Tag Archives: มหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในช่วงขาลง

มหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในช่วงขาลง

ธุรกิจมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีก 1 ธุรกิจที่ชะลอตัวลงตามกระแสการลดลงของจำนวนประชากรวัยรุ่น เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงต่อเนื่องในช่วง 10 – 20 กว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนประชากรในวัย 15 – 20 ปีในปีพ.ศ.2562 มีทั้งหมดประมาณ 4.86 ล้านคนลดลงจากปีพ.ศ. 2552 ประมาณ 15%

jumbo jili

ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปยังหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคการศึกษา ดังนั้น ผู้ประกอบการสถานศึกษาเอกชนหลายแห่งจึงจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้นเพื่อทดแทนกลุ่มคนไทยที่ลดลง

นักศึกษาต่างชาติในประเทศไทยมาจากประเทศไหนบ้าง

โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในระบบการศึกษาของประเทศไทย คือ 24,039 คน เป็นนักศึกษาจากประเทศจีนมากที่สุด คือ ประมาณ 11,738 คน รองลงมาคือนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม รวมไปถึงประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เนปาล และเกาหลี เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น

สล็อต

นอกจากเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับแล้ว เรื่องของค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก และความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานศึกษาเพื่อเรียนต่อของกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งการที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีนมีผลให้กลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนให้ความสนใจในการเข้ามาซื้อกิจการมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วคือ การเข้าซื้อกิจการมหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จากกลุ่มของนักลงทุนจีน

ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีการซื้อขายมหาวิทยาลัยเอกชนอีกในอนาคต เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งประสบปัญหาเงินทุนไม่หมุนเวียนเพราะจำนวนนักศึกษาลดลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

จำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย

สล็อตออนไลน์

(ยกเว้นเมียนมาร์, ลาว,กัมพูชา)

ประเทศไทยกลายเป็น 1 ในประเทศที่มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานมากเป็นลำดับต้นๆ ของเอเชียปีละไม่ต่ำกว่า 58,000 คน โดยชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาทำงานใช้แรงงานแต่เข้ามาทำงานในระดับผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของกิจการซึ่งส่วนหนึ่ง ไม่ได้เข้ามาทำงานเพียงลำพังแต่มีการพาครอบครัวเข้ามาในประเทศไทยด้วยซึ่งบุตรหลานของคนกลุ่มนี้ต้องมีสถานศึกษารองรับ ประกอบกับครอบครัวคนไทยระดับปานกลางขึ้นไปเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้น

jumboslot

โรงเรียนนานาชาติระดับตั้งแต่ประถมศึกษาขึ้นมาถึงระดับมัธยมศึกษาจึงได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปี ดังนั้น โรงเรียนนานาชาติเป็นอีก 1 รูปแบบธุรกิจที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยล่าสุดในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติอยู่ทั้งหมด 207 แห่ง แต่มีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงเรียนนานาชาติทั้งหมด 147 แห่ง

โดยภาพรวมของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 6 – 7 หมื่นล้านบาทต่อปีขยายตัวปีละไม่น้อยกว่า 7% แต่การขยายตัวของจำนวนโรงเรียนนานาชาติอยู่ที่ปีละประมาณ 9 – 10% ต่อปีซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

slot

ธุรกิจโรงเรียนนานาชาติยังเป็นธุรกิจที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจรวมไปถึงนักลงทุนชาวไทยที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนของคนวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยจะลดลงแต่ยังคงมีช่องทางการขยายตัวจากกลุ่มนักเรียนชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น