Tag Archives: เปิดวาร์ปพื้นที่แนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก

เปิดวาร์ปพื้นที่แนวรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกออกเป็น 2 ส่วน สร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวเส้นทางฝั่งตะวันตกที่ผ่านใจกลางเมืองและเชื่อมต่อฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครหรือฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนคร ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงเทพมหานครจากทิศตะวันออกไปตะวันตกจากฝั่งธนบุรีไปจนถึงมีนบุรีทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

jumbo jili

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกนั้นเริ่มการก่อสร้างไปแล้วในขณะที่ฝั่งตะวันตกนั้นยังไม่เริ่มการก่อสร้างแต่ก็สร้างกระแสความตื่นตัวให้กับพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางได้ค่อนข้างมากที่เห็นได้ชัดคือราคาที่ดินในพื้นที่ตามแนวถนนเพชรบุรีซึ่งอยู่ในแนวเส้นทางสายสีส้มตะวันตก เพราะมีที่ดินบางแปลงที่บอกขายในราคา 2 ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้วในขณะที่ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนั้นยังไม่ค่อยมีการเปิดขายโครงการใหม่มากนัก

พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกบางส่วนเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานราชการ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงอาจจะมีส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก ราคาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนจึงค่อนข้างสูงและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางนั้นอาจจะมีให้เห็นในช่วงนี้ไม่มากนัก คงต้องให้โครงการนี้มีความชัดเจนหรือเริ่มการก่อสร้างแบบเป็นรูปธรรมก่อน

สล็อต

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีเพียงตลาดคอนโดมิเนียมเท่านั้นที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้ แต่โครงการคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่เปิดขายจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เปิดให้บริการก่อนหน้านี้ เนื่องจากสายสีส้มตะวันตกนี้จะตัดผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีราชเทวีซึ่งเป็นสถานีที่มีคอนโดมิเนียมเปิดขายมากที่สุด

เมื่อพิจารณาตลอดทั้งแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกโดยเฉพาะในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงพื้นที่ในซอยหรือถนนสายรองที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและคอนโดมิเนียมสะสมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก

สล็อตออนไลน์

คอนโดมิเนียมสะสมในพื้นที่ตามแนวเส้นทางสายสีส้มตะวันตกอยู่ที่ประมาณ 8,028 ยูนิตโดยขายไปได้แล้วประมาณ 85% อาจจะมีบางโครงการที่เปิดขายไม่นานนี้ที่มีอัตราการขายไม่สูงมาก แต่หลายโครงการปิดการขายไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมาบางโครงการมีราคาขายมากกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตรแต่ทุกโครงการอยู่ในพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ซึ่งในอนาคตจะเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีส้มตะวันตก

พื้นที่รอบสถานีราชเทวียังมีโครงการอาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จใหม่ และโครงการมิกซ์-ยูสที่รอการพัฒนาอยู่ซึ่ง ณ ตอนนี้อาจจะพูดได้ว่าพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด แม้ว่าสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะมีศักยภาพและมีความพร้อมเช่นกัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนักในพื้นที่ เนื่องจากที่ดินแปลงใหญ่ 2 แปลงยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา

jumboslot

พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ซึ่งเป็นปลายทางของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ก็เป็นอีก 1 พื้นที่ที่น่าสนใจ เพราะเป็นสถานีร่วมของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีส้มตะวันตก เพียงแต่ยังคงต้องรอเวลาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสายสีส้มให้ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเพราะในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก มีแต่โครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เท่านั้น ไม่มีโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ

slot

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตลอดแนวเสนทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่บางพื้นที่ บางทำเลเท่านั้น เช่น พื้นที่ตามแนวถนนเพชรบุรี พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพราะ พื้นที่อื่นๆ ไม่ใช่ที่ดินของเอกชน เจ้าของที่ดินรายใหญ่ของพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกก็คงเป็นกลุ่มทีซีซีที่เป็นเจ้าของของที่ดินรอบๆ สถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมฯ รวมไปถึงเป็นเจ้าของศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำซึ่งคงรอเวลาที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่าปัจจุบัน