางเงินจองและขายทำกำไรก่อนมีการโอนกรรมสิทธิ์
การลงทุนระยะกลาง (1-5 ปี) นักลงทุนโอนกรรมสิทธิ์และขายทำกำไรเมื่อผลตอบแทนถึงเป้าที่ตั้งไว้
การลงทุนระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) นักลงทุนถือกรรมสิทธิ์ระยะยาวโดยรับผลตอบแทนจากทรัพย์สินนั้นๆไปเรื่อยๆ
รายละเอียดและเทคนิคการลงทุนข้างต้นจะได้กล่าวในบทความเฉพาะแต่ละประเภทต่อไป

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
จะให้ผลตอบแทนแก่เราได้ 4 ประเภทหลัก และอีก 2 ประเภทรอง ซึ่งประกอบไปด้วย
กระแสเงินสด (Cash flow) – การนำอสังหาริมทรัพย์ไปปล่อยเช่า เป็นวิธีในการสร้างกระแสเงินสดรับจากอสังหาริมทรัพย์ของเรา หากเราใช้ทรัพย์สินนั้นเพื่อการอยู่อาศัยเอง ก็เปรียบเสมือนเราประหยัดค่าเช่าที่ต้องจ่ายจากการอยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น จึงคิดเป็นการลดกระแสเงินสดออกของเรา จึงยังนับเป็นผลตอบแทนรูปแบบหนึ่งของการถือครองอสังหาริมทรัพย์

สล็อตออนไลน์

มูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน (Capital Gain) – ตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ยทุกประเภทจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 2%-3% ทรัพย์สินที่ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และมีศักยภาพในอนาคตจะมีมูลค่าที่สูงขึ้น มากกว่านั้นบางแห่งอาจเติบโตถึงปีละ 5%-10% เลยก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย โดยเฉพาะกฏหมายผังเมือง การพัฒนาของสาธารณูปโภคต่างๆ การพัฒนาโครงการใหญ่ๆ ของเอกชนหรือภาครัฐ เป็นต้น มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่เราซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นมาเราเรียกว่า ผลตอบแทนจากมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน และจะเกิดขึ้นจริงเมื่อเราได้ขายทรัพย์สินนั้นออกไปได้

การลดเงินต้นจากการชำระเงินกู้ (Amortization) – ผลตอบแทนประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เมื่อเราดูรายละเอียดการชำระค่างวดรายเดือน ธนาคารจะแจ้งว่าในงวดที่ชำระเท่าๆ กันทุกงวดนั้นประกอบไปด้วย การชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย แน่นอนว่าส่วนดอกเบี้ยนั้นเป็นรายได้ตรงของธนาคารหรือเจ้าของเงินกู้ แต่ส่วนเงินต้นที่ชำระนั้นจะถูกนำไปลดเงินต้นที่เราขอยืมมาจากสถาบันการเงิน เงินต้นนี้ถือเป็นผลตอบแทนประเภทหนึ่งเช่นกัน

jumboslot

สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ (Tax Privilege) – ในหลายประเทศๆ มีนโยบายทางภาษีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยการออกกฏหมายให้สามารถนำดอกเบี้ยที่ใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ในประเทศไทยทุกสิ้นปีภาษี ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนำส่งยอดดอกเบี้ยจ่ายให้กับลูกหนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการแสดงสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งในประเทศไทยให้ไว้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนลดหย่อนนี้จะแปรตามฐานภาษีของแต่ละบุคคล นอกจากนี้หากเราถือครองอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของบริษัท ค่าเสื่อมทางบัญชียังสามารถลดการคำนวนภาษีนิติบุคคลรายปีได้ด้วย

การสร้างผลตอบแทนจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ทำได้ 2 รูปแบบคือ
การต่อรองราคา (Bargain Discount Price) – การต่อรองราคาเป็นวิธีสร้างผลตอบแทนได้ทันทีจากมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน โดยไม่ต้องรอเวลาให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่ม หากเราสามารถต่อรองราคาซื้อขายได้ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เราก็ได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาที่ได้ทันที เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด จะกล่าวในบทความต่อไป

การเพิ่มมูลค่าจากการปรับปรุงทรัพย์สิน (Improvement) – ลักษณะพิเศษข้อหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ คือ เราสามารถเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้ด้วยการปรับปรุงทรัพย์สินด้วยตัวเราเอง การตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ทาสีบ้านใหม่ ทำโรงรถเพิ่ม เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายใน สามารถทำให้มูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่เราใช้ในการปรับปรุง ซึ่งแน่นอนว่า การปรับปรุงต้องมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาด การตกแต่งที่ดีสามารถสร้างผลตอบแทนกำไรได้เป็นอย่างดี

slot

จากข้อมูลข้างต้น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีเอกลักษณ์และความแตกต่างจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น มีรูปแบบของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เฉพาะตัว โดยส่วนมากวงจรของอสังหาริมทรัพย์จากสูงสุดสู่ต่ำสุด และย้อนกลับมาสู่จุดสูงสุดเป็นวัฏจักรนั้น ไม่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนตายตัว อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2-3 ปี หรืออาจลากยาวเป็น 10 ปีก็ได้ แต่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญได้บันทึกสถิติไว้ว่า วงจรของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ 7-10 ปี ในแต่ละรอบ

การลงทุนที่ดีไม่ใช่การลงทุนตามกระแส เพราะหากทุกคนทำตามกันไป มันเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าภาวะฟองสบู่ของตลาดจะเกิดขึ้นในไม่ช้า จังหวะเวลาและชนิดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ทำอย่างไรเราจะซื้อในช่วงเวลาที่ต่ำและขายในช่วงเวลาที่สูงสุดของวงจร
ข้อมูลตลาดของอสังหาริมทรัพย์แม้จะไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักเมื่อเทียบกับข้อมูลซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ แต่ก็มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงช้ากว่ามาก จึงทำให้นักลงทุนเข้าใจสัญญาณและเวลาที่เหมาะสมในการตัดสินใจเลือกลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกวิธี สามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินและความร่ำรวยให้แก่ผู้สนใจศึกษา และมีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้ได้มากที่สุดธุรกิจหนึ่ง อย่างไรก็ดี การลงทุนที่เกินตัวก็อาจนำมาซึ่งความล้มเหลวในการลงทุนได้เช่นกัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2020 ยังคงไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบที่ได้รับในปี 2019 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเกณฑ์การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) การชะลอตัวของกำลังซื้อต่างชาติหลักอย่างกลุ่มทุนจีน ที่กำลังอยู่ในช่วงสงครามการค้ากับสหรัฐ รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทำให้ในปี 2020 นี้ หากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ต้องมองหา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุน

jumbo jili

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีรูปแบบอย่างไร?
สำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือ Investment Property (IP) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ อสังหาริมทรัพย์ที่นักลงทุนสามารถซื้อเพื่อจุดประสงค์การลงทุนโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ โดยผลตอบแทนจะได้รับจะหักจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการบริการแล้ว ข้อดีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คือ สามารถเลือกลงทุนได้อย่างจำเพาะเจาะจงว่าอยากลงทุนในทรัพย์แบบไหน บนทำเลใด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ และมองเห็นศักยภาพทำเลของสินทรัพย์อย่างจำเพาะเจาะจง โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่น่าสนใจและเหมาะกับเศรษฐกิจในปี 2020 มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่

สล็อต

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในทำเลท่องเที่ยวภายในประเทศ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลตลอดมา โดยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูงติดประดับโลก ยืนยันได้จากข้อมูลของ MasterCard พบว่ากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกถึง 2 ปีซ้อน (ปี 2017 และปี 2018) โดยแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่ 8-10% ซึ่งเป็นเกณฑ์การเติบโตที่น่าพอใจ อีกทั้งเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับการท่องเที่ยวและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในเอเชีย ได้แก่ พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และเชียงใหม่

สล็อตออนไลน์

โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่นิยมและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าพอใจในทำเลเมืองท่องเที่ยวของไทย คือการลงทุนในโรงแรมหรือคอนโดเทล (Condotel) หรือการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการท่องเที่ยว โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะมีผลตอบแทนคิดเป็นรายวันผ่านการบริหารจัดการแบบโรงแรม และไม่ต้องหาผู้เช่าเอง และมีโอกาสอีกขั้นในการได้กำไรจากผลประกอบการโรงแรม และยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการขายต่อ (Capital Gain) อีกด้วย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
อีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนที่มีทุนทรัพย์มากพอ โดยเฉพาะในสภาวะที่ค่าเงินบาทแข็งและดอกเบี้ยเงินฝากที่ค่อนข้างต่ำ ทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้หันหน้าออกไปพึ่งพาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยได้แรงกระตุ้นจากเหล่าบริษัทนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เจาะตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูงอีกหนึ่งทาง โดยประเทศที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ปี 2020 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

jumboslot

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ดี อีกทั้งยังมีเมืองท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ โดยสามารถได้รับผลตอบแทนผ่านรูปแบบของค่าเช่า โดยเฉพาะในเมืองที่มีประชากรหนาแน่น

ผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) : 8.61%
ภาษีเงินได้จากค่าเช่า ( (Effective Rental Income Tax) : 20%
ค่าเช่าโดยเฉลี่ย (Rent) : 2,486 ดอลลาร์ต่อเดือน
ต้นทุนเฉลี่ย (Average cost of property) : 1,200 ดอลลาร์ต่อตารางเมตร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

slot

โคลัมเบีย

โคลัมเบียเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศโคลัมเบียมี GDP เติบโต 3.8% ซึ่งเพิ่มเป็นสองเท่าจากก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดี ในด้านการลงทุนเองก็สามารถคาดหวังผลตอบแทนได้เช่นกัน

ผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) : 6.51%
ภาษีเงินได้จากค่าเช่า ( (Effective Rental Income Tax) : 24.75%
ค่าเช่าโดยเฉลี่ย (Rent) : 1,548 ดอลลาร์ต่อเดือน
ต้นทุนเฉลี่ย (Average cost of property) : 1,400 ดอลลาร์ต่อตารางเมตร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังมีผลสำรวจพบว่ากว่า 20 ล้านคนของประชากรนฟิลิปปินส์ มีความต้องการเช่าที่อยู่อาศัย ทำให้ช่องว่างของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มของการเติบโตที่ดี

ผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) : 6.13%
ภาษีเงินได้จากค่าเช่า (Effective Rental Income Tax) : 4.06%
ค่าเช่าโดยเฉลี่ย (Rent) : 2,422 ดอลลาร์ต่อเดือน
ต้นทุนเฉลี่ย (Average cost of property) : 1,800 ดอลลาร์ต่อตารางเมตร
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาพรวมการลงทุนจะมีตัวเลขการเติบโตที่ดี แต่ไม่ว่าจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหรือจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ปัจจัยหลักคือต้องพิจารณาทำเลของทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนอย่างถี่ถ้วน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการลงทุนให้ตัวเองและเป็นการกระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ลงทุน ‘อสังหาริมทรัพย์’ สินทรัพย์ที่มีแต่เพิ่ม

“อสังหาริมทรัพย์” สินทรัพย์ที่หลายคนบอกว่า มีแต่เพิ่มกับเพิ่ม จะเป็นจริงหรือไม่ แล้วจะสามารถลงทุนในรูปแบบไหนได้บ้าง ตามมาดูกัน
“อสังหาริมทรัพย์” ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนที่หลายคนยังมองข้าม เพราะหากมีเงินสักก้อนหนึ่ง เริ่มต้นง่ายๆ คงนึกถึงการออมเงิน หรือการฝากประจำ แต่สิ่งที่มองข้ามกันไปคือ ทุกคนต้องการที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญ จึงทำให้เห็นว่าการลงทุนด้านนี้ยังมีโอกาสให้เข้าไปลองสนามได้อยู่

jumbo jili

สำหรับคนที่มองการลงทุนด้านนี้ไว้ ก่อนอื่นคงต้องมองในมุมของผู้ซื้อหรือเช่าเป็นสำคัญ เช่น ปัจจัยในการตัดสินใจของใครที่มองหาอยากจะซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยสักแห่ง

สิ่งแรกที่มีส่วนในการตัดสินใจ คือเรื่องของ “ทำเลที่ตั้ง” ที่ตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิต ยิ่งในปัจจุบันมี “ปัจจัยบวกด้านการคมนาคม” โดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นจากโครงการรถไฟฟ้าหลากสายพาดผ่าน และจะสามารถเชื่อมโยงกันเป็นโยงใย มากกว่า 10 เส้นทาง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองเกิดการขยายตัวออกไปกว้างขึ้น ส่งอานิสงส์ไปถึงจังหวัดปริมณฑลที่กลมกลืน แทบจะแยกไม่ออกจากกรุงเทพแล้วในขณะนี้ ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งทำให้ต้องผู้ลงทุนต้องโฟกัสพื้นที่นั้นๆ เป็นพิเศษ

แน่นอนว่ามีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความเติบโตนี้ได้ชัดเจน คงต้องมองไปที่เหล่าดีเวลลอปเมนท์รายใหม่ รายเก่า เข้ามารุมชิงเค้กก้อนโต โดยเฉพาะศูนย์กลางเศรษฐกิจของเมือง หรือ CBD และยิ่งบริเวณไหนเป็นทำเลทองของการลงทุน ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีของผู้ซื้อที่มีทุนทรัพย์เพื่อไปลงทุนด้วย เพราะเมื่อมีจำนวนอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวออกมาจำนวนมากและต่อเนื่อง ทำให้เกิดซัพพลายล้นตลาด

สล็อต

ขณะที่ความต้องการของผู้ซื้อยังไม่ได้มากตาม เนื่องจากปัจจัยลบต่างๆ ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ดูยังชะลอตัวอยู่ ส่งผลไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น จนกระทั่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ค้างสต็อกล้นทะลัก ทำให้นักพัฒนาอสังหาต้องชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปอีก และกระหน่ำโปรโมชั่นลด แจก แถม เพื่อเร่งระบายสต๊อกจากการแข่งขันของตลาดที่สู้กันอย่างดุเดือด นับเป็นโอกาสทองในการลงทุนของ “ผู้ซื้อที่มีทุนทรัพย์” ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้ว เพื่อศึกษาทำเลสำหรับการขายหรือปล่อยเช่าต่อไปได้

เบื้องต้นขอพาไปดูทำเลเด่นในปี 2562 ซึ่ง นลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้กล่าวสรุปถึง 8 ทำเลเด่นที่นักพัฒนาอสังหาฯเข้าไปจับจอง เปิดโครงการใหม่ในปี 2562 ได้แก่

1.รัชดาภิเษก-ลาดพร้าว พื้นที่นี้เป้าหมายเพื่อเจาะกลุ่มคนทำงาน รวมถึงเป็นย่านชอปปิง กินดื่ม สำหรับนักท่องเที่ยว

2.เตาปูน พื้นที่จุดเริ่มต้นของรถไฟฟ้าสายสีม่วง บริเวณนี้เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทำงาน

3.มีนบุรี เป็นย่านชุมชนเก่า คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

4.วังบูรพา,วัดมังกร

สล็อตออนไลน์

5.อิสรภาพ

6.เจริญนคร

ทั้ง 3 ย่านนี้ (4.-6.) ส่วนใหญ่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชอปปิง กิน และดื่ม

7.สามย่าน พื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา รวมถึงคนทำงานที่เข้ามาใช้เป็นสถานที่นัดพบ ช้อปปิ้ง อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน

8.ศรีนครินทร์ แหล่งพักอาศัยที่มีแนวโน้มเติบโตรองรับวัยทำงาน จากเดิมกลุ่มนี้พักอาศัยอยู่อพาร์ทเมนท์เช่าเป็นหลัก

ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ! รับเลย 100,000 บาท

ขณะเดียวกันล่าสุด ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของ “ราคาที่ดิน” เปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัด ว่า การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเปล่า ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 256.5 จุด เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 17% ที่สำคัญคือ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่จะพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรชานเมือง รวมถึงพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในอนาคตอันใกล้

jumboslot

โดย ดร.วิชัย ยังได้กล่าวถึง 5 ทำเล “ที่ดินเปล่า” ที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในไตรมาส 3 ปี 2562 มีดังนี้

1.ที่ดินเขตบางกรวย บางใหญ่ ไทรน้อย 2.ที่ดินจังหวัดนนทบุรี 3.ที่ดินเมืองปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว สามโคก 4.ที่ดินเขตบางเขน สายไหม ดอนเมือง หลักสี่ มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา ลาดกระบัง และ 5.ที่ดินเขตลาดพร้าว บางกะปิ วังทองหลาง บึงกุ่ม สะพานสูง คันนายาว

จากข้อมูลดังกล่าวทำให้เห็นว่า อีกมุมหนึ่งของการเกิดทำเลเด่นทำเลทอง ก็จะตามมาด้วย “ราคาที่ดิน” ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ไม่เพียงแต่เฉพาะปีใดปีหนึ่งเท่านั้น แต่มีการขยับตัวขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นหากเราซื้อบ้านในปีนี้ แน่นอนว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ราคาที่ดินและสินทรัพย์อสังหาฯจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “ลงทุนกับบ้าน มีแต่เพิ่มกับเพิ่ม”

slot

การลงทุนผ่านอสังหาริมทรัพย์มีรูปแบบใดบ้าง?
สำหรับคนที่มีอสังหาฯ หลายแห่ง และไม่ได้พักอาศัย ปล่อยว่างไม่มีใครเข้าไปอยู่ อาจลงทุนรีโนเวทบ้านหรือคอนโดมิเนียมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ส่วนรูปแบบนั้นมีทั้งการขายขาดไปเลย หรือบางคนอยากมีรายได้แบบ Passive income เป็นเสือนอนกิน ก็ปล่อยเช่า ซึ่งมีทั้งแบบรายเดือน หรือรายวัน หรือ Airbnb ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ของการพักอยู่อาศัยสำหรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้สิ่งสำคัญควรดูเรื่องทำเลที่ตั้งให้ดี เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อลงทุนรีโนเวทห้องไปแล้วจะมีผู้มาเช่า ไม่อย่างนั้นคงเสียเงินไปเปล่าๆ เช่น ใกล้รถไฟฟ้า ใกล้มหาวิทยาลัย ใกล้แหล่งคนทำงาน รวมถึงควรศึกษาตลาดปล่อยเช่าในบริเวณดังกล่าวเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม โดย แสนสิริ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เขียนบทความหนึ่งถึงผลตอบแทนในการลงทุนปล่อยเช่าคอนโด ส่วนใหญ่อยู่ที่ 6-8% หรือต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ย 2%

ขณะเดียวกันการเลือกผู้เช่าก็มีส่วนสำคัญ แม้เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจ แต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ดี เพราะหากเจอคนที่ไม่รักษาความสะอาด ไม่ระมัดระวัง อาจต้องเสียเงินค่าซ่อมแซมมากกว่ารายได้ที่รับเข้ามาอีกเสียอีก ซึ่งจะไม่จ่ายก็ไม่ได้ เพราะผู้ที่จะมาเช่าคนต่อไปก็อยากได้บ้านหรือคอนโดมิเนียมที่สภาพดี สะอาด กันทั้งนั้น

แนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยในต่างประเทศ

ปัจจุบันนักลงทุนไทยให้ความสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของไทยอยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง แม้ว่าการลงทุนในประเทศไทยยังให้ผลตอบแทนที่ดี แต่นักลงทุนในประเทศที่มีเงินสดอยู่ในมือยังมีความต้องการขยายโอกาสการลงทุนสู่ตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพสูง

jumbo jili

ซึ่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศก็เป็นตลาดที่จับตามอง เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สัญญาณการลงทุนของนักลงทุนไทยในตลาดอสังหาฯในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพิ่มขึ้น โดยอังกฤษถือเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลกนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมาอังกฤษติดอันดับประเทศที่มีอัตราการลงทุนสูงสุดเป็นอันดับ 6 ของโลก หลังสามารถฟื้นตัวจากภาวะถดถอยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ด้วยการปรับกฎข้อบังคับ รวมถึงเงื่อนไขการลงทุนให้ง่ายขึ้น และมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าในอดีต ทำให้อังกฤษกลับมาเป็นประเทศที่น่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง

สล็อต

ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศอังกฤษเติบโตเร็วเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ที่ถือว่ามีความมั่งคั่งสูง โดย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้น London สูงกว่าในตลาดหุ้น New Yorkเฉลี่ยปีละประมาณ 2% ไม่รวมเงินปันผล

เหตุผลสำคัญที่สามารถดึงดูดให้กลุ่มการลงทุนนานาชาติ สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศอังกฤษ นั้นก็คือการเป็น Safe Heaven หรือประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง รวมถึงด้านการเงินและการเมืองอีกด้วย ทำให้การลงทุนในประเทศอังกฤษมีความปลอดภัยอยู่ในอันดับต้นๆของโลก ตรงตามสเปคนักลงทุนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่มีความปลอดภัยสูง

ซึ่งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อเพื่อลงทุนที่พิจารณาผลตอบแทนจากกำไรในการขาย หรือ Capital Gain ควบคู่กับผลตอบแทนรายปีจากการปล่อยเช่า แต่ในการลงทุนอสังหาฯต่างประเทศ นักลงทุนจะมีโอกาศได้กำไรจากการแข็งค่าของเงินบาทอีกต่อหนึ่ง

สล็อตออนไลน์

หลังจากได้ทำเลที่เหมาะแล้ว ก็มาเลือกแบรนด์สำหรับซื้อคอนโดอยู่ยาวกัน สำคัญอีกแหละ ให้ดูย้อนไปถึงชื่อเสียงที่ผ่านมาเลย ว่าแบรนด์เคยมีปัญหากับลูกบ้านร้ายแรงหรือไม่ ชื่อเสียงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร แก้ไขปัญหาได้ไหม ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานและราบรื่นดีหรือเปล่า จริง ๆ การมองแบรนด์เก่าแก่ดั้งเดิมก็ดี แต่ถ้าใครดูทำเลแล้ว อยากได้แบรนด์น้องใหม่ อันนี้ไม่ว่ากัน แต่ต้องดูเรื่องความมั่นคงของแบรนด์นั้นด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัย

jumboslot


การก่อสร้าง วัสดุต่างๆ
และมันก็จะสืบเนื่องมาถึงข้อนี้ ถ้าเราเลือกแบรนด์ดี Developer ดี ก็จะสบายใจไปเปราะหนึ่งว่ามาตรฐานการก่อสร้างอาคารก็จะต้องดีอยู่แล้ว แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูในการซื้อคอนโดอยู่ยาวคือวัสดุภายในห้อง อันนี้ทุกคนต้องดูอยู่แล้วเนอะ แต่ให้คิดไปให้ไกลขึ้นอีก ไม่ใช่ว่าแค่วัสดุดี แต่ต้องเป็นวัสดุที่บำรุงรักษาง่าย ในอนาคตเกิดต้องเปลี่ยนตามอายุ ต้องมั่นใจว่าค่าใช่จ่ายจะไม่สูงลิ่วจนเราลมจับ ระบบน้ำ ระบบไฟ สามารถเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยในอนาคตได้ ประมาณนี้ครับ

slot


พอเช็คลิสหลัก ๆ ทั้งสามข้อที่ผ่านมานี้ผ่านฉลุย ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วล่ะครับ คอนโดมิเนียมก็เป็นอสังหาฯ รูปแบบหนึ่ง แน่นอนว่าสามารถซื้อคอนโดอยู่ยาวๆ ไปได้อยู่แล้ว ยืนยันเลย มีคนรู้จักของนิวบ์ ซื้อคอนโดอยู่ยาวมาสิบปีแล้ว ถามเขา เขาก็บอกว่ายังอยู่ได้อย่างสบาย และคิดว่าจะอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ อยู่ไปจนแก่เลย ถ้าชาวนิวบ์คนไหนเป็นชาวคอนโดที่อยู่มานาน ๆ หรือกะจะอยู่ยาวแบบนี้ คอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ หรือใครมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการอยู่อาศัยคอนโด คอมเมนต์มาถามกันได้จ้า อันไหนตอบได้นิวบ์จะตอบ แต่ถ้าอันไหนต้องหาข้อมูล นิวบ์จะนำมาทำเป็นบทความแบบนี้ให้ได้อ่านกันต่อไปจ้า