Daily Archives: October 11, 2021

พื้นที่ที่ตลาดคอนโดมิเนียมขยายตัวมากที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2538 – 2540 ก่อนที่จะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นช่วงเวลาที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายและสร้างเสร็จค่อนข้างมาก แต่ว่าลดลงแบบนิ่งสนิทหลังจากฟองสบู่แตกในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปีพ.ศ.2540

jumbo jili

แต่ด้วยกระแสการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ที่มีส่วนช่วยเร่งให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น โดยโครงการที่หยุดสร้างไปก่อนหน้านี้ เริ่มกลับมาสร้างต่อโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หลังจากเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2542 และรถไฟใต้ดินในปีพ.ศ.2547 ทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มมีการกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินเท่านั้น และขยายตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สัดส่วนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนแล้วในแต่ละพื้นที่

สล็อต

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่
ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เส้นทางรถไฟฟ้า/ใต้ดินเปิดให้บริการรวมทั้งมีส่วนต่อขยายของเส้นทางต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกภายหลังโดยถ้าไม่นับพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกที่อยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินนั้น พื้นที่รอบเมืองด้านทิศเหนือที่มีเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินอยู่ในพื้นที่มีจำนวนคอนโดมิเนียมเกิดใหม่มากที่สุดคือตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 – ครึ่งแรกของปีพ.ศ.2563 มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จในพื้นที่นี้มากขึ้น 89,902 ยูนิต มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ

สล็อตออนไลน์

เนื่องจากมีทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าและใต้ดินให้บริการในพื้นที่ ในขณะที่อีกหลายพื้นทื่ไม่เคยมีคอนโดมิเนียมมาก่อนแต่กลับมีคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีหลังจากที่การก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายมีความคืบหน้าและใกล้จะแล้วเสร็จ เช่น พื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิทตั้งสถานีรถไฟฟ้าบางจากไปถึงสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง และพื้นที่ตามแนวเสนทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีไปจนถึงสถานีบางหว้า สองพื้นที่นี้กลายเป็นสองพื้นที่ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นจากที่มีคอนโดมิเนียมอยู่ในสองพื้นที่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย นั่นแสดงให้เห็นว่าตลาดคอนโดมิเนียมจะขยายตัวไปตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเป็นหลัก

jumboslot

นอกจากนี้ในพื้นที่ที่อยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้า/ใต้ดินที่เปิดให้บริการแล้วในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกนั้นยังมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งในช่วงประมาณ 4 – 5 ปีที่ผ่านมาที่มีโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหรือว่าเส้นทางใหม่ๆ เริ่มการก่อสร้าง และกำลังจะเริ่มก่อสร้างในอนาคตอีกหลายสายทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจะยังคงขยายตัวมากขึ้นทุกปีโดยอัตราการขยายตัวอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของคนไทยและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยที่อาจจะลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว

slot

พื้นที่ที่มีจำนวนคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาคือ พื้นที่รอบเมืองด้านทิศเหนือตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และรถไฟใต้ดิน MRT ถ้าไม่นับจำนวนคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอก อาจจะเป็นเพราะว่าที่ดินมีราคาไม่สูงมาก และมีตรอกซอกซอยอยู่มากมายตลอดแนวถนนพหลโยธิน และรัชดาภิเษก

ซึ่งทำให้คอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้มีความหลากหลายเพราะมีทั้งโครงการที่มีราคาขายไม่แพงที่อยู่ในซอยเล็กๆ กับโครงการที่มีราคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตรในทำเลที่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า อีกทั้งการที่มีเส้นทางรถไฟฟ้า/ใต้ดินอยู่ในพื้นที่ยิ่งเป็นการช่วยเสริมศักยภาพของการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้ ดังจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นปีพ.ศ.2558 มีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วมากถึง 61,930 ยูนิต มากกว่าพื้นที่เมือ+งชั้นในที่มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จแล้วเพียงแค่ 37,690 ยูนิตเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะว่าที่ดินในพื้นที่เมืองชั้นในมีราคาสูงทำให้โครงการที่อยู่ในพื้นที่นี้มีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับจำนวนยูนิตในพื้นที่อื่นๆ

เส้นทางรถไฟฟ้ากับการขยายตัวของคอนโดมิเนียม

เส้นทางรถไฟฟ้านับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยถ้าพิจารณาจากจำนวนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า / ใต้ดินสายปัจจุบันจะพบว่ามีการขยายตัวค่อนข้างมาก

jumbo jili

จำนวนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จสะสมทั้ง 2 พื้นที่ในปีพ.ศ.2538 และครึ่งแรกปีพ.ศ.2563

ที่มา: ฟีนิกซ์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่
พื้นที่ 2538 H1 2563 % เพิ่มขึ้นจากปี 2538
พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า / ใต้ดินปัจจุบัน 7,835 317,989 3,959%
พื้นที่นอกแนวเส้นทางทางรถไฟฟ้า / ใต้ดินปัจจุบัน 41,850 330,560 690%
รวม 49,685 648,549 1,205%

สล็อต

เส้นทางรถไฟฟ้านับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยถ้าพิจารณาจากจำนวนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า / ใต้ดินสายปัจจุบันจะพบว่ามีการขยายตัวค่อนข้างมาก มีจำนวนคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มขึ้นจาก 7,835 ยูนิตในปีพ.ศ.2538 มาเป็นจำนวน 317,989 ยูนิต ณ ครึ่งแรกปีพ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,959% แม้ว่าจำนวนยูนิตอาจจะน้อยกว่าพื้นที่ที่อยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินค่อนข้างมาก

สล็อตออนไลน์

เนื่องจากขนาดพื้นที่นั้นแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ถ้ามาดูที่การเปลี่ยนแปลงจะพบว่าพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินนั้นเพิ่มขึ้นมากมายในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่จำนวนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จสะสม ณ ครึ่งแรกปีพ.ศ.2563 ในพื้นที่นอกเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดินเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 690% เท่านั้น แม้ว่าจะมีจำนวนคอนโดมิเนียมรวมมากกว่า 330,560 ยูนิตก็ตาม อีกปัจจัยหนึ่งคือ เส้นทางรถไฟฟ้าในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นจากในอดีตมีผลให้โครงการคอนโดมิเนียมจำนวนมากที่อยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้ากลายเป็นโครงการที่อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และคงมีอีกจำนวนมากในอนาคตท เพราะเส้นทางรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นทางกำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน

jumboslot

รถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการในปีพ.ศ.2542 และรถไฟใต้ดินปีพ.ศ.2547 รวมทั้งมีการเปิดส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าอีก 3 ครั้งทำให้เส้นทางรถไฟฟ้ามีความยาวมากขึ้น รวมไปถึงมีเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่เปิดให้บริการต่อเนื่อง และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางมากขึ้นทันทีที่เริ่มมีการก่อสร้าง เส้นทางรถไฟฟ้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเป็นอย่างมาก

slot

เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินจะทำให้ราคาที่ดินในพื้นที่รอบๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทันที และเมื่อราคาที่ดินนั้นสูงเกินกว่าที่เจ้าของที่ดินจะเก็บที่ดินไว้หรือสูงเกินกว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยธรรมดาได้แล้วเจ้าของที่ดินจะขายที่ดินของตนเองเพื่อแลกเป็นเงินก้อนโต และเมื่อราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถนำมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ใช้ที่ดินขนาดใหญ่ได้ ผู้ประกอบการจึงเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนามาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ใช้ที่ดินไม่มากแต่สามารถพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมได้มากมาย ยิ่งราคาที่ดินสูงขึ้นเรื่องจำนวนของคอนโดมิเนียมยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการบ้านจัดสรรจะยิ่งออกไปอยู่นอกแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อย ถ้าอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจะมีราคาขายสูงมากเพื่อรองรับความต้องการของคนจำนวนหนึ่งที่อยากได้บ้านในทำเลที่ไม่ไกลจากเส้นทางรถไฟฟ้าแม้ว่าราคาจะมากกว่า 15 ล้านบาทต่อบ้าน 1 ยูนิตก็ตาม

คอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เพราะว่ายังมีเส้นทางรถไฟฟ้าหลายสายที่กำลังก่อสร้าง หรือว่าอยู่ในแผนที่จะพัฒนาในอนาคตอีก 1 – 2 ปีข้างหน้า ซึ่งทุกโครงการทั้งที่กำลังก่อสร้าง และจะเริ่มในปีหน้าหรือปีถัดไปนั้นมีกำหนดแล้วเสร็จในอีกประมาณ 3 – 5 ปีข้างหน้า ดังนั้นในช่วงนี้ตลาดคอนโดมิเนียมจะยังคงขยายตัวต่อไปตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทุกเส้นทางที่มีโอกาสเปิดให้บริการในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า

ทำเลยอดนิยม ตอบโจทย์ชีวิต New Normal

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เหล่านักพัฒนาดีเวลอปเปอร์ต่างมองหาทำเลใหม่ๆ ดีๆ ที่สามารถตอบโจทย์ วิถีใหม่ (New Normal)

jumbo jili

ตามความต้องการผู้บริโภคได้ ทำให้ทำเลชานเมืองได้รับความนิยมสูง มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งยังมีการพัฒนารถไฟฟ้าเส้นใหม่ๆ ตลอดจนโครงการขนาดใหญ่รูปแบบ มิกซ์ยูส ศูนย์ช็อปปิ้ง ที่ช่วยแผ่ความเจริญออกไป ซึ่งทำเลทองนี้เป็นทำเลที่น่าจับตามาก เนื่องจากราคาไม่สูงมาก แต่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งการเดินทาง และแหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆ

“บางนา” (บางเสาธง-บางพลี-บางบ่อ)

ทำเลทองแห่งที่อยู่อาศัยในอนาคต มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งโรงเรียนนานาชาติ มิกซ์ยูส ย่านช็อปปิ้งขนาดใหญ่ อย่างบางกอกมอลล์ เมกาซิตี้ บางนา เดินทางสู่ใจกลางเมืองได้สะดวก ทั้งทางด่วนและมอเตอร์เวย์ อนาคตมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ตัดผ่านเส้นบางนา-ตราด รวมถึงรถไฟฟ้ารางเบา สายบางนา-สุวรรณภูมิ เชื่อมต่อ BTS สายสีเขียวอ่อน รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทำเลนี้ได้รับความนิยม มีโครงการเปิดใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวในช่วงราคา 3-5 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาที่ดินย่านบางเสาธงและบางบ่อมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.73%

สล็อต

“พระราม 2”

(บางขุนเทียน-สมุทรสาคร) มีทางยกระดับบางขุนเทียน-ปากท่อ สายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ซึ่งการมาของรถไฟฟ้าจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อของการเดินทางฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี และสมุทรปราการเข้าด้วยกัน ทำให้กลายเป็นอีกทำเลที่มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาก อีกทั้งอยู่ในระดับราคาที่จับต้องได้ง่ายที่ 3-5 ล้านบาท

“รังสิต-ลำลูกกา”

มีส่วนต่อขยาย บีทีเอสที่จะเปิดให้บริการ และสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต รวมถึงส่วนต่อขยายไปถึงธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อานิสงส์จากรถไฟฟ้า 2 สายนี้ทำให้ทำเลนี้ได้รับความสนใจจากคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยอย่างมาก ราคาที่ดินขยับสูงกว่า 10% นอกจากนี้ พบว่าบริเวณใกล้เคียงกับสถานีคูคต ราคาที่ดินมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.45% ซึ่งสูงกว่าราคาที่ดินเฉลี่ยของตลาดโดยรวม โดยราคาที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่ 71,000 บาทต่อตารางวา ส่วนโซนรังสิตก็ถือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีบ้านเดี่ยวในระดับราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท และมากกว่าครึ่งหนึ่งของยูนิตทั้งหมดมีราคาตํ่ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่ขายดีที่สุด โดยขายได้ถึง 75%

สล็อตออนไลน์

“บางใหญ่”

อีกทำเลทองบ้านแนวราบ เชื่อมเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองหลากหลาย ทั้งถนนกาญจนาภิเษก ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ถนนชัยพฤกษ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย สายสีม่วงอนาคต ออกนอกเมืองโดยมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ต่างจาก

“แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด”

jumboslot

เป็นพื้นที่ขยายออกมาจากกรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก อนาคตมีสายสีชมพูเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ศูนย์ประชุม-แสดงสินค้า ศูนย์ราชการ ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10% ย่านนี้บ้านเดี่ยวราคา 5-7 ล้านบาท ได้รับการตอบรับสูง

“พัฒนาการ-ประเวศ”

slot

จุดเด่นมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ทั้งสวนหลวง ร.9 และศูนย์กีฬาบึงหนองบอน อีกทั้งเดินทางเข้าศูนย์กลางธุรกิจและเชื่อมไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ง่ายด้วยถนนหลายสายและแอร์พอร์ตลิงก์ ทำให้เป็นทำเลที่ได้รับความนิยมมากทำเลหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีสายสีเหลืองเชื่อมสายสีเขียวอ่อน สีนํ้าเงินและสีส้ม ทำให้ย่านนี้มีความน่าสนใจยิ่ง สำหรับโครงการที่ได้รับความนิยมอยู่ในระดับราคา 5-7 ล้านบาท รองลงมา10-20 ล้านบาท

ทั้งนี้ตลาดบ้านเดี่ยวราบนี้ เป็นตลาดที่รองรับกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง โดยที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดกลุ่มนี้ปกติจะมีการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรน้อยมาก จึงไม่ใช่กลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ

การขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

คอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ยังคงขยายตัวต่อเนื่องไปอีกในระยะยาว ตราบใดที่ยังมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ เกิดขึ้น ตามที่ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนไว้

jumbo jili

ตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวแบบชัดเจนในช่วงก่อนปีพ.ศ.2540 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางแรกในกรุงเทพมหานคร จากนั้นก็ชะงักไป

เนื่องจากวิกฤตต้มยำกุ้ง และเมื่อรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการเป็นเส้นทางแรกในปีพ.ศ.2542 จึงทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ขยายตัวแบบก้าวกระโดดแต่เมื่อเส้นทางรถไฟใต้ดินเปิดให้บริการปีพ.ศ.2547 จึงทำให้มีปัจจัยเร่งเข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียมมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ.2544 เป็นต้นมาเริ่มมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่มากขึ้นหรือน้อยลงตามภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาการเมือง

คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนอาคารชุดแล้วในกรุงเทพมหานคร

สล็อต

ในขณะที่ตลาดคอนโดมิเนียมต่างจังหวัดก็มีการขยายตัวมากเช่นกันในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเล และเมืองขนาดใหญ่ของแต่ละภาค เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายต้องการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดเพื่อทดแทนกำลังซื้อในกรุงเทพมหานครที่เริ่มลดลงเพราะผลกระทบจากปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ

แต่กระแสการเปิดขายรวมทั้งการซื้อคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดอยู่ได้เพียงไม่กี่ปีจากนั้นก็ลดความร้อนแรงลงไป อาจจะยังคงมีกำลังซื้ออยู่บ้างก็ในเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่เน้นกำลังซื้อจากคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติ เช่น ชะอำ หัวหิน เป็นต้น ส่วนพัทยานั้นก็ยังคงซบเซาต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันตามการลดน้อยลงไปของชาวรัสเซียที่ได้รับผลกระทบของค่าเงินที่อ่อนตัวลงไป

สล็อตออนไลน์

จากนั้นเรื่องของไวรัสโควิด-19 ที่มีผลโดยตรงต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ และมีผลต่อตลาดคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศไทย

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องต่อไปอีกในอนนาคตตราบใดที่ยังมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ เกิดขึ้นตามแผนที่ทางรัฐบาล และสนข. รวมทั้งทางกรุงเทพมหานครวางแผนไว้ ซึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าต่างๆ เหล่านี้จะมีผลโดยตรงต่อราคาที่ดินที่ต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอน

jumboslot

และเมื่อราคาที่ดินสูงขึ้นคอนโดมิเนียมจึงเป็นทางเลือกเพียงอย่างเดียวที่ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่สูงเกินไปเหมาะกับกำลังซื้อส่วนใหญ่ของคนกรุงเทพมหานคร ดังนั้น คอนโดมิเนียมจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า แต่จะมีโครงการเปิดขายมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อความเชื่อมั่น

slot

และกำลังซื้อในประเทศ เพราะผู้ประกอบการทุกรายมีการตรวจสอบในจุดนี้ตลอดอยู่แล้วจึงทำให้จำนวนคอนโดมิเนียมที่เปิดขายนั้นไม่แน่นอนโดยเฉพาะในปีนี้ และจนกว่าผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 จะจบ

ช่องทางลงทุนต่างชาติแลกสิทธิโยกย้ายถิ่นฐาน

ช่วงที่ฮ่องกงมีการชุมนุมประท้วงและรัฐบาลจีนผ่านกฎหมายความมั่นคงเพื่อบังคับใช้ในฮ่องกง รัฐบาลอังกฤษโดยรัฐมนตรีต่างประเทศได้ออกข่าวว่าอังกฤษจะให้ชาวฮ้องกงที่ถือหนังสือเดินทางแบบ British National (Overseas) หรือ BN (O) ประมาณ 300,000 คนสามารถขอสัญชาติอังกฤษได้

jumbo jili

นอกจากนี้ยังมีความเป็นได้ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้ขยายเวลาพำนักในอังกฤษจากที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ 6 เดือนขยายเพิ่มเป็น 12 เดือน รวมถึงการให้สิทธิชาวฮ่องกงที่ถือหนังสือเดินทางประเภทนี้สามารถสมัครงาน และศึกษาต่อในประเทศอังกฤษได้

การย้ายไปพำนักในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศกำเนิดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่กระทำได้ง่ายๆ กรณีที่ประเทศอังกฤษประกาศออกมาแบบนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และพลเมืองฮ่องกงส่วนหนึ่งถือพาสสปอร์ตประเภทนี้อยู่แล้ว แต่การย้ายไปพำนักประเทศอื่นๆ ในระยะยาวนั้น มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ค่อนข้างซับซ้อนอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนในกองทุนที่รัฐบาบาลประเทศนั้นๆ กำหนดด้วย หลายๆ ประเทศในโลกเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถขอวีซ่าระยะยะยาวเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ โดยอาจจะมีทั้งแบบชั่วคราว และแบบได้สัญชาติของประเทศนั้นๆ เลย ซึ่งประเทศที่มีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองสัญชาติได้โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น

สล็อต

การได้สัญชาติที่สองอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีเงินเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษนี้ทันที การพิจารณาอาจจะมีเงื่อนไขประกอบอื่นๆ อีกมากมายหลายประการ แต่เมื่อได้รับสัญชาติที่สองแล้วคู่สมรส บุตร และคนในครอบครัวก็จะได้รับสิทธิพิเศษหรือได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นกัน

สิทธิการโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้จากการลงทุน

การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในองค์กรหรือรูปแบบการลงทุนที่รัฐบาลประเทศต่างๆ กำหนดมานั้นเป็น 1 ในวิธีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่เพียงแต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการจับจ่ายใช้สอยอื่นๆ ที่จะตามมาเพิ่มเติมรวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจ การจ้างงานอื่นๆ หลายประเทศยังเปิดโอกาสให้สามารถขอสัญชาติหรือวีซ่าระยะยาวได้เมื่อผ่านเกณฑ์ในช่วงแรกแล้ว

สล็อตออนไลน์

นอกจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนรูปแบบอื่นๆ เพื่อได้สัญชาติแล้ว ยังมีการลงทุนอีกรูปแบบที่ได้สิทธิการพำนนักในระยะยาวจากประเทศต่างๆ ซึ่งสิทธิการพำนักในระยะยาวนั้นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถทำงาน เรียนหนังสือหรือใช้ชีวิตได้ไม่แตกต่างจากพลเมืองประเทศนั้นๆ อาจจะไม่สมบูรณ์แบบได้สัญชาติหรือถือพาสสปอร์ตของประเทศนั้นๆ แต่ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนหรือคนที่ต้องการไปใช้ชีวิตต่างประเทศแบบนานๆ โดยไม่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว ประเทศเหล่านี้ได้แก่

jumboslot

รูปแบบการลงทุนแบบนี้เป็นอีก 1 รูปแบบที่ประเทศไทยสามารถทำได้ทันที เพราะประเทศไทยมีการบริการด้านการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีค่าครองชีพไม่สูงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่มูลค่าของเศรษฐกิจอยู่ในลำดับต้นๆ ของภูมิภาค ทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทางในภูมิภาคและเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆ ของโลก

แม้ว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยจะมีโปรแกรม Thailand Elite Card แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเท่าที่ควร และเป็นโปรแกรมที่เน้นการท่องเที่ยวมากกว่าการส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนหรือเริ่มธุรกิจในประเทศไทยซึ่งจะได้ชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในระยะยาวมากกว่า หรือการขอวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทยก็ไม่ได้มีข้อกำหนดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

slot

โดยมีข้อกำหนดแค่เพียงหลักฐานทางการเงินเท่านั้น คือ ต้องมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ซึ่งมีผู้ที่ขอวีซ่าแบบนี้อยู่ไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป

ถ้าประเทศไทยสามารถออกโปรแกรมที่มีรูปแบบเหมือนในประเทศมาเลเซียก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในระเทศไทยมากขึ้น และอสังหาริมทรัพย์บางส่วนจะได้รับการดูดซับออกไปจากตลาด

มาตรการกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบโดยตรงต่อทุกคนบนโลกใบนี้ วิถีชีวิต การใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีผลต่อเนื่องไปถึงการประกอบธุรกิจ เศรษฐกิจของประเทศ และของโลก ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบไปแบบเต็มๆ เช่นกัน

jumbo jili

โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ต้องหยุดการให้บริการไปเลยในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2563 เพราะมาตรการรัฐบาลและการงดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติการปิดให้บริการของโรงแรม และที่พักต่างๆ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมและที่พักยังคงต้องรอเวลาในการฟื้นตัวไปอีกระยะ หรือถ้าจะให้ชัดเจนก็คงหลังจากที่ทุกคนในโลกรับรู้ได้ว่าไวรัสโควิด-19 สามารถรักษาให้หายหรือสามารถป้องกันได้ด้วยยาหรือวัคซีนราคาไม่แพง การท่องเที่ยวจึงจะกลับมาคึกคักแบบเดิม มาตรการกระตุ้นอะไรต่างๆ ของรัฐบาลหรือผู้ประกอบการก็คงไม่สามารถสร้างความคึกคักหรือว่าความน่าสนใจให้คนกลับมาท่องเที่ยวแบบเดิมได้

โครงการที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจอสังหาริทรัพย์อีกรูปแบบที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ โดยก่อนหน้านี้ตลาดคอนโดมิเนียมก็มีอาการไม่ดีอยู่แล้วจากการที่ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการใหม่ๆ มากเกินไปในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจประเทศซึ่งมีผลให้กำลังซื้อในประเทศลดน้อยลง

สล็อต

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้กำลังซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะคนจีนเข้ามาเติมส่วนที่ลดน้อยลงของกำลังซื้อคนไทย แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกส่งผลให้เกิดการชะงักของการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ เมื่อกำลังซื้อต่างชาติหายไปกะทันหันทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมเกิดการชะงักของกำลังซื้อแบบชัดเจน ผู้ประกอบการหลายรายพยายามหารายได้เข้ามาเสริมสภาพคล่องของตนเองในช่วงที่หลายๆ ปัจจัยไม่เอื้อ ซึ่งหนทางในการสร้างรายได้ของพวกเขาที่สามารถเริ่มเองได้แบบง่ายๆ คือ การลดราคาขายยูนิตเหลือขายในโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือที่ใกล้จะแล้วเสร็จเพื่อกระตุ้นความน่าสนใจให้กับผู้ซื้อต่างๆ ที่ชะลอการตัดสินใจอยู่ โดยการลดราคามีให้เห็นตั้งแต่ 10% ขึ้นไปถึงมากกว่า 35%

สล็อตออนไลน์

อาจจะมีบางยูนิตในบางโครงการที่ลดลงถึง 50% ราคาขายของบางโครงการที่สร้างเสร็จแล้วในตอนนี้เท่ากับหรือไม่แตกต่างจากตอนที่โครงการเปิดขายในตอนแรกหรือไม่แตกต่างจากราคาที่เสนอขายให้กับลูกค้า VIP ของบริษัท อีกทั้งผู้ประกอบการทุกรายลดการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมและเร่งพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรเพื่อเปิดการขายทดแทนโครงการคอนโดมิเนียม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังหวังว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจจะเข้ามาช่วยเหลือให้ธุรกิจการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายยังคงสามารถเดินหน้าไปต่อได้ในตอนนี้และหลังจากที่วิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย

เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องการให้รัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ช่วยเหลือหรือว่าออกมาตรการหรือประกาศเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้คือ

jumboslot

1.ผ่อนปรนการบังคับใช้เกณฑ์ LTV หรือเลื่อนการบังคับใช้ออกไปก่อนเพื่อให้คนที่มีความพร้อมส่วนหนึ่งสามารถซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มได้โดยไม่ต้องหรือต้องจ่ายเงินดาวน์เพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อไม่มีเกณฑ์ LTV ธนาคารผู้พิจารณาการปล่อยสินเชื่อจะได้ไม่ยึดถือเกณฑ์ของ LTV เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อทุกราย

2.เลื่อนการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายไม่ต้องมีรายจ่ายเพิ่มเติมจากที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

3.ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เหลือ 0.01% ออกไปจากกำหนดเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยขยายกำหนดเวลาออกไปอีก 6 เดือนหรือ 1 ปี

4.ขยายเพดานหรือไม่จำกัดเพดานของที่อยู่อาศัยที่ได้รับการลดหย่อนค่าโอนกรรมสิทธิ์จากที่เคยกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อยูนิต เพื่อที่จะได้ช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายมากกว่า 3 ล้านบาทต่อยูนิต

มาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลควรพิจารณาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อทั้งจากผู้ซื้อชาวไทยและต่างชาติในช่วงหลังจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผ่านไปแล้วคือ

1.การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เหลือ 0.01% โดยไม่จำกัดมูลค่าที่อยู่อาศัยซึ่งอาจจะต่อเนื่องมาจากช่วงที่เกิดวิกฤตและลากยาวต่อเนื่องไปถึงหลังวิกฤตสักระยะเพื่อให้เกิดการซื้อขายต่อเนื่องในระยะยาว

slot

2.การเพิ่มสัดส่วนของโควตาชาวต่างชาติในการซื้อคอนโดมิเนียมจากที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ขายในโครงการ เปลี่ยนเป็น 49% ของจำนวนยูนิตรวมทุกโครงการในโซนที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนด เพื่อที่จะได้ให้บางโครงการในโซนนั้นที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อชาวต่างชาติอยู่แล้วสามารถขายให้กับชาวต่างชาติได้มากขึ้น

3.การขยายระยะเวลาในการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 30 ปี และสามารถเช่าได้มากกว่า 30 ปีในพื้นที่ใดก็ได้ของประเทศไทย

4.การให้วีซ่าระยะยาวกับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตามมูลค่าที่รัฐบาลกำหนด อาจจะมากกว่า 5 ล้านบาทต่อยูนิตขึ้นไปถึงมากกว่า 150 ล้านบาทต่อยูนิตสำหรับวีซ่าระยะยาวโดยระยะเวลาของวีซ่าที่จะได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ชาวต่างชาติซื้อ

5.การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

6.ลดภาระให้กับผู้ประกอบการเจ้าของโรงแรม โครงการพื้นที่ค้าปลีก โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมไปถึงภาษีนิติบุคคลสัก 1 ปีหลังจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว

มาตรการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยที่กล่าวไปแล้วนั้นมีทั้งแบบรัฐบาลสามารถทำได้ทันทีหรือแบบที่รัฐบาลสามารถทำได้หลังจากที่วิกฤตไวรัสคลี่คลายเพื่อกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น 1 ในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับอีกหลายธุรกิจ

ทางรอดของดีเวลล็อปเปอร์และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังโควิด19

ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว นอกจากต้องอยู่รอดให้ได้แล้วผู้ประกอบการหลายรายยังใช้เวลานี้ในการปรับตัว หรือปรับโครงสร้างภายในของตนเองด้วย

jumbo jili

ช่วงที่ประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะงักงัน เนื่องจากการปิดประเทศ งดการเดินทาง หรือการที่คนในประเทศต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแบบจริงจัง มีผลให้หลายๆ ธุรกิจจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราว หรือถึงขั้นเลิกกิจการไปเลยก็มีไม่น้อยเพราะไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะยังมีอยู่แม้ว่ากิจการไม่ได้เปิดให้บริการหลายธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจไปจากที่เคยซึ่งมีบ้างที่ยังสามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอสำหรับจ่ายเงินเดือนให้พนักงานในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย แต่ยังจำเป็นต้องยืนหยัดต่อไป หลายธุรกิจรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา

สล็อต

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเองทั้งการปรับโครงสร้างและบุคลากรภายในขององค์กรหรือการปรับภาพลักษณ์องค์กรรวมไปถึงการปรับรูปแบบของธุรกิจให้แตกต่างจากที่เคยดำเนินกิจการมาหลายปี โดยการปรับโครงสร้างภายในองค์กรช่วงนี้จำเป็นต้องทำ เพราะเพื่อการลดค่าใช้จ่ายหรือเพื่อประคองให้ธุรกิจของตนเองให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยรูปแบบของการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการทันทีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คือ

 1. การบอกเลิกสัญญาจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวทันทีเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง
 2. การลดการให้สวัสดิการบางเรื่อง เช่น ค่าเดินทางสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปมาหลายๆ สถานที่ก่อนหน้านี้ เพราะช่วงที่มีการล๊อคดาวน์ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทาง
 3. การลดการทำงานล่วงเวลาทันที
 4. การเลิกจ้างพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ผ่านการทดลองงาน
 5. การกำหนดเป้าของพนักงานขายและบังคับใช้ยอดขายนั้นเป็นเกณฑ์การพิจารณาในการทำงานต่อไป

สล็อตออนไลน์

 1. การเลิกจ้างพนักงานขายทันทีและเปลี่ยนมาเป็นแบบสัญญาจ้างชั่วคราวแทน
 2. ลดจำนวนพนักงานประจำสำนักงานขายลงรวมไปถึงการลดการจ้างพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ประจำสำนักงานขาย
 3. ปิดสำนักงานขายโดยลูกค้าที่ต้องการชมห้องหรือบ้านตัวอย่างต้องนัดหมายล่วงหน้า
 4. การเปิดขายออนไลน์เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการเน้นมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
 5. การลดการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียม
 6. การลดจำนวนคนงานก่อสร้างและลดการทำงานล่วงเวลาให้น้อยลง
 7. การพิจารณาการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่คำนึงถึงรูปแบบโครงการที่จะเกิดขึ้นมากขึ้น
 8. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับโดยการลดจำนวนพนักงานลง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วขึ้น

jumboslot

 1. งานบางส่วนขององค์กรใช้บริการบริษัทนอกหรือ Outsource มากขึ้น
 2. ลดการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมเน้นบ้านจัดสรรราคาไม่สูงมากขึ้น
 3. เพิ่มการพัฒนาโครงการรูปแบบอื่นๆ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ หรือโครงการรูปแบบอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว โดยบางบริษัทเริ่มมามากกว่า 10 ปีแล้ว
 4. ประชาสัมพันธ์ถึงธรรมาภิบาลหรือการประสบความสำเร็จของบริษัทในช่วงที่มีวิกฤตไวรัสโควิด-19
 5. สร้าง Mindset พนักงานในองค์กรให้มีความเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทมากขึ้น
 6. ลดงบประมาณในการทำการตลาดลงโดยเฉพาะกับโครงการที่เพิ่งเปิดขายหรือโครงการที่กำลังจะเปิดขาย
 7. พยายามรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับนักข่าว บล็อกเกอร์ และ Influencer ต่างๆ ในช่วงที่ไม่มีการเปิดขายโครงการใหม่

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวไปแล้วนั้นเห็นได้ชัดในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา และอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกบริษัททำเหมือนๆ กันไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับพนักงานหรือเรื่องที่เกิดกับพนักงานภายในองค์กรโดยตรง แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับผู้บริหารเช่นกัน ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากวิกฤตโควิด-19 แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประจวบเหมาะในช่วงนี้พอดี เพราะช่วงต้นปีก่อนจะจบไตรมาสที่ 2 ของทุกปีเป็นช่วงที่มักจะมีการเปลี่ยนงานอยู่แล้ว โดยผู้บริหารที่มีการลาออกจากองค์กรที่ทำมายาวนานและสร้างความแปลกใจให้กับคนในวงการอสังหาริมทรัพย์คือ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิตที่ลาออกจากพฤกษาที่ทำงานมานานกว่า 15 ปี อีกคนคือคุณขยล ตันติชาติวัฒน์ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท กรุงเทพ ซิตี้สมาร์ท จำกัด บริษัทนายหน้าในเครือบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

slot

หลังจากที่ทำงานมานานจนติดภาพคุณขยลว่าคู่กับกรุงเทพ ซิตี้สมาร์ทไปแล้ว รวมไปถึงการลาออกจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งของผู้บริหารบางคนที่ไม่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความกดดันที่มาจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 หรือความสมัครใจลาออกเองเพราะหมดความท้าทายหรือมองเห็นแล้วว่าองค์กรจะเจอปัญหาไปอีก 1 – 2 ปีเลยชิงลาออกก่อนที่ปัญหาจะชัดเจนกว่าตอนนี้ รวมไปถึงการโดนกดดันด้วยเป้าหมายหรือยอดขายที่ไม่ได้สอดคล้องกับภาวะตลาด

บางบริษัทอาจจะมีการเลิกจ้างทันทีโดยที่ไม่มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยให้พนักงานไปดำเนินการฟ้องร้องเอาเองเพราะบริษัทต้องการตัดรายจ่ายแบบทันที เนื่องจากมีรายจ่ายจำเป็นหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถผ่อนผันหรือตัดได้ การชะลอการก่อสร้างก็เป็นอีก 1 วิธีที่เห็นได้ทั่วไปในช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา อาจจะไม่หยุดการก่อสร้างเพียงแต่ก่อสร้างช้าลงเพราะจำนวนคนงานลดลงหรือไม่ได้ทำงานล่วงเวลาแบบในอดีต

แปลนบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับหลักการของบ้านก็เป็นเรื่องของความสมดุลที่เรียกว่า อินเอี๊ยง หรือ หยินหยาง คือมีความมืดและความสว่าง ถ้ามีความสว่างมากเกินไปก็จะกระตือรือร้น ร้อนรนมากเกินไป มุ่งมั่นแต่เรื่องเงินอย่างเดียว ขณะเดียวกันความมืดก็คือ ความนิ่ง ความสงบ ถ้าความมืดน้อย ชีวิตก็จะไม่สงบสุข

jumbo jili

ฉะนั้นหากจะต้องสร้างบ้านใหม่ก็ลองหันมาดูเรื่องของแปลนบ้านให้ถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ย ช่วยเสริมในหลายๆ ด้านของชีวิต เช่น เรื่องเงินทองให้ไหลเข้าบ้าน แต่ไม่ไหลออกไป ซึ่งมีวิธีการดังนี้

วางแปลนบ้าน แบบแบ่งหน้า-หลัง ตามหลักฮวงจุ้ย
ตามหลักฮวงจุ้ยต้องแบ่งหน้าบ้านกับหลังบ้านให้สมดุลกัน โดยหน้าบ้านต้องสว่าง หลังบ้านต้องมืดทึบ เปรียบได้กับหน้าบ้านสว่างเป็นน้ำไหลเข้ามา หลังบ้านทึบเป็นภูเขารับน้ำ แต่ถ้าอยู่สลับที่กัน เช่น หลังบ้านโล่ง แปลว่าไม่มีภูเขา หรือภูเขาตกน้ำ คนที่อยู่ภายในบ้านจะสุขภาพไม่ดี ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเงินกับคน เพราะตามหลักฮวงจุ้ย หากจะดูเงินที่เข้ามาให้ดูที่ความเคลื่อนไหว ดูว่าจะเก็บอยู่หรือไม่ให้ดูความนิ่ง

ข้อห้ามที่ว่าไม่ให้ 2 ประตูตรงกัน แปลว่ามีแต่เงินเข้ามา แต่ทำเท่าไรก็ไม่เหลือเก็บ เราจึงต้องอุดข้างหลัง เหมือนโบราณกล่าวว่าถ้ามีคู่ต้องให้คู่เก็บ สามีทำงาน ภรรยาอยู่บ้านให้เก็บเงิน ไม่มีคนอยู่บ้าน ทำแทบตายไม่มีคนเก็บ หรือในคอนโดก็เช่นกัน ต้องแบ่งครึ่งระหว่างหน้ากับหลัง กฎของแม่น้ำกับภูเขาก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน

สล็อต

กฎของความสว่างกับความมืดทึบต้องอยู่ตรงข้ามกันเสมอ ทุกครั้งที่มีเข้ามาต้องมีการรับ เช่น ถ้ามีประตูต้องไม่มีหน้าต่างตรงกัน แสงก็เช่นกัน ต้องมีความสมดุลระหว่างสว่างและมืด ที่ว่าหน้าบ้านเป็นโบสถ์ วัด โรงเจ ถือว่าเป็นความมืด จะแก้ด้วยการติดไฟสว่างไว้ 1 ดวง เพื่อแก้ให้มีความสว่างเกิดขึ้น หรือหากหน้าบ้านมีรถไฟฟ้าเปรียบเสมือนภูเขาอยู่ตรงหน้า อาจไม่ดี ต้องแก้ด้วยความโล่งโปร่ง จึงต้องมีการวางน้ำพุ ลานน้ำผุดขึ้นมาแก้สร้างความสมดุล เพราะความทึบ คือ ความมั่นคง บุคคล ส่วนความโล่ง คือ การเงินหรือสุขภาพ

แปลนบ้านที่สมดุล สัมพันธ์กับฮวงจุ้ย
ความสมดุลของบ้าน เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ส่วนจะรู้ว่าสมดุลหรือไม่นั้น หลักการคำนวณเริ่มจากยืนจากหน้าบ้านใช้เข็มทิศวัด ว่าบ้านนี้หันหน้าไปทางทิศไหน หลังตั้งอยู่ทิศอะไร แล้วมาคำนวณ เบื้องต้นบ้านที่ดีต้องแบ่งด้านหน้าออกเป็น 3 ช่องได้เท่าๆ กัน

สล็อตออนไลน์

สำหรับลักษณะของบ้านที่ดีต้องเข้าตรงกลาง โดยให้เปรียบสัมพันธ์กับหน้าตาของคนเรา ทางเข้าถ้าเบี้ยวซ้าย เบี้ยวขวาเหมือนปากไม่ตรง กินไม่ถนัด และบ้านที่เอาบันไดไว้หน้าบ้านก็ไม่ดี เพราะเปรียบเสมือนเอาภูเขาไปอุดอยู่ข้างหน้า บ้านที่เป็นรูปลักษณะที่ดี คือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่ด้านตั้งก็ด้านยาว การต่อเติมที่ไม่สมดุลมีส่วนเกินมาก ทำให้ไม่ครบองค์ประกอบ 8 ทิศไม่สมบูรณ์ก็จะไม่ดีในแง่ฮวงจุ้ย

ในการพิจารณาตามศาสตร์ฮวงจุ้ยต้องดูเฉพาะตัวบ้าน ไม่ต้องสนใจที่ดิน ซึ่งประตูบ้านสำคัญกว่าประตูรั้ว เพราะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เข้ามาหาเรา รูปลักษณะบ้านก็ต้องอยู่ในความสมดุล โดยบ้านที่ดีคือ บ้าน 2 ชั้นขึ้นไป ประตูกับบันไดควรสัมพันธ์กัน ทางเข้าต้องมีบันไดรับ ซ้ายหรือขวาได้ แต่ต้องไม่ใช่ตรงกลางบ้าน เปรียบเสมือนการรับทรัพย์และนำเข้าไปในตัวบ้าน

“การเลือกแปลนบ้านให้ใช้เกณฑ์ของกระแสที่ไหลมาเป็นตัวกำหนด คือ ให้ถนนเป็นหลัก หากว่าเป็นหลังสุดท้ายและติดริมรั้วเลยถือว่าไม่ดี เรียกว่าปลายน้ำ ยิ่งเป็นรั้วที่ติดกับหมู่บ้านและมีบ้านที่อยู่ภายนอกบังอยู่ด้วยยิ่งไม่ดี แต่ถ้าติดรั้วและอีกฝั่งเป็นที่โล่งยังถือว่ามีกระแสลมพัดผ่าน ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อนี้ อย่างไรก็ตามยังต้องมองว่าต้นทางกับปลายทางสู้กลางทางไม่ได้”

jumboslot

สรุปแปลนบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี
ห้องรับแขก เมื่อเข้าประตูมาแล้วจะอยู่ซ้ายหรือขวาแล้วแต่ทิศทางเป็นตัวกำหนด
ห้องใหญ่ที่สุด คือ ห้องของหัวหน้าครอบครัว เป็นคนที่หาเงินได้มากที่สุด
บ้านที่ดีต้องวางแปลนบ้านให้มุมของพ่อแม่ควรเป็นมุมสงบอยู่ชั้นล่าง

ห้องครัว เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ถือเป็นมุมทรัพย์อีกแบบหนึ่ง ไม่โปร่งโล่งเกินไป ควรเป็นมุมที่ต้องแอบซ่อน เห็นครัวง่ายก็จะมีคู่แข่งตลอด อาหารการกินก็จะมีคนมาแย่งกิน กรณีนี้ยกเว้นสำหรับร้านอาหาร และครัวไทยที่ทำนอกบ้าน
การทำครัว ให้เลี่ยงการประจันหน้าระหว่างเตาไฟกับอ่างล้างจาน เพราะน้ำกับไฟเจอกัน จะทำให้คนในบ้านทะเลาะกัน
โดยหลักการฮวงจุ้ย การดูครัวให้ใช้ดวงชะตาของแม่บ้านเป็นหลัก เพราะถ้าแม่บ้านไม่มีแรง กลับบ้านมาก็ไม่มีใครป้อนอาหารให้มีความสุขได้
ควรเว้นการทำห้องน้ำตรงกลางบ้าน และตรงกลางของหลังบ้าน ห้ามส่วนที่เป็นจุดศูนย์กลางทั้งหมด เพราะจะทำให้ประธานมีปัญหา

slot

หน้าต่างและบันไดบ้าน ควรจัดสมดุลด้วยสายตาและยึดหลักจำนวนเลขคี่ เพราะเลขคี่ คือ พลังการเคลื่อนไหว ส่วนเลขคู่ คือพลังหยุดนิ่ง
หลังคาบ้าน เปรียบเสมือนหมวก หากว่าออกแบบชายคาต่ำกว่าสายตา ทำให้คนในบ้านมองไปไม่ไกล ทัศนวิสัยไม่ดี เหมือนปิดหน้าปิดตาไว้

หากแปลนบ้านดี ตามหลักฮวงจุ้ย แต่อย่าลืมทางสามแพร่ง!
ที่สำคัญทางสามแพร่งถือเป็นข้อห้ามอันดับหนึ่ง เพราะกระแสจะวิ่งตรงเข้ามาชนตัวบ้าน ชนประตู จะมีปัญหามาก คนที่อยู่บ้านลักษณะนี้จะไม่มีความสุขเพราะกระแสแรง ส่งผลต่อคนแต่ละคนและมีทิศทางเป็นตัวกำหนด หากพุ่งชนทิศตะวันออกจะเกี่ยวข้องกับคำพูด ลม ปากและคอแห้ง มักจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องปอด ทิศตะวันตกมักจะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ ทิศเหนือมีปัญหาเรื่องมดลูก ทิศใต้มีปัญหาเรื่องสายตา อย่างไรก็ตามบ้านลักษณะนี้เงินทองจะเข้าดีแต่สุขภาพจะไม่ค่อยดี

กฎหมายอสังหาฯที่ควรรู้ก่อนทำการลงทุน

ใครที่เป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ นอกจากจะมีความรู้เรื่องการลงทุน รู้จักวิเคราะห์ คาดการผลกำไรในอนาคตให้ได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนต้องมีความรู้ประกอบควบคู่กันไปด้วย นั่นก็คือเรื่องของ “กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์” ที่เป็นเหมือนข้อบังคับให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างถูกต้อง

jumbo jili

ซึ่งนักลงทุนทุกคนจะต้องศึกษาและรับทราบไว้ โดยหัวข้อหลักๆ ที่จะต้องรู้จะมีตั้งแต่ นิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน ค่าธรรมเนียมและภาษี ตลอดจนการปล่อยเช่าที่เพิ่งมีการแก้กฎหมายใหม่ไป

กฎหมายอสังหาฯ ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกทางด้านกฎหมายที่นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ เพราะเมื่อเกิดการซื้อขาย เปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์ จะมีทั้งเรื่องการทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโด การจดทะเบียน เอกสารสิทธิ์ การโอน โดยในเรื่องของนิติกรรม สิ่งที่นักลงทุนควรรู้ คือ

การทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโด
การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการเปลี่ยนมือการครอบครองบ่อยครั้ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโด ส่วนประกอบสำคัญที่เป็นเครื่องยืนยันการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสัญญาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ

สล็อต

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาซื้อขายที่จะใช้ในการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
เป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี และนำไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน โดยผู้ที่กำลังทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่พบว่ามีการทำสองขั้นตอนตามที่กล่าวมา ทางกฎหมายจะถือว่าการซื้อขายเป็นโมฆะ
สัญญาจะซื้อจะขาย
สัญญานี้กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำ แต่เพื่อเป็นการแสดงเจตนาว่าจะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นจริงในอนาคต ผู้ขายส่วนใหญ่จึงทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจำก่อนและภายหลังจึงจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ หากมีการโกงเงินมัดจำหรือมีการผิดสัญญาที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันไว้
กฎหมายอสังหาฯ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
หากถามว่าทำไมนักลงทุนต้องรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยเมื่อเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีผลต่อการตั้งราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ให้ได้กำไร เพราะส่วนต่างการจ่ายค่อนข้างเยอะ โดยส่วนใหญ่จะใช้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์เป็นตัวกำหนดราคาในการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ และภาษี โดยประกอบด้วยกัน 4 รายการ คือ

สล็อตออนไลน์

ค่าธรรมเนียม
ทุกครั้งที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2% จากราคาประเมิน ไม่มีข้อยกเว้น โดยทั่วไปผู้ขายและผู้ซื้อมักจะแบ่งชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่อัตราร้อยละ 1%
ค่าอากร
ค่าอากรแสตมป์ผู้ขายจำเป็นต้องชำระแต่เพียงผู้เดียวในอัตรา 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาตลาด ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่า ซึ่งจะได้รับการยกเว้นก็ต่อเมื่อการซื้อขายสังหาริมทรัพย์มีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่จะมีรายละเอียดในข้อถัดไป
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปีหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนานกว่า 1 ปี จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 จากราคาประเมินหรือราคาตลาดขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่า ทั้งนี้จะได้รับการยกเว้นหากอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการซื้อขายได้มาจากการรับมรดก
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เมื่อผู้ขายมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้ขายจึงต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด โดยพิจารณาจากจำนวนปีที่ถือครอง เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมไปจนถึง 31 ธันวาคม หากมีการซื้อขายภายในปีเดียวกัน นับเป็นการถือครอง 1 ปี
ระยะเวลาถือครอง 1 2 3 4 5 6 7 8 ปีขึ้นไป
เงินได้ที่นำมาคำนวนภาษี 8% 16% 23% 29% 35% 40% 45% 50%
ตัวอย่าง สามารถคำนวณได้จากการนำราคาประเมินมาคูณกับอัตราภาษีร้อยละการถือครองที่กฎหมายกำหนด และนำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วยจำนวนปีที่ถือครองจะได้จำนวนค่าใช้จ่ายที่ต้องนำไปเสียภาษีในปีต่อไป

jumboslot

กฎหมายอสังหาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเช่า
กฎหมายข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะเกี่ยวข้องกับนักลงทุนโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันทางภาครัฐก็ค่อนข้างจะเข้มงวดกับการปล่อยเช่า และเมื่อกลางปี 2561 ก็ได้มีการเริ่มใช้กฎหมายใหม่ ดังนั้นกฎหมายข้อนี้จึงเป็นเรื่องที่นักลงทุนพลาดไม่ได้เลย โดยทั้งนี้จะขอกล่าวส่วนหลักๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักลงทุนที่อยากปล่อยเช่าอสังหาฯ ด้วยตัวเอง 2 ส่วนด้วยกันคือ

กฎหมายใหม่ว่าด้วยการปล่อยเช่าและเก็บค่าเช่าอาคารที่อยู่อาศัย
ซึ่งนอกจากการปล่อยอาคารชุดให้เช่ารายวันไม่ได้แล้ว ยังประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ที่นักลงทุนควรรู้ คือ
ห้ามไม่ให้มีการเก็บค่าเช่า ล่วงหน้าเกินจำนวน 1 เดือนพร้อมรับเงินประกัน ซึ่งทางผู้เช่าสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้ โดยจะต้องมีการบอกล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน
อัตราค่าไฟและค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหนี้และรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้เช่าล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดชำระ
เมื่อสัญญาการเช่าสิ้นสุดหรือมีการแจ้งยกเลิกสัญญาตามกำหนดที่ถูกต้อง ทางผู้ให้เช่าจะต้องคืนเงินค่าประกันให้กับทางผู้เช่าทันที ยกเว้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบความเสียหายภายในที่อยู่อาศัย
ผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาการเช่าได้ตลอดเวลา แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วัน โดยผู้เช่าจะต้องไม่ค้างชำระค่าเช่า หรือไม่ผิดนัดการจ่ายค่าเช่า

slot

กฎหมายควบคุมการปล่อยเช่าคนต่างชาติ
ข้อนี้กฎหมายไทยไม่ได้ห้ามใดๆ เกี่ยวกับการเช่า เพียงแต่ก่อนจะปล่อยเช่าผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติข้อบังคับตามกฎหมาย ดังนี้
ผู้ให้เช่าหรือเจ้าของคอนโดฯ ต้องแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้าพักในห้องชุดของตนกับที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง และผู้เช่าที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ย้ายเข้าพักอาศัยนั้นด้วย
ผู้ให้เช่าต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เช่าห้องชุดให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเก็บไว้เป็นหลักฐาน ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ของผู้เช่าพักอาศัยและบริวารในห้องชุด สำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย นอกจากนี้ผู้เช่าต่างชาติไม่สามารถเข้าพักได้เกิน 3 คนต่อ 1 ห้องชุด
จากที่กล่าวมาทั้ง 3 ข้อหลัก ถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาฯ พื้นฐานที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือนักลงทุนหน้าเก่าจำเป็นจะต้องรู้ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระบวนการ ซื้อ ขาย เช่า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังสามารถป้องกันกลโกงที่จะเกิดขึ้นได้หลังการขายด้วย

เทรนด์สังคมไทยหลังพ้นวิกฤตCOVID-19

การระบาดของโรค COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างมาก คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตามมา ก็คือ การดำเนินชีวิตของคนในสังคมหลังพ้นวิกฤตครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

jumbo jili

“ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” (FutureTales Lab by MQDC) หรือศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) พาร่วมหาคำตอบผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบและรวบรวมข้อมูลของสังคมในอนาคตมาเป็น 10 เทรนด์ที่น่าสนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า “MQDC เล็งเห็นถึงความสำคัญเทรนด์ใหม่ๆ และการคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต เพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและออกแบบแนวนโยบาย แผนการรับมือเชิงรุก ตลอดจนการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนในอนาคต บนพื้นฐานของแนวคิด ‘For All Well-Being’ หรือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่สรรพสิ่งบนโลกอย่างแท้จริง จึงเป็นที่มาของจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ชื่อ “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” (FutureTales Lab by MQDC)

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ
ด้าน ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC ได้หยิบยกประเด็นสำคัญนำมาวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือ Web of Impact โดยทีมวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ให้เห็นถึงผลกระทบสังคมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น หลังพ้นภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งสามารถสรุปเป็น 10 เทรนด์ที่สังคมไทยที่ควรจะตั้งรับ ทั้งในแง่มุมพฤติกรรมการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย การใช้เทคโนโลยี การเดินทาง และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแนวโน้มของนโยบายภาพใหญ่ของรัฐบาล ได้แก่

สล็อต

social structure
1.Social Structure
โครงการสร้างของสังคมใหม่ๆ ที่จะมีการออกกฎหมายที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก เป็นกฎหมายเดียวกันที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยี IOT Infrastructure และระบบต่างๆ ทำให้คนเข้ามาสนใจมากยิ่งขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างของสังคมใหม่ก็คือ ผู้คนจะให้ความสำคัญต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัว (privacy) เพื่อที่จะปกป้องสุขภาพ และทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น

resilience
2.Resilience & Agile by Force
แม้ว่าในอนาคตหลังวิกฤต COVID-19 ความเชื่อมั่นและความเชื่อใจในระดับบุคคลจะลดน้อยลง แต่ความร่วมมือระหว่างองค์กรและอุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น ซึ่งภาครัฐจะใช้เวลาปรับตัวมากที่สุดและจะถูกปรับเปลี่ยนมากขึ้น เช่น กฎหมายพื้นฐาน การประชุมอย่างถูกกฎหมายผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น วิกฤตครั้งนี้อาจเป็นการล้างไพ่ทางเศรษฐกิจในทางบวก คือ รัฐและองค์กรธุรกิจสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดการเรียนผ่านออนไลน์ฟรี ให้แก่แรงงาน หรือการกำหนดระเบียบการทำงานที่ลดการใช้ทรัพยากรได้มากขึ้น

สล็อตออนไลน์

emotional
3.Global Emotional Crisis & Touchless Society
คือ วิกฤตทางอารมณ์ของคนเมื่อต้องเผชิญต่อความยากลำบากในสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้แบบเดิมๆ นำไปสู่การสูญเสียสมดุลทางความคิดและอารมณ์ เช่น เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมา จากเดิมมีวิธีการทักทายแบบจับมือหรือกอด แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ไม่สามารถทำได้ ทำให้การปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพมีระยะห่างกันออกไปเรื่อยๆ ส่งผลในเรื่องของอารมณ์ในแง่ของความใส่ใจ และความห่วงใยในอนาคต อย่างวัยทำงานที่นิยม
Co – Working Space ก็อาจจะมีปรับพื้นที่ในรูปแบบ Sharing Space With Boundary หรือมีการแบ่งแยกพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น และการออกแบบพื้นที่บริการแบบไม่ต้องสัมผัส แต่ใช้ voice recognition หรือ AR แทน

public space
4.Public Space / Indoor Technology with Health Factor
จากความไม่เชื่อมั่นและความวิตกกังวลในเรื่องความไม่ปลอดภัยในเวลาที่ต้องออกไปยังพื้นที่สาธารณะต่างๆ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ศูนนย์การค้าขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนรับมือ และสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การวางระบบฆ่าเชื้อสำคัญเหมือนการวางระบบแอร์ น้ำ ไฟ มีการกำหนดมาตรฐานระบบ clean air quality ในอาคาร

jumboslot

covenience
5.Prioritizing Space Over Convenience
คือ วิถีความคิดของผู้บริโภคในแง่การซื้อที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไป เพราะที่ผ่านมาทุกอย่างจะรวมตัวกันอยู่ในกลางเมือง โดยยึดเอาแนวเส้นการเดินทางที่ใกล้รถไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการทำงานในอนาคต สามารถทำงานที่บ้านได้ อาจจะไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ทำงานทุกวัน จึงอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัย ไม่จำเป็นต่ออยู่ในเมือง หรืออาศัยในคอนโดมิเนียมขาดเล็กกลางใจเมืองต่อไป แต่อาจปรับเปลี่ยนเป็นบ้านนอกเมือง แต่มีพื้นที่มากขึ้น มีสวน การปรับเปลี่ยนบ้านพักตากอากาศ (vacation home) มาใช้อาศัยประจำแทน

6.Everything At Home
หรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจติดบ้าน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป เริ่มเคยชินกับการอาศัยอยู่ในบ้าน ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของตนเอง ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่อาจจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่สามารถอาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้ แต่ขณะนี้อาจจะไม่เพียงพอ และต้องการมีพื้นที่ที่สามารถทำอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น อย่างคอนโดมิเนียม ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการทำอาหาร พื้นที่ทำงานและออกกำลังกายได้ในขณะเดียวกัน

7.Proactive Healthcare Platform
จากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้แพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของเมือง อาคาร บ้านจะต้องมีบริการและแพลตฟอร์มสุขภาพและสุขภาพจิตเป็นบริการพื้นฐาน

slot

8.Last mile & next hour logistic
ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะทำให้ระบบการขนส่งระยะสั้นแบบ 1 กิโลเมตร และการจัดส่งแบบรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง จะเป็นที่ต้องการ และความสำคัญมากยิ่งขึ้น

wearable device
9.Wearable Device – Prioritizing Health & Safety Over Privacy
คือ การเติบโตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ ซึ่งผู้บริโภคจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันที่เจาะลึกถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น สามารถดูได้ว่า ณ วันนี้ สถานที่ที่เราอยู่ ณ ตรงนี้ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

supper food
10.Super Food & Food Supply Chain Transparency To Personal Food Supply
โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะรับประทานอาหารเพื่อความอร่อย และเป็นการเข้าสังคมรูปแบบหนึ่ง แต่หลังจากนี้ ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญต่อรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ต้องการความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้าที่จะนำมาปรุงอาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีความสะอาด รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนเองเริ่มมีการทำฟาร์มขนาดเล็กในเมืองมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ก็คือ 10 เทรนด์สังคมในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่ง “ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ” เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อสังคมทุกภาคส่วนในการเตรียมรับมือและพร้อมที่จะปรับตัวกับ The Next Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังพ้นวิกฤตครั้งนี้ ดร.การดี กล่าว