Daily Archives: October 1, 2021

ความลับ กู้ธนาคารให้ผ่าน

Application Score
คือ การให้คะแนนจากใบสมัครขอสินเชื่อ รายละเอียดที่กรอกจะเป็นข้อมูลส่วนตัว อายุ เพศ อาชีพ ที่มาของรายได้ ทรัพย์สมบัติที่มี ฯลฯ แล้วใช้ Score Engine เป็นผู้ประเมิน การ กรอกใบสมัครขอสินเชื่อในบางประเด็นที่ทำให้คะแนนออกมาสูงคือ ก.ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันถ้าเป็นบ้านของตนเองจะดีกว่าเช่าอยู่หรืออยู่กับพ่อแม่ ข. อายุงานยิ่งนานจะดีกว่าเพิ่งเริ่มงาน

jumbo jili

Income Recognition
คือ การพิจารณาที่มาของรายได้ สถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ กับผู้สมัครที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำง่ายกว่าพวกที่เป็น ก.ผู้มีรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือมาเป็นช่วง ข.เป็นเจ้าของกิจการเอง ค.ผู้ที่ไม่เคยเสียภาษีรายได้ ง.ผู้ที่รายได้รับเป็นเงินสดแล้วไม่เคยเดินบัญชีกับสถาบันการเงิน

สล็อต

Credit Score
คือ การตรวจสอบการชำระเงินเมื่อใช้บัตรเครดิต หรือการใช้บัตรเครดิตผ่อนชำระสินค้ามีข้อแนะนำเพื่อให้ได้คะแนนออกมาดีดังนี้ ก.อย่าใช้จ่ายเกิน 70% ของวงเงินเครดิตการ์ดในแต่ละบัตร ถ้าจะเกินก็เปลี่ยนใช้บัตรของแบงก์อื่น ข.คนที่เคยมีประวัติเคยใช้สินเชื่อจะได้คะแนนดีกว่าคนที่ขอสินเชื่อเป็นครั้งแรก ค.คนที่มีประวัติหนี้เสียกับสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันจะไม่สามารถกู้จากสถาบันการเงินไหนได้ ง. คนที่ประวัติชำระค่างวดไม่ตรงเวลา คะแนนจะไม่ดี และในกรณีที่ชำระตรงเวลาเหมือนกันคนที่ผ่อนชำระบัตรเครดิตงวดละ 5-10% จะมีคะแนนสูงกว่าคนที่ชำระทั้งก้อน 100%

สล็อตออนไลน์

Credit Issue
คือ ผู้ที่ส่งค่างวดไม่ตรงเวลาหรือเกินกำหนด ผู้ที่ขาดส่งค่างวด หรือผู้ที่ใช้บัตรเครดิตเกินวงเงิน คนเหล่านี้จะขอสินเชื่อได้ยาก

jumboslot

Bad Status in CCRIS
หรือ ผู้ที่ติด Credit Bureau คือ คนที่มีประวัติหนี้เสียร้ายแรงในหัวข้อที่ทางสถาบันการเงินไม่ยอมให้สินเชื่อเด็ดขาด ท่านจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้

Bounced cheque
คือ ผู้ที่มีประวัติปล่อยให้เช็คเด้งถึง 2 ครั้ง โดยทางสถาบันการเงินจะเช็กประวัติย้อนหลัง 12 เดือน จะขอสินเชื่อได้ยากหรือไม่ได้เลย

slot

DSR (Debt Service Ratio)
คือ สัดส่วนระหว่างภาระที่ต้องส่งทั้งหมด (ภาระเดิมที่มีอยู่+ภาระที่ต้องส่งใหม่) ต่อรายได้สุทธิ (หลังหักภาษี) โดยปกติแต่ละแบงก์จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ผู้สมัครจะขอ สินเชื่อได้ง่ายกว่าในแบงก์ที่มีค่า DSR สูง และยังขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อด้วย เช่น ผู้สมัครที่มีเงินเดือนประจำก็จะมีค่า DSR ที่สูงกว่า คนที่มีรายได้ ไม่สม่ำเสมอ

เมื่อเรารู้แล้วว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้เป็นหลักในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ผู้อ่านที่ต้องการขอ สินเชื่อในอนาคตลองเอาแนวทางที่แนะนำเหล่านี้ไปลองปรับใช้กับตัวเองดูครับ

เคล็ดลับเลือก “สินเชื่อ” เพื่ออยู่อาศัย

เดี๋ยวนี้คนซื้อบ้านอย่างเรา สบายใจไปได้เปราะใหญ่เลยล่ะค่ะ เพราะบรรดาบริษัททางการเงินต่างๆ ขยันจัดโปรโมชั่น ออกมาแข่งขันแย่งชิงตลาดกัน เรียกได้ว่า ลูกค้าอย่างเรา สามารถเปรียบเทียบเงื่อนไข และผลประโยชน์กันได้อย่างจุใจกันเลยทีเดียว แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า

jumbo jili

พอมันมีให้เลือกเยอะเกินไป ก็ทำให้เราตัดสินใจลำบาก กันใช่มั้ยล่ะคะ…ดังนั้น วันนี้เรามี 7 เงื่อนไขที่ควรรู้เมื่อจะขอ “สินเชื่อ” เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ มาแชร์กันค่ะ

วัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ
หากท่านขอสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัยนั้น จะเป็นประโยชน์และง่ายต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้กู้
การที่จะได้รับอนุมัติแบบราบรื่นจากทางสถาบันการเงินนั้น คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน เช่น บรรลุนิติภาวะ, มีประวัติทางการเงินที่ดี, มีรายได้ประจำที่แน่นอน เป็นต้น

ทำเลที่ตั้งหลักประกัน
หากทำเลที่ตั้งของคุณตั้งอยู่ในที่ชุมชน เป็นบ้านจัดสรรที่มีสาธารณูปโภคพร้อม มีประกันอัคคีภัย ฯลฯ คุณก็สบายใจได้ไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะค่ะ

สล็อต

วงเงินให้กู้
– ปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเอง สถาบันทางการเงินจะให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
– ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
– ต่อเติม และรีไฟแนนซ์ กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ คุณสามารถพูดคุยเป็นกรณีๆไปกับสถาบันทางการเงินได้โดยตรงค่ะ

สล็อตออนไลน์

เงื่อนไขการผ่อนชำระ
จำนวนเงินผ่อนชำระต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ หลังหักภาระหนี้อื่นๆ ส่วนระยะเวลาผ่อนชำระนั้น แบ่งได้ ดังนี้

– กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, รีไฟแนนซ์ ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี
– อาคารชุด ผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี
– กู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี
– กู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์ ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 15 ปี
– กู้เพื่อต่อเติมที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี

jumboslot

ค่าธรรมเนียม
– ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ 1,500-2,500 บาท
– ค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ คิดในอัตรา 0-1% ของยอดวงเงินกู้
– ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด กรณีคืนเงินกู้ก่อน 3 ปี คิดในอัตรา 0-2%
– ค่าประกันอัคคีภัยประมาณ 2,000 บาท ต่อ ราคาบ้าน 1 ล้านบาท
– ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ หรือ มูลค่าการจดจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และอากรแสตมป์เสียในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

slot

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจจะแยกได้เป็น 6 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่

– อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คือ ขึ้นลงตามสภาวะตลาด
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก จากนั้นเปลี่ยนเป็นลอยตัว
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา
– อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อย หากคุณพร้อมตามที่เราแนะนำ พูดเลยว่า การยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้บ้าน ไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอนค่ะ

ผ่อนปรนมาตรการ LTV สำหรับการกู้ร่วม

(15 ส.ค. 62) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากมาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ และได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย

jumbo jili

ให้ได้รับสินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น ธปท. จึงพิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือกันภายในครอบครัวรายละเอียดเพิ่มเติม: สนส.24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ข้อ 18)

คำถาม : กรณีที่มีการกู้ร่วมจะให้นับสัญญาการกู้ร่วมอย่างไร
คำตอบ : หลักการนับสัญญาสำหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาตามผู้กู้ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลัก

คำถาม : กรณีที่ 1 ผู้กู้ A มีสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว 1 สัญญา และในครั้งนี้มาขอกู้ร่วมกับ B ซึ่ง B ยังไม่เคยกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก่อน
คำตอบ : หากทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยสำหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญาการกู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 2 ของ A (LTV 90% หรือ 80%) แต่หากกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของ B แต่เพียงผู้เดียว จึงถือว่าสัญญาการกู้ร่วมในครั้งนี้ เป็นสัญญาแรกของ B และไม่นับเป็นสัญญาที่ 2 ของ A

สล็อต

คำถาม : กรณีที่ 2 ผู้กู้ A และ B กู้ร่วมมาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
คำตอบ : ในการกู้ร่วมครั้งแรก หาก A มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียว จะนับสัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาแรกของ A โดยไม่นับเป็นสัญญาแรกของ B ดังนั้น ในการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็นสัญญาแรกของ B แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรก B มีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วย ก็จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ เป็นสัญญาที่ 2

สำหรับชีวิตบั้นปลายในวัยเกษียณนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนก็คือ การมีเงินไม่พอใช้ มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนสมัยหนุ่มสาว จนทำให้ต้องเป็นภาระลูกหลาน และยังต้องกลัวการถูกทอดทิ้งอีกด้วย

ซึ่งด้วยเพราะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมาตอบโจทย์เพื่อช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณของทุกคนมีความสุขได้มากขึ้น มั่นคงมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ “สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุ”

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย คืออะไร?

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ “ย้อนกลับ” ที่ธนาคารจะเป็นฝ่าย “จ่ายเงิน” ให้กับเรา โดยเรานำเอาบ้านของตัวเองไปเป็นหลักค้ำประกัน เหมือนธนาคารมาผ่อนซื้อบ้านของเรา ทำให้เรามีเงินก้อนกลับมาใช้จ่ายเป็นรายเดือน ต่างจากสินเชื่อบ้านแบบปกติ ที่เราจะเป็นผู้ต้อง “จ่ายเงิน” ให้กับธนาคาร เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของบ้าน

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีประโยชน์อย่างไร?

แต่เดิมพอได้ยินคำว่า “สินเชื่อ” แล้วเรามักจะคิดถึง “หนี้” ที่เป็นภาระให้ต้องผ่อนจ่ายทุกเดือนทันที แต่สำหรับ Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยนั้น จะเป็นเสมือน “กระแสเงินสดรายรับ” คืนกลับมาให้เพื่อนำเอาไปต่อยอดใช้จ่ายได้ตามต้องการ เปรียบได้กับการที่เราทำงานมีรายได้ประจำทุกเดือน แต่ต่างตรงที่ เราไม่ต้องทำอะไรเลย แต่มีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ทุกๆ เดือน ซึ่งในภาพรวมแล้วจะสรุปข้อดีของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยได้ ดังนี้

เป็นกองทุนเลี้ยงชีพในวัยเกษียณ เป็นเงินเก็บฉุกเฉินสำหรับผู้สูงวัยไว้ใช้ยามจำเป็นในบั้นปลายชีวิต
เป็นรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือใช้เป็นเงินหมุนสำหรับการชำระหนี้สินส่วนบุคคล
ยังอยู่อาศัยในบ้านได้ตามปกติ ยังมีสิทธิ์ในบ้านและสามารไถ่ถอนบ้านคืนได้
อยากขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สล็อตออนไลน์

แน่นอนว่าแม้จะเป็นสินเชื่อที่เกิดมาเพื่อผู้สูงอายุวัยเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงวัยทุกคนจะสามารถขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ได้ โดยหากต้องการขอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็จำเป็นต้องมีเงื่อนไข และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติเช่นกัน โดยตัวอย่างเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข

ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง

jumboslot

ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

slot

การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ถือเป็นภารกิจสำคัญสุดท้าย ที่ไม่ใช่ดีต่อเพียงตัวเราเท่านั้น แต่จะดีต่อลูกหลาน คนสำคัญในครอบครัวใกล้ชิดเราด้วย เพราะจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนการเงินแล้ว การวางแผนซื้อที่อยู่อาศัย ก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว โดยจากคุณประโยชน์ของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็ทำให้ตระหนักได้ว่า จำเป็นต้องวางแผนซื้อบ้านเสียตั้งแต่เนิ่น ผ่อนให้ปลอดภาระ แล้วบ้านหลังนั้นก็จะกลายมาเป็นหลักค้ำประกันให้เราได้สินเชื่อก้อนสุดท้ายไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย เกษียณแบบมีเงินใช้ไม่เป็นภาระลูกหลาน

สำหรับชีวิตบั้นปลายในวัยเกษียณนั้น สิ่งที่เป็นปัญหาสร้างความกังวลใจให้กับทุกคนก็คือ การมีเงินไม่พอใช้ มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะไม่สามารถทำงานหาเงินได้เหมือนสมัยหนุ่มสาว จนทำให้ต้องเป็นภาระลูกหลาน และยังต้องกลัวการถูกทอดทิ้งอีกด้วย

jumbo jili

ซึ่งด้วยเพราะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินขึ้นมาตอบโจทย์เพื่อช่วยให้ชีวิตในวัยเกษียณของทุกคนมีความสุขได้มากขึ้น มั่นคงมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นั้น ได้แก่ “สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุ”

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย คืออะไร?

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย หรือ Reverse Mortgage คือ สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ “ย้อนกลับ” ที่ธนาคารจะเป็นฝ่าย “จ่ายเงิน” ให้กับเรา โดยเรานำเอาบ้านของตัวเองไปเป็นหลักค้ำประกัน เหมือนธนาคารมาผ่อนซื้อบ้านของเรา ทำให้เรามีเงินก้อนกลับมาใช้จ่ายเป็นรายเดือน ต่างจากสินเชื่อบ้านแบบปกติ ที่เราจะเป็นผู้ต้อง “จ่ายเงิน” ให้กับธนาคาร เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของบ้าน

สล็อต

สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีประโยชน์อย่างไร?

แต่เดิมพอได้ยินคำว่า “สินเชื่อ” แล้วเรามักจะคิดถึง “หนี้” ที่เป็นภาระให้ต้องผ่อนจ่ายทุกเดือนทันที แต่สำหรับ Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยนั้น จะเป็นเสมือน “กระแสเงินสดรายรับ” คืนกลับมาให้เพื่อนำเอาไปต่อยอดใช้จ่ายได้ตามต้องการ เปรียบได้กับการที่เราทำงานมีรายได้ประจำทุกเดือน แต่ต่างตรงที่ เราไม่ต้องทำอะไรเลย แต่มีเงินเข้ามาให้ใช้ได้ทุกๆ เดือน ซึ่งในภาพรวมแล้วจะสรุปข้อดีของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยได้ ดังนี้

เป็นกองทุนเลี้ยงชีพในวัยเกษียณ เป็นเงินเก็บฉุกเฉินสำหรับผู้สูงวัยไว้ใช้ยามจำเป็นในบั้นปลายชีวิต
เป็นรายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือใช้เป็นเงินหมุนสำหรับการชำระหนี้สินส่วนบุคคล
ยังอยู่อาศัยในบ้านได้ตามปกติ ยังมีสิทธิ์ในบ้านและสามารไถ่ถอนบ้านคืนได้
อยากขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัย มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สล็อตออนไลน์

แน่นอนว่าแม้จะเป็นสินเชื่อที่เกิดมาเพื่อผู้สูงอายุวัยเกษียณ แต่ก็ใช่ว่าผู้สูงวัยทุกคนจะสามารถขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ได้ โดยหากต้องการขอสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็จำเป็นต้องมีเงื่อนไข และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติเช่นกัน โดยตัวอย่างเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงวัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไข

ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง

jumboslot

ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
กู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้ รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี

slot

การวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ถือเป็นภารกิจสำคัญสุดท้าย ที่ไม่ใช่ดีต่อเพียงตัวเราเท่านั้น แต่จะดีต่อลูกหลาน คนสำคัญในครอบครัวใกล้ชิดเราด้วย เพราะจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการวางแผนการเงินแล้ว การวางแผนซื้อที่อยู่อาศัย ก็นับว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว โดยจากคุณประโยชน์ของสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุนี้ ก็ทำให้ตระหนักได้ว่า จำเป็นต้องวางแผนซื้อบ้านเสียตั้งแต่เนิ่น ผ่อนให้ปลอดภาระ แล้วบ้านหลังนั้นก็จะกลายมาเป็นหลักค้ำประกันให้เราได้สินเชื่อก้อนสุดท้ายไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น

ตั้งเป้าหมายอย่างไร ให้เก็บเงินซื้อบ้านได้สำเร็จ

“บ้าน” ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝัน และพยายามมุ่งมั่นทำงาน ขยันสร้างรายได้เพื่อเก็บออมซื้อบ้านในฝันมาเป็นของตัวเองให้ได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากบ้านหรือคอนโด ถือเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายเก็บออมที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นระบบ มิเช่นนั้นแล้ว โอกาสในการที่จะซื้อบ้านได้สำเร็จนั้น ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆ โดยแนวทางในการตั้งเป้าหมายเพื่อเก็บเงินซื้อบ้านให้สำเร็จนั้น ควรปฏิบัติ ดังนี้

jumbo jili

ระบุเป้าหมาย “ราคาบ้าน” เป็นตัวเลขชัดเจน
โดยปกติแล้วคนที่ฝันอยากมีบ้านนั้น มักจะคิดตั้งใจเพียงแต่ว่า “จะเก็บเงินซื้อบ้านสักหลัง” ซื้อคอนโดสักห้อง แต่มักไม่ค่อยได้กำหนดให้ชัดเจนว่า “ราคาเท่าไร” ซึ่งเมื่อไม่ได้มีการกำหนดราคาบ้านที่ต้องการเอาไว้ จึงไม่มีแผนการชัดเจนว่าจะต้องเก็บออมอย่างไร เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับซื้อบ้านที่ต้องการ

ดังนั้น เพื่อให้การเก็บออมของเราเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น จึงควรกำหนดราคาบ้านที่ต้องการเป็นตัวเลขเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น อยากได้บ้านมูลค่าหลังละ 2,000,000 บาท เราจะได้วางแผนต่อได้ว่า จะต้องเก็บเงินอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ฝันให้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดตัวเลขเป้าหมายนั้น ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เป็นไปได้ด้วย เพื่อให้เป้าหมายเป็นความฝันกระตุ้นให้เรามีแรงบันดาลใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันที่ทำให้เราหมดไฟในการพยายามทำให้สำเร็จเป็นจริง

สล็อต

กำหนดเส้นตายในการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อมีเป้าหมายเป็นราคาบ้านที่จับต้องได้แล้ว ลำดับต่อไปคือการกำหนดระยะเวลาสำหรับการทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริง ซึ่งก็ต้องระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับราคาบ้าน อาทิ ต้องการซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาทให้ได้ภายใน 5 ปี เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ต้องกำหนดเส้นตายเป็นกรอบระยะเวลาแบบนี้ ก็เพราะหากไม่กำหนดระยะเวลาในการเก็บออมเอาไว้ เราก็จะผัดผ่อนไปได้เรื่อยๆ ไม่มีวินัยในการเก็บออมที่แท้จริง ซึ่งพอเมื่อเวลาผ่านไป แล้วหันกลับมาเห็นว่ายังเก็บออมเงินได้ไม่ถึงไหน ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้และถอดใจที่จะเก็บออมเพื่อบรรลุเป้าหมายไปในที่สุด

สล็อตออนไลน์

วางแผนการเก็บออมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิถีชีวิต
เมื่อกำหนดราคาบ้านและระยะเวลาในการออมเงินได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ เราต้องเขียนแผนในการเก็บออมขึ้นมาให้เห็นชัดเจนมากที่สุด เพื่อจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติตาม และทำให้เกิดวินัยในการออมที่สม่ำเสมออันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรากำหนดว่าจะเก็บเงินเป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อซื้อบ้านราคา 2,000,000 บาท แผนการออมคร่าวๆ ที่คิดได้เลยทันทีก็คือ จะต้องเก็บเงินให้ได้ ปีละ 400,000 บาท หรือเดือนละประมาณ 34,000 บาท ซึ่งพอเห็นตัวเลขแบบนี้

jumboslot

เราก็ต้องย้อนกลับไปคำนวณดูแล้วว่ารายได้แต่ละเดือนของเรานั้น สามารถแบ่งเก็บเงินได้เพียงพอต่อการจะบรรลุเป้าหมายในการซื้อบ้านหรือไม่? ซึ่งหากรายได้ของเราน้อยเกินไป ก็แสดงว่าการตั้งเป้าหมายราคาบ้าน หรือระยะเวลาในการออมที่เราฝันไว้นั้นอาจไม่เหมาะสม เราควรต้องปรับแก้ไขเป้าหมายใหม่เพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้น หรืออีกทางหนึ่งคือเราจำเป็นต้อง “เพิ่มรายได้” จากช่องทางอื่นๆ เพื่อทำให้เป้าหมายเป็นจริงให้ได้ การเขียนแผนการเก็บออมถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากๆ เพื่อให้เราตรวจสอบตัวเองได้อยู่ตลอดว่า เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใดแล้ว

slot

ในการจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนั้น ปัจจุบันอาจไม่จำเป็นต้องเก็บเงินก้อนใหญ่ให้ครบเสมอไป เพราะสามารถเลือกใช้บริการขอสินเชื่อได้ ซึ่งจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธนาคารมักจะอนุมัติสินเชื่อให้เราประมาณร้อยละ 80 ของราคาขาย ดังนั้น เราก็ยังจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยร้อยละ 20-25 ของราคาขายอยู่ดีเพื่อใช้เป็นเงินดาวน์ ซึ่งทำให้การตั้งเป้าหมายและวางแผนในการออมยังคงจำเป็นอยู่ไม่เปลี่ยน อีกทั้งเมื่อซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อ เราก็จะมีภาระค่าผ่อนรายเดือนผูกพันไปอีกหลาย 10 ปี ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้รัดกุม ตั้งเป้าเก็บออมรายเดือนอย่างมีวินัย มิเช่นนั้นแล้ว โอกาสที่เราจะออมเงินผ่อนบ้านได้สำเร็จจนตลอดรอดฝั่งนั้น ก็จะเป็นไปได้ไม่ง่ายแน่นอน

ผ่อนบ้านอย่างไร ให้หนี้หมดไวดอกเบี้ยไม่สูง

บ้านราคา 2 ล้านบาท หากใช้ระยะเวลาในการผ่อนชำระนาน สุดท้ายแล้วจะทำให้บ้านมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะจะต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น ยิ่งหากเป็นในช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่แปรผันตามสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้ว ก็อาจทำให้เกิดความลำบากในการผ่อนจ่ายแต่ละเดือนหนักขึ้นไปอีก

jumbo jili

ดังนั้นในทางที่ดีที่สุดของการจะซื้อบ้านสักหลัง จึงควรผ่อนชำระหนี้บ้าน ปลดหนี้บ้านให้หมดไวที่สุด ซึ่งเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้สามารถผ่อนบ้านให้หมดไว ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมหาศาลนั้น มีดังต่อไปนี้

ผ่อนชำระค่างวดเกินกว่าที่กำหนด
โดยปกติแล้วเราจะทราบกันดีว่าในแต่ละเดือนนั้น ต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเดือนละเท่าไร ซึ่งถ้าเราผ่อนจ่ายตามกำหนดทุกเดือนก็จะเป็นการผ่อนบ้านตามระยะเวลาปกติที่ตกลงกันไว้ในตอนขอกู้ซื้อบ้าน แล้วเราก็จะเสียดอกเบี้ยแบบเต็มที่ตามระยะเวลาในสัญญากู้ซื้อ ดังนั้น หากเราต้องการผ่อนบ้านให้หมดไวกว่ากำหนด

สล็อต

และเสียดอกเบี้ยน้อยลง วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำได้ คือการผ่อนชำระมากกว่าค่างวดที่ต้องจ่ายทุกเดือน ซึ่งการผ่อนชำระค่างวดบ้านเพิ่มขึ้นอีกเดือนละแค่ 1,000 บาท อาจทำให้เราปลดหนี้บ้านเร็วขึ้นได้อีกหลายปีเลยทีเดียว ทั้งนี้ ในการผ่อนชำระค่างวดบ้านเกินกำหนดนั้น เราสามารถขอคำปรึกษาจากธนาคารที่เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อให้เราได้ ว่าควรผ่อนเพิ่มจากค่างวดเดิมเดือนละเท่าไรดี เพื่อให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้น โดยอาจตกลงกันว่าจะผ่อนชำระเพิ่มจากเดิม 5% หรือ 10% ก็ได้ ธนาคารก็จะคำนวณค่างวดผ่อนบ้านใหม่มาให้เราทราบ พร้อมทั้งสรุปให้เราได้ด้วยว่า

จะทำให้เราผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้เราประเมินเป้าหมาย และวางแผนในการผ่อนชำระได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถของตัวเราเอง ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ประจำสม่ำเสมอ ที่สามารถประเมินได้ว่าจะหาเงินมาผ่อนชำระได้เป็นประจำ

สล็อตออนไลน์

โปะทุกครั้งเมื่อมีโอกาส
“โปะบ้าน” เป็นคำคุ้นหูที่เรามักได้ยินกันเสมอสำหรับในแวดวงคนที่กำลังผ่อนบ้านของตัวเองอยู่ ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อเร่งผ่อนให้หนี้บ้านลดลง โดยการโปะเงินก้อนใหญ่นั้น มีผลทางตรงต่อการทำให้เงินต้นหมดเร็วขึ้น และดอกเบี้ยลดตามลงไปด้วย ซึ่งเมื่อดอกเบี้ยลด ยอดผ่อนรายเดือนหลังจากโปะเงินก้อนไปแล้ว ก็จะลดตามลงไป ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเบาลง และเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีสภาพคล่องดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำหรับแนวทางในการโปะบ้านนั้น

สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่นโปะทุกปี ด้วยการใช้เงินโบนัสประจำปี หรือจะโปะทุกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยต่ำก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้เราผ่อนบ้านหมดไวขึ้น รวมถึงจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงด้วย

jumboslot

หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มงวดการโปะลดหนี้
เพราะการโปะเงินก้อนใหญ่นั้น เป็นวิธีการสำคัญที่ทำให้ผ่อนบ้านหมดไว และลดดอกบี้ยได้มากที่สุด ซึ่งยิ่งเราเพิ่มจำนวนครั้งของการโปะลดหนี้ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีมากขึ้นเท่านั้น โดยสำหรับพนักงานประจำที่มีโบนัสประจำปี อาจทำให้โปะหนี้ได้เพียงแค่ปีละครั้ง ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการโปะหนี้บ้านให้ได้มากขึ้น การหารายได้เสริมทางอื่นๆ เข้ามาเพื่อโปะหนี้บ้าน จึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่า แค่งานประจำก็รัดตัวมากพอแล้ว ไม่มีเวลาหารายได้เสริม “การเลือกลงทุนในกองทุน” ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดี

slot

โดยเราควรแบ่งเงินเก็บจำนวนหนึ่งไปลงทุนเพื่อให้ได้กำไรเป็นผลตอบแทนกลับมา และนำผลตอบแทนทุกๆ 5 ปี หรือ จะกี่ปีก็แล้วแต่ตามเห็นสมควร ซึ่งเป็นเงินก้อน มาโปะค่าบ้าน ก็จะช่วยทำให้ผ่อนบ้านได้หมดเร็วขึ้นเพิ่มขึ้น และยังถือเป็นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการฝากประจำสะสมทรัพย์ทั่วไปอีกด้วย

สรุป

การซื้อบ้านสักหลังนั้น แม้จะทำให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะนำมาซึ่งความยากลำบากในการผ่อนจ่ายและใช้เงินในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เราจึงควรวางแผนในการซื้อบ้านให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม มีแนวทางที่ดีไว้สำหรับการผ่อนชำระ เพื่อให้สามารถปลดหนี้บ้านให้หมดลงได้ไวที่สุด ให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุด และกลับไปมีชีวิตที่ไม่มีหนี้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเราอย่างเป็นอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริง

อย่าเพิ่งกู้ซื้อบ้านถ้ายังไม่ผ่านการวางแผนเหล่านี้

แน่นอนว่าทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งการจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลังปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม เพราะเราไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเป็นล้านๆ เพื่อให้เพียงพอซื้อบ้านในคราวเดียว แต่เรามีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ให้เราเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายมากขึ้น แต่กระนั้นเราก็ยังต้องมีการเตรียมตัว ประเมินตัวเอง

jumbo jili

และพิจารณาวางแผนก่อนการกู้ซื้อบ้านอยู่ดี เพื่อไม่ให้บ้านกลายมาเป็นภาระ จนสุดท้ายอาจนำไปสู่ชีวิตที่เป็นหนี้ และไม่มีความสุข โดยสิ่งที่คนฝันอยากมีบ้านทุกคนต้องพิจารณาวางแผน ก่อนกู้ซื้อบ้าน มีดังต่อไปนี้

ประเมินสถานะการเงินและความสามารถในการกู้
บ้านหนึ่งหลังนั้น จะนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่มากมายตั้งแต่หลักหลายพันไปจนกระทั่งหลายหมื่น ขึ้นอยู่กับมูลค่าบ้าน ตลอดจนระยะเวลาในการผ่อนชำระ ดังนั้นก่อนจะกู้ซื้อบ้าน เราจึงต้องประเมินสถานะการเงินตัวเองให้ดีเสียก่อนว่า “มีความสามารถในการผ่อนชำระเท่าไร” เช่น หากเราเลือกซื้อบ้านในราคา 3 ล้านบาท ซึ่งต้องผ่อนชำระค่างวดเดือนละ 15,000 บาท แต่เรามีความสามารถในการผ่อนเพียงแค่ 10,000 บาท ก็จะทำให้เราตกที่นั่งลำบากได้ ทั้งนี้ ในการซื้อบ้านนั้น ก็ไม่สามารถคิดแต่เพียงแค่งวดผ่อนชำระได้ เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกที่เราต้องรับผิดชอบ

สล็อต

เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ที่จะแพงขึ้นเมื่อบ้านใหญ่ขึ้น ค่าส่วนกลางที่จะสูงขึ้นเมื่อบ้านใหญ่ขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน จึงต้องประเมินสถานะการเงินตัวเองให้ดี คำนวณรายได้ที่แน่นอน คำนวณภาระหนี้สินค้าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ประมาณการได้ว่า เรามีความสามารถในการผ่อนชำระมากน้อยแค่ไหน จะได้เลือกซื้อบ้านตามงบประมาณได้อย่างเหมาะสม อันจะทำให้เราสามารถผ่อนชำระได้อย่างมีวินัย สม่ำเสมอ และไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

สล็อตออนไลน์

เก็บออมเงินดาวน์ให้เพียงพอ
เงินดาวน์บ้านนั้น ถือเป็นเงินก้อนสำคัญมากสำหรับการซื้อบ้าน เพราะหากเราซื้อบ้านตามโปรโมชั่นดาวน์ 0 บาท คือไม่มีการวางเงินดาวน์เลย ก็จะส่งผลทำให้ค่าผ่อนชำระต่องวดของเราสูงขึ้น และเสียดอกเบี้ยสูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน หากเราไม่มีเงินดาวน์เลย นั่นหมายความว่า เราคาดหวังให้ธนาคารอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านของเรา 100% ซึ่งเป็นไปได้ยาก เพราะโดยส่วนมากแล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้อยู่ที่ประมาณ 80-90% กล่าวคือ ถ้าบ้านราคาหลังละ 1 ล้านบาท วงเงินที่ธนาคารอนุมัติให้กู้จะอยู่ที่ประมาณ 8-9 แสนบาท

jumboslot

นั่นหมายความว่า เรายังขาดเงินอีก 1-2 แสนบาท ในการจะซื้อบ้านหลังนี้ให้ได้ ซึ่งเงินที่ขาดอยู่นี้เองที่เราต้องเก็บออมไว้ให้พร้อมเพื่อนำไปจ่ายเป็น “เงินดาวน์” เป็นเงินส่วนหนึ่งที่เสมือนเป็นค่ามัดจำ ก่อนต้องผ่อนจ่ายซื้อบ้านต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำหรับโครงการบ้านใหม่ ก็จะมีแนวทางในการผ่อนดาวน์ให้ด้วย ซึ่งแม้จะช่วยลดภาระในการเก็บเงินดาวน์ก้อนใหญ่ลงไปได้ ทำให้เรามีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้มากขึ้นได้ แต่ก็ยังต้องอาศัยการวางแผนการออมเงิน และประเมินความสามารถในการแบกรับค่าใช้จ่ายที่รอบคอบอยู่ดี

สร้าง Statement ให้พร้อมสำหรับการขอกู้
Statement คือ เอกสารพื้นฐานที่ธนาคารจะเรียกขอสำหรับใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติจะมีมากหรือน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าเราสร้าง Statement หรือจัดการ “เงินเดินบัญชี” ของตัวเองได้น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับมูลค่าบ้านมากแค่ไหน เพราะ Statement จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการใช้เงิน และรายได้ที่มั่นคงของผู้ขอกู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติแล้ว ธนาคารจะขอตรวจสอบ Statement ย้อนหลังเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจยื่นกู้เพื่อซื้อบ้าน เพื่อให้โอกาสในการขอกู้นั้นอนุมัติผ่านง่ายขึ้น

slot

เราจึงต้องใช้เวลาเตรียมตัว ทำ Statement อย่างน้อย 1 ปี โดยเลือกหรือแยกบัญชีออกมาต่างหากเพื่อใช้สำหรับการขอกู้โดยเฉพาะ และดำเนินการโอนเงิน รวมถึงบริหารเงินเข้า-ออกให้ดีที่สุด ให้ธนาคารเห็นว่า เรามีพฤติกรรมการใช้เงินที่เหมาะสม มีเงินเหลือเก็บ และมีรายได้ที่มั่นคงเป็นจำนวนเงินที่สม่ำเสมอ หรือเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี เพียงพอต่อการรับผิดชอบผ่อนชำระค่าบ้านที่เราขอกู้

สรุป

ในการจะตัดสินใจขอกู้ซื้อบ้านนั้น ไม่ใช่แค่เลือกได้แล้วว่าอยากได้บ้านหลังไหน ราคาเท่าไร แล้วจะดำเนินการขอกู้ได้เลย แต่เรายังจำเป็นต้องวางแผนก่อนอย่างรอบคอบด้วย โดยต้องประเมินสถานะทางการเงินของตัวเอง ต้องเก็บออมเงินดาวน์ และต้องทำ Statement ให้พร้อมสำหรับการขอกู้ ดังนั้น เพื่อให้ความตั้งใจในการอยากซื้อบ้านของเราสำเร็จง่ายขึ้น การเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการเก็บออมเงินดาวน์ ทำบัญชีแบ่งใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ สร้าง Statement ที่สวยงาม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้เมื่อถึงวันที่เราเจอบ้านหลังที่ถูกใจ จะได้ดำเนินการติดต่อขอกู้ให้อนุมัติได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

มีอสังหาฯ อยากได้เงินทุน “จำนอง” หรือ “ขายฝาก” ดีกว่ากัน?

ในบางจังหวะของชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่วางแผนเอาไว้ ยิ่งเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนบ่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่าจะมีช่วงเวลาที่การเงินสะดุดติดขัด ต้องการเงินทุน เงินก้อนมาหมุนเวียน ต่อยอดธุรกิจและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ วิธีการ “หาเงินทุน” สำหรับคนที่มีอสังหาฯ ในครอบครอง

jumbo jili

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือที่ดินเอาไว้ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ “จำนอง” หรือว่า “การขายฝาก” แต่แบบไหนจะดีกว่ากัน หรือควรเลือกแบบไหนดี เราก็ควรต้องมาทำความเข้าใจเสียก่อนว่า “จำนอง” กับ “ขายฝาก” คืออะไร และมีข้อดีแตกต่างกันอย่างไร

จำนองคืออะไร มีข้อดีอย่างไร?

การจำนอง คือ การทำนิติกรรมที่เรานำเอาบ้าน คอนโด หรือว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่ ไปให้กับผู้รับจำนอง เพื่อแลกกับเงินก้อนหนึ่งออกมา โดยที่ผู้รับจำนอง จะได้ดอกเบี้ยเป็นการตอบแทน ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ยึดทรัพย์ เพราะกรรมสิทธิ์ในอสังหาฯ นั้น ยังคงเป็นของผู้จำนองหรือเจ้าของเดิมอยู่ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นข้อดีของการจำนอง ให้อุ่นใจได้ว่า เราจะยังไม่สูญเสียอสังหาฯ ที่ยื่นจำนองไป จนกว่าการยื่นฟ้องร้องจะเสร็จสิ้น

สล็อต

ขายฝากคืออะไร มีข้อดีอย่างไร?

การขายฝาก ถือว่ามีความคล้ายคลึงกับการจำนองอยู่พอสมควร คือเป็นการทำนิติกรรมที่เรานำเอาอสังหาฯ ไปให้ผู้รับซื้อฝาก เพื่อแลกกับเงินก้อนหนึ่งออกมา โดยที่ผู้รับฝากก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเช่นกัน แต่ความแตกต่างระหว่างการขายฝาก กับการจำนอง ก็คือ กรรมสิทธิ์ของอสังหาฯ จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีตั้งแต่วันแรกที่ทำสัญญาเสร็จสิ้น แต่ผู้ขายฝาก จะมีโอกาสไถ่ถอนคืนได้ ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน แต่สูงสุดไม่เกิน 10 ปี แต่หาก 10 ปีผ่านไปแล้วไม่นำเงินมาซื้อคืน ก็จะถูกยึดทรัพย์ได้เลยทันที โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากถามว่าข้อดีของการขายฝากอยู่ตรงไหน คำตอบก็คือในเรื่องของวงเงินที่ได้จะสูงกว่าการจำนอง และในมุมของผู้รับขายฝากนั้น ก็จะได้ประโยชน์มากกว่า คือได้ทั้งดอกเบี้ยรายเดือน และมีโอกาสยึดทรัพย์ได้เลยโดยไม่ต้องไปเสียเวลาฟ้องร้อง เมื่อผู้ขายฝากไม่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

สล็อตออนไลน์

แล้วขายฝากกับจำนองต่างจากสินเชื่อบ้านแลกเงินอย่างไร?

เมื่อทราบแล้วว่าการขายฝากกับจำนอง ก็คือการเอาอสังหาริมทรัพย์ที่มีไปแลกเป็นเงินทุนออกมา หลายคนก็อาจสงสัยว่า แล้วแบบนี้จะต่างจากสินเชื่อบ้านแลกเงินอย่างไร เพราะก็เป็นการนำบ้านไปขอสินเชื่อจากธนาคาร ทำให้เราได้เงินออกมาใช้จ่ายก้อนหนึ่งเช่นกัน ทั้งนี้ ความแตกต่างหลักๆ ของสินเชื่อบ้านแลกเงิน กับขายฝากและจำนองก็คือ ขายฝากกับจำนองเป็นการทำนิติกรรมกับใครก็ได้ที่พร้อมทำสัญญากัน แต่สินเชื่อบ้านแลกเงินจะเป็นการทำกับธนาคาร ซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยมากกว่า ในขณะเดียวกัน วงเงินที่จะได้จะการทำนิติกรรมทั้ง 3 รูปแบบนั้น การจำนองจะได้น้อยสุดคือ ประมาณไม่เกิน 30% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ในขณะที่การขายฝากจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทางผู้รับขายฝาก แต่ถ้าเป็นการขอสินเชื่อกับธนาคาร จะได้วงเงินสูงสุดมากถึง 80% และระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวนานสูงกว่าคือ 30 ปี

jumboslot

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง
ขายฝาก จำนอง และ สินเชื่อบ้านแลกเงิน

เงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์ ขายฝาก จำนอง สินเชื่อบ้านแลกเงิน
กรรมสิทธิ์ เป็นของผู้รับฝากทันทีที่ทำสัญญา แต่ซื้อคืนได้ใน ยังเป็นของเจ้าของเดิม ยึดทรัพย์ไม่ได้ ต้องยื่นฟ้องร้อง ยังคงเป็นของเจ้าของเดิม
วงเงินที่ได้ ตามตกลง ไม่เกิน 30% ของราคาประเมิน สูงสุด 80% หรือเป็นไปตามเงื่อนไข ของแต่ละธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร
ระยะเวลา ตามกำหนด แต่ไม่เกิน 10 ปี ในการซื้อคืน ตามกำหนด สูงสุด 30 ปี หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

slot

สำหรับผู้ที่มีอสังหาฯ ไว้ในครอบครองนั้น ถือว่ามีช่องทางในการนำมาใช้สร้าง “เงินทุน” เพื่อนำไปหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ ในการจะพิจารณาเลือกว่าจะใช้วิธีการไหนในการหาเงินทุน ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคน โดยหากต้องการเงินจำนวนไม่มาก การนำบ้านหรือที่ดินไปจำนอง ที่ปลอดภัยกว่าเพราะการันตีว่าไม่ถูกยึดทรัพย์ทันทีแน่นอน แต่หากต้องการวงเงินสูงๆ การขายฝากก็ถือว่าตอบโจทย์ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ผู้รับซื้ออาจนำทรัพย์เราไปขายต่อก่อนได้ ซึ่งด้วยเหตุนี้เอง การนำบ้านเข้าธนาคารหรือใช้เป็นการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ก็อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่า แต่ก็ต้องมีการประเมินผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกการหาเงินทุนจากอสังหาฯ ที่มีในรูปแบบไหน ก็ต้องทำความเข้าใจ ศึกษารายละเอียด และประเมินความเสี่ยงที่จะขึ้นได้ให้รอบคอบที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเราเอง

กู้ซื้อบ้าน ลดหย่อนภาษีได้

แม้บ้านจะเป็นหนึ่งในฝันที่ทุกคนปรารถนาอยากมีเป็นของตัวเอง แต่พอแค่คิดถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ก็ทำให้รู้สึกหนักใจไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตามบ้านที่หลายๆ คนคิดว่ามีแต่จะทำให้เราต้องแบกรับภาระหนักขึ้น จริงๆ แล้วมีข้อดีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราได้เช่นกัน โดย “ค่าดอกเบี้ยจากการกู้ซื้อบ้าน” นั้น เราสามารถนำมาใช้เป็นรายการสำหรับลดหย่อนภาษีประจำปีได้นั่นเอง

jumbo jili

“ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน” ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร?

ตามกฎหมายภาษี “ประมวลรัษฎากร” นั้น กำหนดให้ “ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน” หรือ “ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย” สามารถนำมาใช้เป็นค่าหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง เป็นเงินจำนวนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีหลักการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ต้องเป็นสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินในประเทศเท่านั้น
ต้องเป็นการกู้ซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินของตัวเอง หรือจะเป็นการกู้ซื้อคอนโดมิเนียมก็ได้
ต้องใช้บ้านที่ซื้อเป็นหลักค้ำประกันในการกู้

สล็อต

ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ขอกู้ซื้อในปีนั้น แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ครบปี จึงหมายความว่า กู้เมื่อไรก็สามรถใช้สิทธิในการลดหย่อนได้ทันที
ทั้งนี้ หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีจากดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านที่เราต้องเตรียมให้พร้อม ก็คือ สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน และ หนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยจากเจ้าหนี้ที่เรานำบ้านไปจำนองไว้

กรณีข้อกู้ร่วมซื้อบ้าน ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

เนื่องจากบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ดังนั้นบ่อยครั้งในการขอกู้ซื้อบ้าน จึงมีกรณีการขอกู้ร่วม เพื่อให้สถานะทางการเงินผ่านการประเมินของธนาคารที่จะอนุมัติสินเชื่อให้ ทั้งนี้ แม้เราจะขอกู้ร่วมซื้อบ้าน ก็ยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อยู่ แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า “ต้องแบ่งดอกเบี้ยคนละเท่าๆ กัน แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,00 บาท” ยกตัวอย่างเช่น หากสามีภรรยากู้ร่วมซื้อบ้านด้วยกัน และต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งปีเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ก็จะลดหย่อนได้สูงสุดเพียงแค่ 100,000 บาท และต้องแบ่งเท่าๆ กันโดยให้ลดหย่อนได้คนละ 50,000 บาท นั่นเอง

สล็อตออนไลน์

มีบ้านมากกว่า 1 หลัง ใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่?

หลายคนอาจเข้าใจว่าสิทธิลดหย่อนภาษีจาการใช้ดอกเบี้ยกู้ยืมซื้อบ้านนั้น จะต้องใช้ได้แค่กับบ้านหลังเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเป็นการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง ก็ยังคงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน โดยใช้ลดหย่อนได้ทุกแห่งจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้าน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดิมคือ ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น กู้ซื้อบ้าน 3 หลัง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านรวมกันปีละ 200,000 บาท ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เพียงแค่ 100,000 บาทเท่านั้น เป็นต้น

jumboslot

การซื้อบ้านเป็นของตนเองและครอบครัวนั้น หากเราวางแผนการเงินเป็นอย่างดี รอบคอบ ก็จะสามารถช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน ก็ยังช่วยในการวางแผนภาษี ให้เราจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้านสักหลัง หรือคอนโดมิเนียมสักห้อง การมองภาพรวมของสถานะการเงินตัวเองและครอบครัวให้ถี่ถ้วน พร้อมคำนวณภาษีที่ต้องรับผิดชอบประจำปีให้ดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้เรามีบ้านได้อย่างที่ใจฝัน และบริหารจัดการการเงินในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

slot

ในบางจังหวะของชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่วางแผนเอาไว้ ยิ่งเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนบ่อยๆ ก็เป็นไปได้ว่าจะมีช่วงเวลาที่การเงินสะดุดติดขัด ต้องการเงินทุน เงินก้อนมาหมุนเวียน ต่อยอดธุรกิจและการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ วิธีการ “หาเงินทุน” สำหรับคนที่มีอสังหาฯ ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือที่ดินเอาไว้ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ “จำนอง” หรือว่า “การขายฝาก” แต่แบบไหนจะดีกว่ากัน หรือควรเลือกแบบไหนดี เราก็ควรต้องมาทำความเข้าใจเสียก่อนว่า “จำนอง” กับ “ขายฝาก” คืออะไร และมีข้อดีแตกต่างกันอย่างไร

จำนองคืออะไร มีข้อดีอย่างไร?

การจำนอง คือ การทำนิติกรรมที่เรานำเอาบ้าน คอนโด หรือว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่ ไปให้กับผู้รับจำนอง เพื่อแลกกับเงินก้อนหนึ่งออกมา โดยที่ผู้รับจำนอง จะได้ดอกเบี้ยเป็นการตอบแทน ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ยึดทรัพย์ เพราะกรรมสิทธิ์ในอสังหาฯ นั้น ยังคงเป็นของผู้จำนองหรือเจ้าของเดิมอยู่ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นข้อดีของการจำนอง ให้อุ่นใจได้ว่า เราจะยังไม่สูญเสียอสังหาฯ ที่ยื่นจำนองไป จนกว่าการยื่นฟ้องร้องจะเสร็จสิ้น

พฤติกรรมลงทุนคอนโดฯที่ทำแล้วมีแต่เจ๊ง

แม้ว่ากระแสการลงทุนหรือเก็งกำไรคอนโดฯช่วงนี้เหมือนจะเงียบๆแต่ก็ไม่ซะทีเดียว ยังมีคอนโดฯบางโครงการที่ฮอตแบบเปิดขายวันเดียว Sold out ก็มีอยู่เรื่อย ซึ่งก็คือการเก็งกำไรคอนโดฯ ที่แบ่งได้หลายชนิด ทั้งการซื้อขายใบจอง การซื้อ-ขายดาวน์แบบบวกกำไร,เท่าทุน แต่การขายขาดทุนดันมีเยอะกว่า แล้วมีสิ่งใดที่ควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสำหรับมือใหม่กันล่ะ ลองดูฉบับย่อที่เราสรุปมาให้กันก่อน

jumbo jili

  1. วันพรีเซลล์โครงการวันแรก มีคนมาต่อคิวเยอะมากหรือมาก่อนวันเปิดก็มี เห็นแล้วตาลุกวาว เพราะมีคนสนใจเยอะเลยจองมั่ง แต่ยังไม่ได้หาข้อมูลหรือทำการบ้านมาก่อน แล้วที่ไหนได้..ที่เห็นกันเยอะๆเก็งกำไรกันทั้งนั้น เช็คจากเว็บไซต์หรือ เพจ,กลุ่มซื้อ-ขายออนไลน์ แห่กันขายเท่าทุน ขายขาดทุนกันเยอะแยะ
  2. ตามกระแส Social ทั้งคนดัง หรือบล็อคเกอร์ ที่บอกว่าดีแบบนั้นแบบนี้ แล้วคล้อยตามแบบไม่หาข้อมูลเองเพิ่มเลย เคสแบบนี้บางทีคนดังอาจถูกจ้างมาโปรโมทก็ได้นะ
  3. ไม่ศึกษาเรื่องเครดิต ว่าตนเองมีความสามารถกู้ได้เท่าไหร่ พอถึงเวลากู้แล้วดันกู้ไม่ผ่านเพราะเลือกโครงการแพงเกินความสามารถในการผ่อน หรือมีหนี้สินมากเกินไป ก็ทำให้โดนยึดเงินดาวน์ได้
  4. ไม่ศึกษาเรื่องทำเลให้ดี หลายคนเห็นว่าใกล้รถไฟฟ้าก็คิดว่าดีแล้ว ซึ่งบางที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเลย เช่น ร้านอาหาร หรือร้านค้า แถมอยู่ใกล้แหล่งงานที่ส่งเสียงและกลิ่นตามมา แบบนี้ใครจะอยากอยู่กันล่ะ
  5. โครงการเป็นของบริษัทอะไรไม่รู้จัก ไม่มีประวัติการทำคอนโดฯมาก่อน แบบนี้ถือว่าวัดดวงเลยแหละ

สล็อต

ขออธิบายในส่วนนี้เพิ่ม บริษัท ผู้ประกอบการทุกวันนี้มีเป็นร้อยตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ทำโครงการปีละ เป็นสิบโครงการ บริษัทขนาดกลางๆ ไปจนถึงบริษัทเล็กๆ ลงทุนทีละโครงการ ซึ่งการเลือกซื้อนั้นแม้ว่า “ชื่อเสียง” จะ ไม่ได้การันตีผลงานได้ทั้งหมด แต่การซื้อคอนโด ของ บริษัทใหญ่อาจมีข้อได้เปรียบมากกว่า เช่น เมื่อต้องการขายต่อ แบรนด์ที่ติดตลาดอาจได้ราคาดีกว่า บริษัทใหญ่ยังต้องดำเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาวจึงจำเป็นต้องรักษาชื่อเสียง ไม่กระทำการที่เสี่ยงต่อการทำลายชื่อเสียงของตัวเอง ทั้งนี้นอกจากชื่อเสียงแล้ว ทุนจดทะเบียนบริษัทนโยบายหรือปรัชญาในการทำธุรกิจ หรือโครงการที่ผ่านๆมา อาจเป็นเงื่อนไขการพิจารณาได้ดีเช่นกัน

ประโยชน์ของการรู้ทันราคาประเมิน

บางทำเลจะนำไปใช้ในการซื้อขายได้เลย
ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ก่อนวันโอน
นักลงทุนสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง
นักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาต่อรองการลงทุน
ราคาประเมิน ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินอาคารชุด

1.ราคาประเมินที่ดิน คือ

การตีราคาหรือกำหนดมูลค่าของราคาที่ดินแต่ละแปลงนั่นเอง โดยปกติแล้วราคาประเมินที่ดินจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ตามศักยภาพของทำเลที่ตั้งและความเจริญของทำเล เช่น ถนนตัดใหม่ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน ห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

2.ราคาประเมินอาคารชุด คือ

การตีราคาหรือกำหนดมูลค่าของราคาอาคารชุด ซึ่งทั้งสองประเภทจะมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลกำหนดราคากลางบอกเอาไว้ ซึ่งมูลค่าก็จะเป็นไปตามศักยภาพที่ดินแต่ละแปลงและคุณสมบัติของอาคารชุดหรือคอนโดแต่ละโครงการ

สล็อตออนไลน์

ประโยชน์หลักๆ ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินอาคารชุดก็เพื่อนำมาใช้คำนวณค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ในการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนอง การซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น และจะใช้คำนวณค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดินโดยส่วนใหญ่จะคิดค่าใช้จ่าย 1-2% ของราคาประเมิน รวมทั้งกรณีที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ ศาลก็จะใช้ราคาประเมินนี้ในการคิดค่าความเสียหายหรือในกรณีนำสินทรัพย์ไปค้ำประกัน ลงทุน ธุรกรรมต่างๆ

สำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้ว ข้อมูลราคาประเมินเหล่านี้ สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุน หรือรวมถึงการประเมินศักยภาพของแต่ละทำเลที่จะเลือกลงทุนได้ด้วย โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพของทำเล และศักยภาพของโครงการในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจ

jumboslot

การปรับเพิ่มของราคาประเมินที่ดินในแต่ละโซนเป็นตัวกำหนดราคาซื้อขายของที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งราคาต้นทุนแต่ละแปลงถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคา อสังหาฯ ที่กำลังจะพัฒนาเพื่อขายในอนาคตอีกด้วย ราคาอสังหาฯ จะถูกหรือแพงก็มาจากต้นทุนที่ดินเป็นปัจจัยหลัก

slot

ฉะนั้นแล้วหากสามารถวิเคราะห์ แนวโน้มของราคาประเมินที่ดินและประเมินอาคารชุดได้ ซึ่งจะมีข้อได้เปรียบในการลงทุนมากขึ้น โดยราคาประเมินที่ดินที่มีการประเมินจากกรมธนารักษ์กับราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบันแตกต่างกัน นั้นหมายความว่าราคาประเมินที่ดินไม่ได้เป็นตัวกำหนดราคาซื้อขายในตลาดไปซะทีเดียว ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกัน