พื้นที่ที่ตลาดคอนโดมิเนียมขยายตัวมากที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2538 – 2540 ก่อนที่จะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นช่วงเวลาที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายและสร้างเสร็จค่อนข้างมาก แต่ว่าลดลงแบบนิ่งสนิทหลังจากฟองสบู่แตกในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพ.ศ.2540

jumbo jili

แต่ด้วยกระแสการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ที่มีส่วนช่วยเร่งให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น โดยโครงการที่หยุดสร้างไปก่อนหน้านี้ เริ่มกลับมาสร้างต่อโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หลังจากเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2542 และรถไฟใต้ดินในปีพ.ศ.2547 ทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มมีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินเท่านั้น และขยายตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สัดส่วนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนแล้วในแต่ละพื้นที่

สล็อต

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่
ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เส้นทางรถไฟฟ้า/ใต้ดินเปิดให้บริการรวมทั้งมีส่วนต่อขยายของเส้นทางต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกภายหลังโดยถ้าไม่นับพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกที่อยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินนั้น พื้นที่รอบเมืองด้านทิศเหนือที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินอยู่ในพื้นที่มีจำนวนคอนโดมิเนียมเกิดใหม่มากที่สุดคือตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 – ครึ่งแรกของปีพ.ศ.2563 มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จในพื้นที่นี้มากขึ้น 89,902 ยูนิต มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ

สล็อตออนไลน์

เนื่องจากมีทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าและใต้ดินให้บริการในพื้นที่ ในขณะที่อีกหลายพื้นทื่ไม่เคยมีคอนโดมิเนียมมาก่อนแต่กลับมีคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่การก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายมีความคืบหน้าและใกล้จะแล้วเสร็จ เช่น พื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทตั้งสถานีรถไฟฟ้าบางจากไปถึงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง และพื้นที่ตามแนวเสนทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีไปจนถึงสถานีบางหว้า สองพื้นที่นี้กลายเป็นสองพื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นจากที่มีคอนโดมิเนียมอยู่ในสองพื้นที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย นั่นแสดงให้เห็นว่าตลาดคอนโดมิเนียมจะขยายตัวไปตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเป็นหลัก

jumboslot

นอกจากนี้ในพื้นที่ที่อยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้า/ใต้ดินที่เปิดให้บริการแล้วในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกนั้นยังมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งในช่วงประมาณ 4 – 5 ปีที่ผ่านมาที่มีโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหรือว่าเส้นทางใหม่ๆ เริ่มการก่อสร้าง และกำลังจะเริ่มก่อสร้างในอนาคตอีกหลายสายทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจะยังคงขยายตัวมากขึ้นทุกปีโดยอัตราการขยายตัวอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนไทยและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่อาจจะลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว

slot

พื้นที่ที่มีจำนวนคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาคือ พื้นที่รอบเมืองด้านทิศเหนือตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ถ้าไม่นับจำนวนคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก อาจจะเป็นเพราะว่าที่ดินมีราคาไม่สูงมาก และมีตรอกซอกซอยอยู่มากมายตลอดแนวถนนพหลโยธิน และรัชดาภิเษก

ซึ่งทำให้คอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้มีความหลากหลายเพราะมีทั้งโครงการที่มีราคาขายไม่แพงที่อยู่ในซอยเล็กๆ กับโครงการที่มีราคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตรในทำเลที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า อีกทั้งการที่มีเส้นทางรถไฟฟ้า/ใต้ดินอยู่ในพื้นที่ยิ่งเป็นการช่วยเสริมศักยภาพของการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ ดังจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นปีพ.ศ.2558 มีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วมากถึง 61,930 ยูนิต มากกว่าพื้นที่เมือ+งชั้นในที่มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จแล้วเพียงแค่ 37,690 ยูนิตเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะว่าที่ดินในพื้นที่เมืองชั้นในมีราคาสูงทำให้โครงการที่อยู่ในพื้นที่นี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตในพื้นที่อื่นๆ